35inci sınıf, marka tescilinde yeni bir dönem başlattı

22 Aralık 2011 Perşembe

Türk Patent Enstitüsünün (TPE) marka tescili ile ilgili 19 Ekimde yaptığı düzenlemeyle 35inci sınıfın uygulanma biçimi tamamen değişti

TPEye marka tescil başvurusunda bulunulurken tüm mal veya hizmetlerin listesini düzenleyen 45 farklı sınıf üzerinden tercih yapılıyor. Bu sınıfların ilk 34ü ticari mal sınıflarını, 35 ile 45inci sınıflar arasında kalanlarsa hizmet sınıflarını düzenliyor. 19 Ekime kadar bu sınıflar arasında bulunan 35inci maddenin son paragrafı; Müşterilerin malları elverişli bir şekilde görmesi ve satın alması için çeşitli malların bir araya getirilmesi hizmetleri şeklinde ifade ediliyordu. Bu ifadeye göre; X markası 35inci sınıfta tescil ettirildiğinde bir başka firma X markasını farklı bir ürünün mağazacılığını yapsa bile tescil ettiremiyordu. Çok geniş bir koruma sağlayan eski düzenleme, birçok markanın reddedilmesine sebep oluyordu. Çok dar bir sektörde çok küçük bir mağaza işleten veya sadece üretim yaptığı halde hiç mağaza işletmeyen bir firma, 35inci sınıfta markayı tescilleyince diğer gelecek bütün markaların tescil edilmesine engel oluyordu.Yeni düzenleme 35inci sınıfta ne değiştirdi?TPEnin marka tesciliyle ilgili mevzuatında yapılan değişiklikle; eskiden Müşterilerin malları elverişli bir şekilde görmesi ve satın alması için çeşitli malların bir araya getirilmesi hizmetleri şeklinde ifade edilen 35inci sınıfının 6ıncı paragrafı; Müşterilerin malları elverişli bir şekilde görmesi ve satın alması için * bir araya getirilerek sunulması hizmetleri (belirtilen hizmetler perakende, toptan satış mağazaları, elektronik ortamlar, kataloglar ve benzeri diğer yöntemler ile sağlanabilir). * Bu bölümde hizmetin gerçekleştirileceği mal, mal grubu ya da sektör adını belirtiniz. Hizmetin mal ve sektörlerin tamamını kapsaması durumunda çeşitli malların ifadesini kullanınız. şeklinde değiştirilmiştir.Yeni düzenlemenin getirileri ne olacak?Yeni düzenlemeye göre firmalar markalarını tescil ettirirken 35inci sınıfta Müşterilerin malları elverişli bir şekilde görmesi ve satın alması için (örneğin tekstil, kozmetik, mobilya gibi) * bir araya getirilerek sunulması hizmetleri (belirtilen hizmetler perakende, toptan satış mağazaları, elektronik ortamlar, kataloglar ve benzeri diğer yöntemler ile sağlanabilir) ifadesi kullanılmaktadır. Örnekte belirtildiği gibi sektör veya ürün ismi belirterek başvuru yapacaklardır. Bütün malların satıldığı süpermarket, hipermarket gibi esas işi her çeşit malın sergilendiği ve satıldığı mağazalarda ise çeşitli malların ibaresi kullanılarak marka tescil edilecektir. Daha önce 35inci sınıfta genel bir ifade ile tescil edilmiş markalar ile yeni düzenlemeye göre sektör veya ürün ismi belirtilerek tescil edilmek istenilen aynı veya benzer markalar aynı ürün veya hizmet sınıfında değerlendirilmeyecek ve yeni başvurulan markaların da tescili kabul edilecektir. Bu durumda eski marka sahibi hak kaybına uğramış olacaktır. Eski marka sahibinin hak kaybına uğramaması için yeni düzenlemeye göre de sadece kendi sektör veya ürünlerini belirterek 35inci sınıfta yeniden başvuru yapması gerekli olacaktır. Yeni düzenleme sonrasında hak kaybına uğramamanız için tavsiyelerimiz: 1. Bu güne kadar başvurusu yapılan 35inci sınıfta markalarınız varsa veya bu başvurularınıza TPE kararınca ret veya kısmi karar gelmişse bu markalara sektör belirtilerek yeniden müracaat yapabilirsiniz.2. Markanız sadece 35inci sınıfın eski düzenlemesine göre genel ifade ile tescilli ise, sektörünüzle ilgili yapılabilecek haksız müracaatların önüne geçebilmek için sektör ve hizmet belirterek yeniden marka müracaatı yapmanızda fayda olacaktır.3. Bu güne kadar başvurusu yapılan 34üncü sınıfa kadar olan üretim / mal sınıfları arasında tescili alınmış markanıza ait ürünler ve mallar için, üçüncü şahısların 35inci sınıfta aynı markayı tescil ettirmelerini engellemek için 35inci sınıfta sektör belirtilerek yeni bir müracaat yapmalısınız.4. Sadece mallar için tescil edilmiş ve 35inci sınıfta tescil ile koruma alamadığınız markanızın müracaatında faal olarak üretilen ve satışı yapılan ürünleri belirterek 35inci sınıf için yeniden marka müracaatı yapmanız avantajınıza olacaktır.


Güvenilir Online Alışveriş Siteleri Ucuz İnternet Alışveriş Siteleri Sosyal Sorumluluk Shopping Mall Online Satış Siteleri Online Giyim Kıyafet Siteleri Kadın Giyim Markaları İndirimler Giyim Markaları Fırsat Erkek Giyim Markaları Discount Dernekler Bayan Giyim Siteleri