Tekstil ürünlerine ilave gümrük vergisi

22 Temmuz 2011 Cuma

A.TR dolaşım belgesi eşliğinde ithal edilen, AB ve Türk menşeli olmayan tekstil ürünlerinden, tercihli menşeine uygun olarak ilave gümrük vergisi alınacak

Tekstil ithalatında gümrük vergisi uygulamasını düzenleyen İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı, Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.Tekstil ithalatında ilave gümrük vergisi uygulamasını düzenleyen karar, yayımlanmasından 120 gün sonra (bugün-22 Temmuz 2011) yürürlüğe girmek üzere 24 Mart 2011 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştı. Karar uyarınca, tekstil ithalatına ilave gümrük vergisi getirilirken, bu gümrük vergisinin teminata bağlanmak suretiyle alınması öngörülüyordu.Söz konusu karar uyarınca, tekstil ürünlerinde yüzde 20, konfeksiyon ürünlerinde ise yüzde 30 oranında ilave gümrük vergisinin teminata bağlanmak suretiyle uygulanmasına bugün başlandı. Kararda bugün yapılan değişiklik uyarınca, A.TR dolaşım belgesi eşliğinde ithal edilen AB ve Türk menşeli olmayan tekstil ürünlerinden, tercihli menşeine uygun olarak ilave gümrük vergisi alınacak.Kararın uygulanmasında AB veya Türk menşeli eşya için gümrük idarelerince A.TR dolaşım belgesi dışında ayrıca bir menşe ispat belgesi talep edilmeyecek. Bu kapsamdaki beyandan ithalatçı sorumlu olacak, Ekonomi Bakanlığı ve/veya Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca sonradan kontrol kapsamında ithalatçıdan ilave bilgi ve belge talep edilebilecek.Kararname kapsamında yer alan ürünlerin Dahilde İşleme Rejimi kapsamında ithal edilerek işlem görmüş ürün olarak ihraç edilmesi halinde, varsa telafi edici verginin hesaplanmasında bu karar hükümleri uygulanmayacak.Karar kapsamındaki ürünlerin İthalat Rejimi Kararı eki listelerdeki gümrük vergisi oranı üzerinden vergi tahsilatı yapılarak gümrük gözetimi altındayken A.TR dolaşım belgesi düzenlenerek AB üyesi ülkelere ihraç edilmesi halinde, ilave gümrük vergisi uygulanmayacak.Gümrük vergisi askıya alınan veya düşürülen ürünlerin bulunduğu, İthalat Rejiminin V sayılı listesinde yer alan tekstil ürünlerinin ithalatında, ilave gümrük vergisi uygulanmayacak.Bugün yürürlüğe giren kararı Ekonomi Bakanlığı yürütecek.Yerli üreticiyi korumaya yönelik karar, Martta yayımlanmıştıYerli üreticileri korumak amacıyla Dış Ticaret Müsteşarlığının (DTM) açtığı korunma önlemi soruşturmasına paralel olarak Bakanlar Kurulu, tekstil ve konfeksiyon ürünlerinin ithalatında yüzde 20-30 arasında ilave gümrük vergisi uygulanmasına karar vermişti.Tekstil ve konfeksiyon ithalatına ilave gümrük vergisi uygulanmasına ilişkin karar 24 Mart 2011 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmış ve gümrük vergisinin, 120 sonra başlamak üzere, teminata bağlanmak suretiyle tahsil edilmesi öngörülmüştü.Martta yayımlanan karar uyarınca, ithalat rejiminde 51, 52, 54, 55, 61 ve 62nci fasıllarda bulunan ve kararname kapsamındaki tekstil ve konfeksiyon ürünlerinin ithalatında, ilave gümrük vergisi teminata bağlanmak suretiyle alınacak. Karara göre, AB, EFTA ile Türkiyenin serbest ticaret anlaşması bulunduğu İsrail, Makedonya, Hırvatistan, Bosna-Hersek, Fas, Batı Şeria ve Gazze Şeridi, Tunus, Suriye, Mısır, Gürcistan, Arnavutluk, Sırbistan, Karadağ ve Kosovadan ithalatta, ilave gümrük vergisi alınmayacak. En Az Gelişmiş Ülkeler (EAGÜ), Gelişme Yolundaki Ülkeler (GYO), Özel Teşvik Düzenlemelerinden Yararlanacak Ülkeler (ÖTDÜ) ile Diğer Ülkelerden (DÜ) ithalatta alınacak ve teminata bağlanacak ilave gümrük vergisi oranları, vergi sütunlarında artı işaretinden sonra parantez içerisinde gösterildi. Parantez içinde gösterilen nispi verginin, yanında MİN USD/KG olarak gösterilen miktardan düşük hesaplanması durumunda minimum miktarlar, MAK USD/KG olarak gösterilen miktardan yüksek olarak hesaplanması durumunda ise maksimum miktarlar dikkate alınarak söz konusu maktu vergiler ABD Doları cinsinden hesaplanarak teminata bağlanacak.Her halükarda hesaplanan toplam vergi oranı Gümrük Giriş Tarife Cetveli Hakkında Kanunda gösterilen hadlerin yüzde 50 artırılmış düzeyini aşamayacak. Aşması durumunda söz konusu kanunda gösterilen hadlerin yüzde 50 artırılmış düzeyi uygulanacak.Kaynak: Haber 7


Notice: Undefined variable: resim_id in C:\_wwwroot\application\modules\default\views\scripts\haberler\index.phtml on line 193

Güvenilir Online Alışveriş Siteleri Ucuz İnternet Alışveriş Siteleri Sosyal Sorumluluk Shopping Mall Online Satış Siteleri Online Giyim Kıyafet Siteleri Kadın Giyim Markaları İndirimler Giyim Markaları Fırsat Erkek Giyim Markaları Discount Dernekler Bayan Giyim Siteleri