2 Haneden Birinin Tercihi BİM, En sadık Müşteri ise Kipanın

19 Şubat 2008 Salı

Pazar araştırma şirketi Ipsos KMGnin Yöneticinin Ulusal Zincirler Rehberi raporu, Migros, Tansaş, Şok, Carrefour, Dia, Tesco Kipa, BİMi mercek altına aldı

2-haneden-birinin-tercihi-bim-en-sadik-musteri-ise-kipanin
Rapor için 34 şehirde 6 bin 169 hane ile görüşüldü. Sosyo-ekonomik statü (SES) hane büyüklüğü, bölgeler açısından Türkiyeyi temsil edecek şekilde seçilen hanelerin Türkiyedeki 17.8 milyon hane ve 75.3 milyon kişiyi yansıtmasına önem verildi. Türkiyedeki hızlı tüketim ürünleri pazarındaki tüketicinin profilini çıkaran bu araştırma Migros ve Tansaşta alışveriş yapanların yaş ortalamasının diğerlerin daha yüksek olduğunu gösterirken, AB gelir grubunun da indirim marketleri tercih ettiğini gösteriyor. Araştırmada, çok yaygın zincire sahip olan Migrosa, 6 bin 169 hanenin yüzde 41i en az bir kere uğrarken, Tansaş müşterileri sosyal sorumluluk bilinciyle Türkiye ortalamasının üzerine çıkıyor. Gıda harcamalarının en çok yapıldığı Şok ile market markalı en çok ürün satan Dia, daha düşük bir sadakat seviyesine sahip. Carrefoursa müşterileri, stoklanabilecek ürünlere ilgi gösteriyor. Tesco Kipa, en yüksek harcamanın yapılan market. Tansaş müşterileri çevreye duyarlıRapora göre alışveriş yapan hane sayısı Migrosun yarısı kadar olmasına rağmen, sık siyaret edilen Tansaş hızlı tüketim ürünlerinden neredeyse Migros kadar pay alıyor. Sepetleri Migrostakiler kadar değerli.Alışverişten sorumlu kişi ortalamaya kıyasla daha yaşlı. Tansaştan alışveriş yapanların sosyal sorumluluk duyguları, formda olmaya verdikleri önem, modern aile kavramına olan inançları Türkiye ortalamasının üzerinde. Yeni trendleri daha yakından izliyorlar. Tansaştan alışveriş yapanların yüzde 31i AB SES grubundan. Tansaş müşterilerinin yüzde 90ı çevre kirliliğinden endişeleniyor. Migros müşterisi sadıkAraştırma çerçevesinde Türkiyedeki hanelerin yüzde 41i Migrostan en az bir kere alışveriş yaptı ve her biri ortalama 137 YTL harcadı. Alışveriş yapan hane sayısındaki düşüşe rağmen Migros en yüksek hane erişimi olan zincir marketlerden biri. AB SES grubundan hanelerin yüzde 80i Migrosu son bir yılda en az bir kere ziyaret etti ve bu haneler Migrostan yapılan toplam hızlı tüketim harcamasının yarıdan fazlasını gerçekleştirdi. Migrostan alışveriş yapan hanelerde alışveriş sorumlusu ortalamadan daha yaşlı. Migrostan alışveriş yapanların öne çıkan özellikleri sosyal sorumluluk duygularının fazla olması, formda olmaya önem vermeleri, modern aile kavramına inanmaları ve trendleri yakından takip etmeleri. Daha az gelecek kaygısı duyuyor ve reklamlardan etkilenme oranı düşük. Migros sepetlerinin yüzde 5i toplu alışveriş sepetleri ve bunlar Migrostaki harcamaların yüzde 22sine karşılık geliyor. Migros 224 mağazası ile Türkiyedeki hanelerin yüzde 41.1ine ulaşıyor. Carrefoura az gidiliyor, çok harcanıyorAraştırma sonuçlarına bağlı olarak Türkiyedeki hanelerin yüzde 24.3ü Carrefourdan herhangi bir hızlı tüketim ürünü aldı ve her biri ortalama 184 YTL harcadı. Carrefour diğer ulusal zincirlere kıyasla en düşük ziyaret sıklığı ve en yüksek alışveriş başına harcama değerlerinden birine sahip. Daha çok stoklamaya yönelik alışverişler için ziyaret ediliyor. Temizlik ürünlerinin payı yüksekken içeceklerin payı düşük. Carrefour ziyaretçilerinin sosyo-ekonomik statü bakımından profili ortalamanın üzerinde. Carrefour cirosunun neredeyse yarısı AB SES grubundan. Promosyonlu ürünün detayını okuyarak gereğini yapanın oranı yüksek. Cironun yüzde 43ü stoklamaya yönelik sepetlerden geliyor. Dianın cirosunun PLden geliyorAraştırma verileri ışığında DİA, hızlı tüketim ürünlerine yapılan harcamanın yüzde 0.8ini gerçekleştirdi. Türkiyedeki hanelerin yüzde 13.6sı Diadan herhangi bir hızlı tüketim ürünü alışverişinde bulundu ve her biri ortalama 129 YTL harcadı. Dia en düşük sadakat seviyesine sahip ulusal zincir olmasına rağmen ziyaretçi sayısı artıyor. Hızlı tüketim ürünleri cirosunun üçte birinden fazlası market markalı ürünlerden geliyor. AB SES grubunun beşte biri yılda yaklaşık 22 kez Diadan herhangi bir hızlı tüketim ürünü alıyor. Türkiyedeki hanelerde alışverişten sorumlu kişilerin ortalamasına kıyasla, Diadan alışveriş yapanlar daha tutumlu ve bilinçli tüketici. Sosyal sorumluluk hisleri yüksek ve buna önem veren firmaların ürünlerini tercih ediyorlar. BİM, hızlı tüketim malı rekoru kırıyorAraştırmaya göre BİM, hızlı tüketim ürünlerine yapılan harcamanın yüzde 5ini gerçekleştirdi. Türkiyedeki hanelerin yüzde 54.3ü BİMden herhangi bir hızlı tüketim malı aldı ve bu hanelerden her biri ortalama 196 YTL harcadı. Diğer ulusal zincirlere kıyasla BİM hızlı tüketim malı harcamasından en yüksek payı alan, ziyaretçi sayısı ve alışveriş sıklığı en fazla olan zincir market. BİM sepetlerinin yarısı sadece gıda ürünleri içeriyor. BİM cirosunun yarıdan fazlasını ise market markalı ürünler oluşturuyor. BİMden alışveriş yapanlar sosyo-ekonomik statü bakımından diğer ulusal zincirlere kıyasla en düşük profile sahip. İndirim marketi Şokun müşterisi AB grubundanRapora göre Şok, hızlı tüketim ürünlerine yapılan harcamanın yüzde 0.8ini gerçekleştirdi. Türkiyedeki hanelerin yüzde 19.1i Şoktan herhangi bir hızlı tüketim alışverişinde bulundu ve her biri ortalama 91 YTL harcadı. Hanelerin her bir alışverişte harcadığı ortalama tutar düşük ve daha seyrek ziyaret ediliyor. Tüketici profili Tansaş ve Migrosla benzerlik gösteriyor. Bir indirim marketi olmasına rağmen Şokun cirosu AB SES grubu odaklı. En fazla harcayan Tesco KipadaIpsos KMG raporuna göre Tesco Kipa, hızlı tüketim ürünlerine yapılan harcamanın yüzde 1.1ini gerçekleştirdi. Türkiyedeki hanelerin yüzde 9.6sı Tesco Kipadan herhangi bir hızlı tüketim malı alışverişinde bulundu ve her biri ortalama olarak 251 YTL harcadı. Tesco Kipa ziyaretçilerini elinde tutmakta oldukça başarılı ve en sadık müşterilere sahip. Alışveriş yapan hane sayısı artıyor ve bunlar en yüksek alışveriş tutarına sahip.


Güvenilir Online Alışveriş Siteleri Ucuz İnternet Alışveriş Siteleri Sosyal Sorumluluk Shopping Mall Online Satış Siteleri Online Giyim Kıyafet Siteleri Kadın Giyim Markaları İndirimler Giyim Markaları Fırsat Erkek Giyim Markaları Discount Dernekler Bayan Giyim Siteleri