Organize Perakendenin Ocak Tablosu

02 Mart 2010 Salı

AMPD Perakende Endeksi Ocak 2010 sonuçlarına göre organize perakende ciroları geçtiğimiz ay Aralık ayına göre yüzde 21 düşerken, yıllık değişim yüzde 12 seviyesinde gerçekleşti

organize-perakendenin-ocak-tablosu
Ocak 2010 itibariyle, perakende sektörü cirolarında aylık düşüşe rağmen, yıllık bazda bir artış gerçekleşti. Ocak 2010 ciroları Aralık 2009a kıyasla yüzde 21 inerken, 2009 yılının ocak ayına göre aylık değişim yüzde 12 seviyesinde oldu. 2009 ocak ayındaki yıllık artış 2008 ocak ayına kıyasla yüzde 5 seviyesindeydi. 2010 ocak ayındaki yıllık ciro artışı ise yüzde 9 düzeyinde oldu.CNBC-e Tüketim Endeksi Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 21.61 oranında düşüş göstererek 145.18 düzeyine indi. CNBC-e Tüketici Güven endeksi 2010 OCak ayında bir önceki aya göre yüzde 4,86lük bir artışla 91,93 değerini aldı. CNBC-e Tüketim Eğilim Endeksi ise yüzde 1,26 artarak 144,26 değerine yükseldi. Her yıl Aralık ayında yılın en yüksek seviyesine çıkan tüketim, bir sonraki yılın Ocak ayında tam tersi bir etkiyle düşüş gösteriyor. Benzer bir durumu bu yıl da izlendi. Bu yıl gerçekleşen düşüşün bir nedeni de soğuk hava ve yoğun kar yağışları nedeniyle alışveriş aktivitesinin bir miktar azalması olarak gösteriliyor.Yıl sonunda cirolarda mevsimsel olarak aylık düşüşe rağmen, yıllık büyüme gerçekleşmiştir. Hazır giyim perakendesi yüzde 29luk yıllık büyüme ile ciro büyümesinde lider konumunu koruyor. Organize perakende sektörü, 2010 yılının ilk ayına bir önceki yıla göre yüzde 9 ciro artışıyla başladı. Tüketici güvenindeki iyileşmeye rağmen, tüketim endeksindeki yüksek gerileme, iç talebe dair uyarı sinyalleri veriyor.Gıda ve gıda-dışı cirolarAlt sektörler bazında ciroları incelediğimizde, gıda perakendesi cirosunda önceki aya göre yüzde 7 düşüş yaşandığını görüyoruz. Alt sektörler bazında kasım ayında başlayan yükseliş, ocak ayında yerini mevsimsel düşüşe bıraktı. Gıda dışında aylık ciro değişimi yüzde 37 düşüş olarak gerçekleşti. Hazır giyim sektörü cirosu ise aylık yüzde 46 düşüş kaydetti.Aylık bazda geçen yılın ocak ayıyla kıyaslandığında, gıda perakendesi ciroları yüzde 10, Gıda dışı perakende cirosu yüzde 16 ve hazır giyim ciroları yüzde 26 büyüdü. Yıllık olarak baktığımızda ise gıda cirolarının yüzde 5 büyüdüğünü görüyoruz. Öte yandan gıda dışında yüzde 17lik büyüme gözleniyor. 2009 ocak ayından- 2010 ocaka yıllık yüzde 29 büyüme yaşayan hazır giyim sektörü, alt kırılımdaki ciro artışının yine lideri konumundadır. 2010 yılı Ocak ayında 2003=100 Temel Yıllı Tüketici Fiyatları Endeksinde bir önceki aya göre yüzde 1,85, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 1,85, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,19 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 6,16 artış gerçekleşti. Alt sektörler bazında 2009 ocak ayındaki yıllık büyümenin üstünde bir büyüme yaşanırken, tabloda hazır giyim sektörünün yıllık ciro büyümesinde önemli bir katkı sağladığı görülüyor. Metrekare endeksiMetrekare endeksine baktığımızda, yıllık olarak yüzde 32 artış gözlemlenebiliyor. Öte yandan, 2009 ocak ayındaki bir yıllık büyümeye baktığımızda yüzde 18 olarak beliriyor. Mağaza sayılarına baktığımızda ise, yıllık yüzde 17 artış yaşandığı görülüyor; ancak 2009daki yıllık yüzde 19lik artış oranlarına kıyasla büyümenin hız kestiği gözlemlenebiliyor.Sektör kriz ortamında bile güvenle yatırımlarını sürüyor. Gıdadışı perakende yatırımları da sürmekte ancak ivmesi düşüyor.Özellikle gıda yatırımlarının bölge KOBİlerine sağladığı destek ve organize perakendenin bölgede yarattığı kayıtlı istihdam, organize perakendenin gücünü bir kez daha ortaya koyuyor. Gıda dışında da mağaza sayısı metrekarelerden daha hızlı artıyor; sektörde eğilim daha büyük metrekareli mağazalardan yanadır. 2009 yılında yatırımlarını sürdüren sektör, 2010-2011 döneminde de yatırıma devam edecektir. Bu dönemde tamamlanması planlanan 68 yeni AVM mevcuttur.Gıda ve gıda-dışı metrekareleriOcak 2010da yıllık metrekare artışı gıdada yüzde 44, gıda dışında yüzde 13 seviyesinde gerçekleşti. Hazır giyimde yüzde 19 yıllık metrekare artışı yaşandı.Geçen sene hazır giyim metrekare alanında ise yüzde 26 büyüme gözlemlenmişti; 2010 ocak ayında yıllık bazda hazır giyim metrekaresi ise yüzde 19 arttı.Geçen yılın Ocak ayına göre yıllık mağaza sayıları gelişimine baktığımızda ise, gıdada yüzde 26 artış olurken, gıda dışında ise yüzde 8 artış olduğu görülüyor. Hazır giyim sektöründe mağaza sayısı artışı yüzde 10 düzeyinde kaldı.Gıda perakendesi yıllık yüzde 44 mağaza sayısı artışıyla yatırımlarda öncü konumdadır ve 2008-2009 dönemindeki eğilimini sürdürüyor. Gıdadışı yatırım ivmesini yavaşlatmış olmasına rağmen, yüzde 13 artışı korudu. Hazır Giyim perakendesi yatırım atağıyla metrekaresini yıllık bazda yüzde 19 yükseltti.Organize perakende sektörü metrekareleri ocak ayında gıda perakendesi ağırlıklı bi büyüme yaşadı.Metrekare başına cirolarOcak 2010da metrekare başına ciro endeksi, mevsimsellik etkisi ile Aralık 2009a göre yüzde 30 düşmüştür. 2009 ocak ayına kıyasla ise aylık bazda yüzde 9 düşüş görülüyor.Gıda ve gıda-dışı metrekare başına cirolarAlt sektörlere baktığımızda; gıdada Ocak 2009a göre yüzde 18 düşüş yaşandı. 2009 yılında 2008 yılı aynı dönemine göre ise yüzde 9 düşüş gerçekleştiği görülüyor. Gıda dışında ise aylık bazda yüzde 34 düşüş olurken, geçen yılın ocak ayına göre ise yüzde 11 artış olduğu gözleniyor. Hazırgiyim sektörü ise, bir önceki aya göre yüzde 43 düşüş yaşamasına rağmen, ocak 2009a göre yüzde 15 verimlilik artışı yakaladı.Sonuç olarak özellikle gıda dışında yıllık bazdaki metrekare artışından daha yüksek gerçekleşen ciro artışına bağlı olarak, metrekare başına cirolar yükselmiştir. Öte yandan, gıda yatırımlarının devam etmesi ile, sektör genelinde yıllık bazda metrekare başına cirolarda yüzde 9 düşüş yaşanmıştır.Sektör istihdamıSektör istihdamı aylık bazda yüzde 2, yıllık bazda ise yüzde 13 artmıştır.Bilindiği gibi Türkiye genelindeki kasım ayı işsizlik oranı yüzde 13,1 olarak açıklanmıştır. Bu oran kentsel istihdamda yüzde 16,2 düzeyindedir. Bu durumda organize perakende, ender rastlanan bir istihdam koruma başarısı yakaladı.Gıda ve gıda-dışı perakendede istihdamAlt sektörlerde istihdam artışı sürüyor. Gıdada yıllık bazda yüzde 10 istihdam artışı yaşanırken,. gıdadışında yıllık artış yüzde 14 hazırgiyimde ise yüzde 28 istihdam gelişimi gözleniyor.Sektör, işsizliğin yüzde 13e ulaştığı dönemde istihdam yaratma gücünü tüm olumsuzluklara rağmen yıllık toplam yüzde 13 artışla tamamlamıştır.Organize perakende sektörünün yarattığı bu kayıtlı istihdam değeri, diğer sektörlerde görülmemektedir. Alt sektörler bazında istihdam gelişimi yüzde 28e kadar yükselmektedir. Sektör istihdamdaki genel seyrinden kurtulmak için çıpa görevi görmektedir. Hükümetin bunu görmesi zorunludur. Türkiyedeki işsizliğin düşmesinde ve istihdamın artmasında başrol organize perakendenindir.Fiş sayıları2009 Aralık ayına göre organize perakende fiş sayıları Ocak 2010da yüzde 0,4 düşmüştür. Ocak 2009a kıyasla aylık artış yüzde 14 seviyesinde oldu. Fiş sayılarında yıllık bazda yüzde 13 artış gözlenmektedir. Öte yandan 2009 ocak ayındaki yıllık artış yüzde 16 düzeyinde gerçekleşti.Gıda ve gıda-dışı fiş sayısıGıdada aylık fiş sayısı düşerken, gıda dışı ve özellikle hazır giyimde artış gerçekleşmiştir.Gıdada fiş sayısı yıllık yüzde 13 artarken, gıdadışında bu oran yüzde 16 olmuştur. Hazır giyimde ise yıllık bazda yüzde 30 artış, 2009 aralık ayına göre aylık yüzde 29 artış olarak gerçekleşmiştir. Sonuç olarak, 1 yılda toplam fiş sayısında yüzde 13lük artış kayıtlılık oranındaki artışın sürdüğüne işaret etmektedir. Geçen yıl bu oran yüzde 16 olmuştur. Tüketici uzun bir zamandan bu yana sık ama az alışveriş temposuna alışmıştır. Ocak ayında mevsimselliğin etkisiyle cirolar düşerken fiş sayıları artmış, tüketici fiş başına ciroların yükseldiği yılbaşı döneminden sonra sık ve az alışveriş yapma temposuna dönmüştür.

Firma Fotogalerisi Bulunmuyor
Firma Videosu Bulunmuyor

Güvenilir Online Alışveriş Siteleri Ucuz İnternet Alışveriş Siteleri Sosyal Sorumluluk Shopping Mall Online Satış Siteleri Online Giyim Kıyafet Siteleri Kadın Giyim Markaları İndirimler Giyim Markaları Fırsat Erkek Giyim Markaları Discount Dernekler Bayan Giyim Siteleri