Ar-Ge Faaliyetlerine 4,4 Miyar YTL Harcandı

11 Mart 2008 Salı

TÜİK araştırmasına göre Türkiye, 2006 yılında Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge) faaliyetlerine yaklaşık 4 milyar 400 milyon YTL harcadı. Bu harcamaların 2 milyar 256 milyon 989 bin YTL'sini yükseköğretim kesimi yaptı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından, kamu ve özel sektördeki araştırma birimleri ve personelini kapsayan anket sonuçları ile üniversitelerin kesin hesapları, detay yatırım programları, bütçe ve personel dökümlerine dayanarak, 2006 yılına ilişkin Ar-Ge Faaliyetleri Araştırması yapıldı. Araştırma sonucuna göre, Türkiye'de Ar-Ge harcamalarının Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) içindeki payı binde 7,6 oldu. 2006 yılı Ar-Ge harcamaları yaklaşık 4 milyar 400 milyon YTL olarak gerçekleşti. Bu harcamaların sadece yüzde 0,5'i yurtdışı kaynaklar tarafından finanse edildi. Harcamanın yüzde 51,3'ünü oluşturan 2 milyar 256 milyon 989 bin YTL'lik bölümü yükseköğretim, yüzde 37'sini oluşturan 1 milyar 629 milyon 87 bin YTL'lik bölümü ticari ve yüzde 11,7'sini oluşturan 513 milyon 803 bin YTL'lik bölümü de kamu kesimi tarafından yapıldı. Yükseköğretim kesiminin harcamalarının 1 milyar 974 milyon 355 bin YTL'lik kısmını cari harcamalar, 210 milyon 667 bin YTL'lik kısmını makine teçhizat ve 71 milyon 966 bin YTL'lik kısmını sabit tesis harcamaları oluşturdu. Yükseköğretim Ar-Ge harcamalarında en büyük pay 1 milyar 5 milyon 353 bin YTL ile sağlık alanına ayrıldı. Bunu sırasıyla 408 milyon 578 bin YTL'lik harcamayla sosyal bilimler, 302 milyon 198 bin YTL'lik harcamayla mühendislik bilimleri, 227 milyon 429 bin YTL'lik harcamayla beşeri bilimler, 184 milyon 728 bin YTL'lik harcamayla doğal bilimler ve 128 milyon 701 bin YTL'lik harcamayla tarım bilimleri alanları izledi. Ar-Ge faaliyetlerinde 42 bin 664'ü araştırmacı, 5 bin 724'ü teknisyen ve eş değeri ile 6 bin 56'sı diğer destek personelinden oluşan toplam 54 bin 444 personel görev aldı. Sektörler itibariyle bakıldığında bu rakamın yüzde 49,1'inin yükseköğretim, yüzde 33,1'inin ticari ve yüzde 17,8'inin de kamu kesiminden olduğu görülüyor.


Güvenilir Online Alışveriş Siteleri Ucuz İnternet Alışveriş Siteleri Sosyal Sorumluluk Shopping Mall Online Satış Siteleri Online Giyim Kıyafet Siteleri Kadın Giyim Markaları İndirimler Giyim Markaları Fırsat Erkek Giyim Markaları Discount Dernekler Bayan Giyim Siteleri