Perakende Sektörünün Mart Ayı Bilançosu

04 Mayıs 2009 Pazartesi

AMPD Perakende Endeksi'nin Mart ayı verileri açıklandı. Endeksin rakamlarına göre mart ayı ciroları bir önceki aya göre yüzde 7 artarken, 2008 yılı mart ayına göre kayda değer bir değişim olmadı. Alt sektörlere bakıldığında son bir yılda en yüksek büyüme hızını yüzde 13'le hazır giyim yakaladı

perakende-sektorunun-mart-ayi-bilancosu
Organize perakende cirolarıAMPDnin verilerine göre Mart ayı boyunca perakende sektörü cirolarında aylık ve yıllık kıyaslamada artış yaşandı. Aylık bazda bakıldığında, Mart ayı ciroları geçen aya göre yüzde 7 artmış, 2008 Mart ayına göre ise değişmediğini görüyoruz. 2008 Mart ayındaki yıllık artış 2007 Mart ayına kıyasla yüzde 11 olmuştu. 2009 Mart ayındaki yıllık ciro artışı ise yüzde 4 düzeyinde gerçekleşti. 2009 ilk çeyreği 2008 yılıyla kıyaslandığında, organize perakende cirosu yalnızca yüzde 0,2 büyüdü.Gıda ve gıda-dışı cirolarAlt sektörler bazında ciroları incelendiğinde gıda perakendesinde önceki aya göre yüzde 11lik bir artış yaşandığı görülüyor. Gıda dışında ise aylık ciro değişimi yaşanmazken, aynı şekilde, hazır giyim sektörü cirosu da önceki aya göre aynı seviyede seyrediyor. Aylık bazda geçen yılın mart ayıyla kıyaslandığında, gıda perakendesi ciroları yüzde 1 artarken, gıda dışı cirosu sabit kaldı ve hazır giyim cirosunda yüzde 3 büyüme yaşandı.Yıllık olarak bakıldığında gıda cirolarındaki artış oranı yüzde 1... Öte yandan gıda dışında yüzde 8 büyüme gözlemleniyor. 2008 Mart ayından 2009 Mart ayına yıllık yüzde 13 büyüme yaşayan hazır giyim sektörü, bir kez daha alt sektörler içinde en yüksek büyüme hızını yakalamış sektör olarak öne çıkıyor. 2009 ilk çeyreği 2008 yılının ilk çeyreğiyle kıyaslandığında, gıda ciroları yüzde 1 daralırken, gıdadışı yüzde 2, hazır giyim ise yüzde 7 büyüdü. Metrekare endeksiMetrekare endeksinde ise Mart 2009 itibariyle yıllık olarak yüzde 19 artış yaşandı. Öte yandan, 2008 mart ayındaki bir yıllık büyümeye baktığımızda yüzde 25 artış yaşandığı görülüyor. Aralık 2008 sonuyla kıyasla 2009 yılı ilk çeyrek metrekare artışı da yüzde 2,4 oranında gerçekleşirken, mağaza sayılarında yıllık yüzde 13lük artış kaydedildi. Gıda ve gıda-dışı metrekareleriMart 2009da yıllık metrekare artışı gıdada yüzde 20, gıda dışında yüzde 17 seviyesinde... Hazır giyimde ise yıllık yüzde 21 metrekare artışı yaşandı. Gıdada 2008 yılı mart ayındaki yıllık artış yüzde 18 iken 2009 yılı Martında yüzde 20ye çıktı. Gıda dışında ise tersine bir gelişme olup 2008deki yüzde 34lük büyüme 2009da yüzde 17ye geriledi. Geçen sene hazır giyim metrekare alanında ise yüzde 45 büyüme gözlemlendi. 2008 Mart ayına göre yıllık mağaza sayıları gelişimine baktığımızda, gıdada yüzde 29, gıda dışında ise yüzde 11 artış olduğu görülüyor.. Hazır giyim sektöründe mağaza sayısı artışı oranı ise yüzde 15...Aralık 2008 sonuna kıyasla 3 aylık büyümeye baktığımızda da, en yoğun metrekare artışının yüzde 2,5 ile gıda perakendesinde olduğu görülüyor.. Geçen senenin metrekare artışı şampiyonu hazır giyim sektörü ise yüzde 1,3 büyümeyle görece hız kesti. Endekste bu tablo, sektörün yatırımlarla büyümesi sürmekte ve hem metrekare hem de mağaza sayısı artmaktadır; ama artış gıdada aynı seyri gösterirken gıda dışında 2007-2008deki yoğun yatırım dönemine kıyasla hız azalmıştır şeklinde yorumlanıyor. Metrekare başına cirolarMetrekare başına ciro endeksine baktığımızda, 2009 Şubat ayına göre Mart ayında yüzde 6 artış yaşanıyor. Geçtiğimiz aya, 2008 Mart ayına kıyasla baktığımızdaysa yüzde 9 düşüş görebiliyoruz. Gıda ve gıda-dışı metrekare başına cirolarAlt sektörlere baktığımızda; gıdada aylık artış yüzde 12 yaşanırken, 2008 yılı aynı ayına göre ise yüzde 9 düşüş gerçekleştiği görülüyor. Gıda dışında ise aylık değişim olmazken, önceki yıla göre yüzde 8 düşüş gerçekleştiği gözlemleniyor. Dolayısıyla, gıda perakendesi aylık metrekare başına ciro gelişimi yaşarken geçen yıla göre olumsuz bir tablo çizdiği söylenebilir. Öte yandan, endeksin verilerine baktığımızda gıdadışında da geçen yıla göre düşüş olduğu halde aylık bir gelişim olmadığını görebiliyoruz. Hazır giyim sektörüne baktığımızda ise önceki aya göre metrekare başına cirolarda bir değişim olmazken geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 8 düşüş yaşandığı fark ediliyor. Öte yandan, gıdadışı ve hazır giyimdeki metrekare başına ciro düşüşleri 2008 yılındaki seviyelere göre daha olumlu seyrediyor. Dolayısıyla, 2009 yılında aslında metrekare başına cirolarda bir gelişim kaydediliyor. Ancak, gıda perakendesinde 2008 yılındaki yüzde 1lik gerileme 2009 mart ayında yüzde 9 seviyesine ulaştığından bu düşüş, sektöre verimlilik konusunda bir uyarı gibi görünüyor. Sektör istihdamıSektör istihdamı şubat ayına göre yüzde 1 daralırken , yıllık olarak yüzde 3 artış yaşandı. Toplam çalışan sayısında Aralık 2008 sonundan bu yana ise yüzde 5 düşüş oldu. Öte yandan, 2008 mart ayında 2007 mart ayına göre yaşanan yüzde 24 istihdam artışını hatırlarsak, sektörün istihdamdaki patlamadan sonra bu düşüşü yaşadığı ortaya çıkıyor. Önceki yıllardaki bu artış, aslında çalışan başına ciroları aşağı çekmiş; yani işgücü artışı ciro olarak gerçekleşmedi. Dolayısıyla bu yavaşlamayı istihdam artışının sindirimi olarak görmek mümkün....Gıda ve gıda-dışı perakendede istihdamAlt sektörlerde de 2008deki artışın hız kestiğini ortaya çıkıyor. Yıllık en yüksek istihdam artışı yüzde 5 ile hazır giyimde yaşanırken, hem gıdada hem de gıdadışında yıllık yüzde 3 istihdam gelişimi oldu.Aralık 2008 sonuna kıyasla, 2009 ilk çeyrek istihdam gelişimine bakıldığında ise, en büyük daralmanın yüzde 7 ile gıdada gerçekleştiği görülüyor. Gıda dışı ve hazır giyim istihdamı ise 2009un ilk 3 ayında yüzde 4 daraldı. Endeks, Ocak 2009 için açıklanan yüzde 15,5lik işsizlik oranı dikkate alındığında, bütün alt sektörlerin 2008e göre istihdam büyümesini sürdürdüğünün altını çiziyor. Fiş sayılarıFiş sayılarında geçen aya göre yüzde 12 atış yaşanırken, 2008 mart ayına göre ise yüzde 14lük artış oldu. Tüketici Güveni kasım ayından beri yükselişini sürdürüyor. CNBC-e Tüketim Endeksi Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 16.69 yükselme gösterirken, aynı dönemde mevsimsel olarak düzeltilmiş seri de yüzde 8.86 artış kaydetti. Her iki endeks de bir önceki yılın aynı dönemine göre sırasıyla yüzde 5.99 ve yüzde 4.27 artış gösterdi. CNBC-eye göre Tüketim Endeksindeki bu sert yükselişte vergi indirimlerinin büyük etkisi olduğu görülüyor. Dolayısıyla bu artış, organize perakende sektörü fiş sayılarına da yansıyor. 2009 yılının 1nci çeyreği 2008 1nci çeyreğiyle kıyaslandığında yüzde 13 düzeyinde fiş sayısı artışı gerçekleşti. Yıllık olarak bakıldığında ise, fiş sayılarında yüzde 15lik bir artış yaşandığı görülüyor. Gıda ve gıda dışı fiş sayısı2009 Mart ayındaki gıdada fiş sayısı 2008 mart ayına göre aylık yüzde 15 artarken, gıdadışında bu oran yüzde 8... Hazır giyimde ise aylık yüzde 4 düşüşe rağmen geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19 fiş sayısı artışı yaşandı. Yıllık bakıldığında ise yüzde 38 fiş sayısı artışıyla hazır giyim sektörü öncü konumunda...CNBC-e Endeksine göre tüketimdeki bu artışın en büyük nedeni, hükümetin otomotiv,elektronik ve mobilya sektörlerinde uygulamaya koyduğu vergi indirimleri oldu. Örneğin, beyaz eşya sektörünü de içeren ev eşyası sektöründe mevsimsel olarak düzeltilmiş CNBC-e Tüketim endeksi aylık yüzde 49.7 artış gösterdi. Şubat ayında 14 bin civarında olan otomobil satışları 40 bin civarına yükseldi. Benzer şekilde, bu kararın yansımaları organize perakende sektörünün fiş sayılarındaki artışta da görülüyor.. 2008in ilk çeyreğine kıyasla, gıdada yüzde 14, gıdadışında yüzde 11, hazır giyimde ise yüzde 25 fiş artışı yaşandı.

Firma Fotogalerisi Bulunmuyor
Firma Videosu Bulunmuyor

Güvenilir Online Alışveriş Siteleri Ucuz İnternet Alışveriş Siteleri Sosyal Sorumluluk Shopping Mall Online Satış Siteleri Online Giyim Kıyafet Siteleri Kadın Giyim Markaları İndirimler Giyim Markaları Fırsat Erkek Giyim Markaları Discount Dernekler Bayan Giyim Siteleri