Bir Mağaza, Çok Poşet

02 Haziran 2008 Pazartesi

Yıllar önce elektronik sistemlerden yararlanamadığımız, bilgisayarın olmadığı dönemlerde kendimize göre yöntemler bularak ölçümler yapardık

Yeni açılan ilk yabancı marketin otoparkında çeşitli saatlerde otomobilleri sayar, kendimizce istatistikler çıkarırdık.Bir mahalleden geçerken çöp kutularında hangi marketin poşetlerinin kullanıldığına göz ucu ile bakarak, o yörenin tercihlerini gözlemlerdik.Fiyatları gizli müşterilere veya görevlendirdiğimiz çalışanlara erken saatlerde tespit ettirmeye çalışır ve günlük fiyat politikalarımızı belirlerdik. O dönemde olmayan İn-sert mantığıZaten bir mağazada dolaşan veya ayrılan müşterilerde o mağazanın poşetleri olurdu.Günümüzde hızla oluşan rekabet ortamı ulusal, uluslararası ve yerel marketlerin birbirleri ile hatta discountların da içine girdiği bir yarış haline dönüştü. Artık bir mağazadan çıkan veya poşetleri arabalarına yerleştiren müşterilerin farklı mağazaların ve sistemlerin poşetlerini taşıdıklarını izlemekteyiz.Demek ki müşteriler tek mağazadan alışveriş yerine kendisine faklı sunumlarda bulunan, iyi ve uygun fiyatlardan yararlanma ve kendi iç ekonomilerini doğru kullanma zorunluluğuna uymuşlar demektir.Ülkenin genel ekonomik istikrarsızlığı, tüketicinin yaşadığı ve tattığı gerçek enflasyon, bazı zorlamaları ve seçenekleri yaratmıştır.Yıllar önce kendimize göre bulduğumuz basit mantıklı uygulamaları artık aynı mağaza içinde veya önünde farklı poşetlerden de anlayabilmekteyiz.Müşterilerin ceplerinden çıkan kaynağın bizim mağazalarımıza akmasını sağlamaya çalışırken aynı zamanda müşteri sadakatini de yaratmak veya sürdürmek zorunluluğu artık daha rasyonel,akılcı ve tutarlı pazarlama tekniklerini de zorunlu hale getirmiştir.Küreselleşme ile birlikte ekonominin de kendi iç dinamiklerinde değişimi yarattı. Geleneksel ekonomi: Ürün ve hizmetleri temel alır. İşletmenin başarısı pazar payı ile ölçülür, işletmenin odağı ise ölçek ekonomisi ve üretimde verimliliktir. Yeni ekonomi: Bilgiyi temel alır. İşletmelerin başarısı pazar ve Web sitesinin ziyareti, hatta sanal ortam satışları ile ölçülür. İşletmenin odağı ise teknolojinin gelişimi ile ilgilidir. Geleceğin ekonomisi: İşlenmiş bilgi temellidir. İşletmelerin başarısı cüzdan payı ve karlılık ile ölçülür. İşletmelerin odağında, müşterilere ulaşılmasında,hizmet edilmesinde ve onların kazanılmasında sağlanan verimlilik yer almaktadır.* Hatta bazı uygulayıcılar, yöneticiler, akademisyenler bu yeni trendleri, küreselleşme ve ortaya çıkan yeni tüketici anlayışları ve müşterileri beklentilerinin hızlı değişimi, dünyada ürün yelpazesinin farklı gelişimleri, yeni isimli ve lezzetli ürünler nedeni ile bu hıza ulaşamayan hantal sistemlerdeki, hantal pazarlamacılardan şirketleri korumak için yenir söylemler olarak değerlendirmişlerdir. Pazarlama, sadece pazarlama bölümünün yönetimine bırakılmayacak kadar önemlidir.Buradan yola çıkarak, stratejik pazarlamada geleneksel yaklaşım ile yeni yaklaşımları karşılaştırdığımızda karşımıza şu söylemler çıkacaktır. Stratejik pazarlamada geleneksel yaklaşım*-Pazarlama işlevlerini sadece pazarlama bölümü yapar.-Pazarlama ile uğraşanlar müdahale etme yöntemi ile müşterinin ilgisini çeker.-Pazarlama, yeni müşteriler kazanmayı hedefler.-Pazarlama, günlük işler ve satışa odaklanır.-Pazarlama giderleri harcama olarak görülür. Stratejik pazarlamada yeni yaklaşım-Pazarlama, bölümler arasında müşteri değerini araştırma,yaratma ve sunma faaliyetlerini örgütler.-Pazarlama ile uğraşanlar, reklamlarını ve mesajlarını izin alarak müşteriye ulaştırır.-Pazarlama, müşteriyi elde tutma ve müşteri bağlılığı oluşturmayı hedefler.-Pazarlama, yaşam boyu müşteri değerine ulaşmakla ilgilenir.-Pazarlama harcamaları yatırım olarak algılanır. Yeni stratejilerle iyi kazançlar dilerimKalın sağlıcakla *Yrd.Doç.Dr.N.Figen ERSOY


Güvenilir Online Alışveriş Siteleri Ucuz İnternet Alışveriş Siteleri Sosyal Sorumluluk Shopping Mall Online Satış Siteleri Online Giyim Kıyafet Siteleri Kadın Giyim Markaları İndirimler Giyim Markaları Fırsat Erkek Giyim Markaları Discount Dernekler Bayan Giyim Siteleri