Ah Bir de Konuşabilsem

12 Aralık 2007 Çarşamba

Yöneten veya yönetilenlerin artık işleri gereği, özellikle perakendecilerin günlük yaşamlarını en önemli parçasını doğru ve etkili konuşma kapsamaktadır

Bireyin düşündüklerini karşısındaki dinleyene veya dinleyiciler topluluğuna etkin, doğru ve başarılı aktarabilmesi bazıları için zor bir koşuldur. Özellikle kısıtlı zamanlarda, toplantılarda kısa sürede etkin aktarım yapamamak hatta karşısındakini etkilemek zorunluluğu bazı insanlar için hep kabus olmuştur. Oysa her konuda olabileceği gibi konuşurken de dikkat edilecek noktaları bilmek, iletişim tekniklerini uygulamak, beden dilini doğru kullanmak işinizi kolaylaştıracak ve başarılı olmanızı da sağlayacaktır. Bazı zamanlarda, karşınızdaki bireyin konumu ile beklentileriniz ,belki hayalleriniz konuşmaya başlaması ile son bulabilmektedir. Bu durumda olan ve sıkıntısı bu olan çok insan tanıdığımı söyleyebilirim. Ya beden dilini kullanamamakta, ses tonunu değerlendirememekte, soluk alma zamanlaması yapamayarak, genel kabul gören dilin dışında itici bir şiveye kaymakta veya. özentili konuşma prestij kaybına veya önyargı yaratılmasına sebep olmaktadır. Doğru tınlamalar yapamayan, madeni bir sesle konuşuyor duygusu yaratan bir insanın sizi etkilemesi başlarda zor gibi görünmektedir. Ancak sonraları davranışları ve eylemleri ile değerlendirmeye kalktığınızda kararınızı verebilirsiniz. Aynı insanın görünüşünde, ilk kabul edilen duygu Fikir Sahibi olmaksa, konuşmaya başlanıldığında yaratacağınız ilk duygular, sizin dinlenilmenize veya ciddiye alınmasına zemin hazırlayacak önemli nedenlerden birisidir. Özellikle önyargılı başlanıldığı duygusu yaratılan bir konuşma,kaybettiğiniz bir savaş gibidir. İnsanlar hakkında kafa yapımız içine yerleşmiş bulunan ve karşımızdakileri anlamamızı engelleyen çoğu kez yanlış ve bir saplantı halinde nitelenebilecek bazı duygu, düşünce ve değer yargılarımız vardır. Önyargılar duygu, düşüncelerimizi etkilediği gibi mutlaka davranışlarımızı da etkileyecektir. Özellikle başka insanlar tarafından bize aşılanmış önyargılar seçkin, etkin ve kabul gören bir konuşma yapmamızı da olumsuz yönde etkileyecektir. Konuşurken şu noktalara dikkat etmenizi tavsiye edebiliriz. Konuşmadan önce neyi, neden söylediğiniz düşünün. Bir konuşma planınız olsun, bir haritayı izler gibi yol alın. Konuşmanız içindeki önemli noktaları vurgulayın. Kelimeleri yutmayınız, tam olarak telaffuz ediniz. Konuştuğunuz insanın yüzüne, topluluk karşısında gözlerinizi dinleyenlerin yüzlerinde gezinerek yapınız. Kelimeleri doğru seçin, değişik anlamlara veya yanlış anlaşılmalara neden olacak kelimeler seçmeyiniz. Ben kelimesini çok aza indirin, Biz, bizler, siz, sizler gibi kelimeleri daha çok kullanınız. Konuşmanın tam olarak anlaşılıp anlaşılmadığını kontrol ediniz, anlaşılmayan kısımları hoş bir üslup yaratarak tekrar ediniz. Karşınızdaki bireyin veya topluluğun, eğitim, kültür, inanç ve geleneksel yapısını göz önünde bulundurarak uygun kelimeler seçiniz. Ses tonunuzu bazen alçaltarak, bazen yükselterek kullanın yani monotonluktan kaçınınız. Aynı hızda konuşmayınız, bazen hızlanın veya yavaşlayın. Kişisel görüşlerinizi belirtirken Kesinlikle Daima Asla Mutlaka kelimelerini kullanmayınız. Kişisel görüşleriniz zorla kabul ettirmeye çalışmayınız. İnsanları ikna etmeden kabullendiremezdiniz. Yetişkinlerin kendileri istemedikleri takdirde öğrenmeyeceklerini aklınızdan çıkarmayınız. Dinleyenleri sürekli izleyiniz, tepkilerini ölçün ve ona göre hareket ediniz. Konuşmalarınızı yöresel şivelerin etkisinden arındırın. Üslubunuza dikkat ediniz. Ne söylediğiniz kadar nasıl söylediğinizde önemlidir. Sözleriniz ve davranışlarınızın uyumlu olmasına dikkat ediniz. Yüz ifadeleriniz Mimikler el ve kol hareketleriniz Jestler sözlerinizle uyumlu olmalıdır. Kekelediğiniz, söyleyeceğinizi unuttuğunuz veya yanlış söylediğinizde özür dileyin. Karşınızdaki bireyin veya topluluğun içinde bulunduğu ruhsal durumu mutlaka dikkate alınız. Sözlerinize karşı çıkanlara ona yanlış düşündüğünü hemen söylemeyiniz.Görüşler farklı olabilir, fakat önemli olan onları tartışmaya açarak insanlarla belli bir noktada görüş birliğine varmak ve ikna edebilmektir. Ağzınızda sakız, sigara veya bir yiyecek maddesi bulundurmayınız. Tabiî ki bu örnekleri çoğaltmak, konuşmanın konusuna, guruba, mekan ve koşullara, niteliklere göre çoğaltmak mümkündür. Düşündüklerinizi doğru anlatmanız ve her şeyin gönlünüze göre olması dileği ile kalın sağlıcakla.


Güvenilir Online Alışveriş Siteleri Ucuz İnternet Alışveriş Siteleri Sosyal Sorumluluk Shopping Mall Online Satış Siteleri Online Giyim Kıyafet Siteleri Kadın Giyim Markaları İndirimler Giyim Markaları Fırsat Erkek Giyim Markaları Discount Dernekler Bayan Giyim Siteleri