Alternatif Ürün Eken Çiftçiye '110 YTL Destek'

19 Mart 2008 Çarşamba

Patates siğili, patateste kahverengi çürüklülük ile domates ve biberde bakteriyel solgunluk hastalıklarından etkilendiği tespit edilen ve karantina uygulanan bulaşık alanlarda, belirlenen alternatif ürünleri eken çiftçilere, dekar başına 110 YTL destekleme ödemesi yapılacak

Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Patates Siğili, Patates Kahverengi Çürüklüğü ve Domateste Bakteriyel Solgunluk Görülen Alanlarda ve Güvenlik Kuşağında Uygulanacak Destek Hakkındaki Tebliği, Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlandı. Düzenlemeye göre, patates siğili, patateste kahverengi çürüklük ile domates ve biberde bakteriyel solgunluk hastalıklarından etkilendiği belirlenen ve karantina uygulanan bulaşık alanlarda, 2008'de alternatif ürün olarak patates ve solanaceae familyasına ait bitkiler ve toprak parçası taşıyacak yumrulu bitkiler, fide ve fidan gibi üretim materyalleri dışındaki bitkisel ürünler yetiştiren veya nadas uygulayan çiftçiler, destekleme ödemelerinden yararlanacak. Ancak destekten faydalanabilmek için çiftçi kayıt sistemine kayıtlı olunması gerekecek. Geçen yıl güvenlik kuşağına dahil olup da yeni düzenleme ile güvenlik kuşağı sınırları dışında kalan alanlarda 2007 sonbaharında hububat, yem bitkisi vb güzlük ekim yapılan ürünleri eken çiftçiler de, sadece 2008 yılına ait olmak üzere bir sefere mahsus dekar başına destekleme ödemelerinden yararlandırılacak. 2005 yılında çok yıllık yem bitkisi yetiştirenler ile meyve bahçesi ve bağ tesis ederek alternatif ürün desteklemesinden faydalanan üreticiler, destekleme kapsamı dışında kalacak. Belirlenen esaslar dahilinde üretimde bulunan çiftçilere, dekar başına 110 YTL destekleme ödemesi yapılacak. Destekleme ödeme planı, 2008 yılındaki ekim ve dikim ile nadas uygulaması dikkate alınarak, aynı alana yılda tek ödeme yapılması esas olmak üzere Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca belirlenecek. Söz konusu desteklemeden yararlanmak isteyen çiftçiler, 24 Ekim 2008 tarihine kadar İl veya İlçe Tarım Müdürlüklerine başvuruda bulunacak. Bu tarihten sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecek. İl ve İlçe Müdürlükleri, çiftçiler tarafından müracaat edilen parsellerde ekim yasağına uyulup, uyulmadığı konusunda kontrol yapacak. Bulaşık alanlarda ve güvenlik kuşağında alternatif ürün ekim-dikimi yapan veya nadas uygulayan çiftçilere destekleme uygulaması, Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü ve İl-İlçe Müdürlükleri kanalıyla yürütülecek. Ödemeler için gerekli finansman da, bütçenin muhtelif tarımsal destekleme hizmetleri kalemine tahsisli ödeneklerden karşılanacak.


Güvenilir Online Alışveriş Siteleri Ucuz İnternet Alışveriş Siteleri Sosyal Sorumluluk Shopping Mall Online Satış Siteleri Online Giyim Kıyafet Siteleri Kadın Giyim Markaları İndirimler Giyim Markaları Fırsat Erkek Giyim Markaları Discount Dernekler Bayan Giyim Siteleri