Bulaşma ile tağşiş birbirinden ayırt edilmeli

20 Nisan 2012 Cuma

Sektörde son günlerde yaşanan taklit ve tağşiş tartışmaları ile ilgili olarak, Ulusal Kırmızı Et Konseyi Yönetim Kurulu adına açıklama yapıldı

bulasma-ile-tagsis-birbirinden-ayirt-edilmeli
Açıklamada şu ifadelere yer verildi: Ülkemizde insan sağlığı ve gıda güvenliğinin temin edilmesi amacıyla Bakanlığımız 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 31. maddesinin 6. fıkrası uyarınca Bakanlığımız bünyesindeki laboratuarlarda yaptığı kontroller sonucunda taklit ve tağşiş yapıldığı kesinleşen firmalara ait bilgileri, kamuoyunun bilgisine sunmaktadır. Bakanlığın bu uygulamaları Konseyimiz tarafından da yerinde bulunmaktadır. Sektörümüz yapısı itibarı ile üretimden tüketime kadar her aşamada gıda güvenliğini ön planda tutmaktadır. Bu nedenle özellikle insan sağlığını tehlikeye atan ve tüketiciyi yanıltan üretim yapan işletmelerin en ağır cezaya çarptırılması ve kamuoyuna açıklanması tüketicimiz kadar sektörümüz açısından da son derece önemlidir. Alınacak önlem ve tedbirler dahilinde art niyetli üretim yapan firmaların üretimden çekilmesi orta vadede sektörümüze olan güveni artıracağı gibi sektörümüzü global ölçekte rekabet edebilir seviyeye getirecektir. Kırmızı Et Sektöründe taklit ve tağşişin engellenmesi için, Konseyimiz 16 Haziran 2011 tarihli Yönetim Kurulu kararına binaen, Akademisyen ve Bakanlık görevlilerinin katılımı ile bir komisyon oluşturmuştur. Bu komisyonun çalışmalarının sonuçları 30 Eylül 2011 tarihinde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığıyla paylaşılmıştır.Ülkemizde, et ürünlerinde taklit ve tağşişi tespit etmeye yönelik yapılan analizlerin çoğu miktar bazlı olmayıp var-yok tespiti şeklindedir. Bu durumda firmalar, Bakanlığın laboratuar analizleri sonucunda bahsedilen karışımlardan eser miktarda bulunması halinde bile tağşiş ile bulaşma konusunda ayrım yapılmadan, tağşiş yapar pozisyona düşebilmektedir. Sektörümüzde bulunan ve büyük ölçekli üretim yapan şirketlerimizin bir kısmı tarafından tek türde ya da karışım ürünlerin aynı üretim alanında imal edildiği bilinmektedir. İnsan sağlığı açısından hiçbir sakıncası bulunmadığından, yasal mevzuatımızda bu ürünlerin aynı üretim yerlerinde üretilmesine bir engel bulunmamaktadır.Yukarıda bahsedildiği üzere birçok sektörde olduğu gibi, Kırmızı Et sektörümüzde de insan sağlığını hiçe sayan kayıt dışı ve merdiven altı üretim nedeniyle kayıtlı çalışan firmaların yıkıcı haksız rekabete uğradığı bilinmektedir. Burada söz konusu olan siyahla beyazın, doğruyla yanlışın ayırt edilmesidir. Amaç bulaşma ile tağşişin ayırt edilerek firmaların, sektörümüzün tüm paydaşlarına daha etkin hizmet verebilmesini sağlamak olmalıdır. Bu sayede insan sağlına uygun, güvenli üretim yapan firmalar haksız rekabetten korunacaktır. Ayrıca, kayıt dışı ve merdiven altı ile mücadelenin de daha etkin olarak sürdürülmesi gerektiğini düşünmekteyiz.Konuyu kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz.


Güvenilir Online Alışveriş Siteleri Ucuz İnternet Alışveriş Siteleri Sosyal Sorumluluk Shopping Mall Online Satış Siteleri Online Giyim Kıyafet Siteleri Kadın Giyim Markaları İndirimler Giyim Markaları Fırsat Erkek Giyim Markaları Discount Dernekler Bayan Giyim Siteleri