Nielsen Tüketici Güven Endeksi’ni açıkladı

31 Temmuz 2013 Çarşamba

Nielsen Türkiye Tüketici Güven Endeksi’ne göre, Endeks 2013’ün ikinci çeyreğinde, 2,7 puan azalarak 80,7’ye düştü. Katılımcıların yüzde 71’i durgunluk döneminde olduklarını belirtti. Yüzde 67’si ise daha fazla tasarruf amacıyla harcama alışkanlıklarını değiştiriyor. Görüşülen global tüketicilerin yüzde 55’i ikinci çeyrekte bir durgunluk döneminde olduklarına inanıyo. Bu, son iki yıl içinde bildirilen en düşük seviye. İhtiyari harcama niyeti ikinci çeyrekte tüm dünyada arttı

nielsen-tuketici-guven-endeksini-acikladi

Tüketicilerin ne izlediklerini ve ne satın aldıklarını takip etmek üzere küresel bir bilgi ve içgörü sağlayıcısı olan Nielsen’ın global tüketici güveni bulgularına göre, Türkiye tüketici güveni 2013’ün ikinci çeyreğinde, 2013’ün ilk çeyreğine kıyasla düşüş göstererek 80,7 seviyesinde kaldı.

Nielsen’in bir parçası olan Cambridge Group’un Baş Ekonomist’i, Dr. Venkatesh Bala, “Avrupa’da güven, şartların istikrar kazanmasıyla bir bekleme paterninde kalırken, iş, kişisel mali durum ve harcama niyeti ile ilgili algılar dünyanın en büyük üç ekonomisinde –ABD, Çin ve Japonya- artarak dünya çapında faydalı bir etki yaptı. “Ancak faiz oranlarının fazla ani yükselmesi gibi makro-ekonomik olayların, ev alışverişine olan talebi ve büyük kalem harcamaları da azaltarak, tüketicinin iyileşmesini sekteye uğratabileceğine dair endişeler bulunuyor.”

2005 yılında başlatılan Nielsen Global Tüketici Güveni ve Harcama Niyeti Araştırması, 58 ülkede 29 binin üzerinde internet kullanan katılımcının tüketici güvenini, başlıca kaygılarını ve harcama niyetlerini takip ediyor. 100’lük referans çizgisinin üstündeki ve altındaki tüketici güven seviyeleri, iyimserlik ve kötümserlik derecelerini gösteriyor. Araştırmanın 13-31 Mayıs günleri arasında yürütülen son ayağında tüketici güveni, Nielsen tarafından ölçümlenen global pazarların yüzde 45’inde artış gösterdi. Bu artış bir önceki çeyrekte ülkelerin yüzde 60’ında gözlemlenmişti.

Global anlamda bakıldığında artış yaşanırken, Türkiye tüketici güven endeksi Q1 2013’e kıyasla düşüş gösterdi. Cinsiyetler arası farka bakıldığında, erkeklerin kadınlara kıyasla göreceli olarak daha yüksek oranda güven sergiledikleri gözleniyor. Tüketici güven endeksini oluşturan üç faktör olan ‘iş imkanları’, ‘bireyin finansal koşulları’ ve de ‘satın alma’ incelendiğinde bu üç faktörde de düşüş gözlenmekle birlikte; ‘iş imkanlarında’ 1, ‘bireyin finansal koşullarında’ 5 ve ‘satın almada’ 3 puanlık bir düşüş görülüyor. Kadınlarda özellikle ‘iş imkanları’ ve ‘bireyin finansal koşulları’ konusunda önümüzdeki 12 ayın daha kötü olacağına dair inanç fazla.

Durgunluk zihniyetinde iyileşme
İlk çeyreğe göre, gelişmiş ülkelerde gözlenen artışa rağmen, Türkiye’deki tüketicinin güven endeksindeki düşüş trendi bu çeyrekte de devam ediyor. 2012’nin 2’nci yarısında 90 bantına çıkan endeks, bu yıl 80 seviyelerine geriledi. Erkeklerin güveni kadınlara göre daha yüksek seyrediyor.

Nielsen’in araştırmasına göre 2013’ün ikinci çeyreğinde Türk katılımcıların yüzde 71’i durgunluk (resesyon) döneminde olduklarını söyledi, bu oran 2013’ün birinci çeyreğinde yüzde 67 düzeyindeydi. Kadınları en çok endişelendiren konular ‘iş güvenliği’ ve ‘savaş’ken (yüzde 14), erkeklerde iş güvenliği (16 yüzde) olduğu görülüyor.

Global katılımcıların yarısından fazlası (yüzde 55) ikinci çeyrekte bir durgunluk döneminde olduklarına inanırken, bu (2011’in ilk çeyreğinden bu yana) son iki yıldır bildirilen en düşük seviyeydi. Kuzey Amerikalılar altı puanlık azalarak yüzde 69’a inen puanla durgunluk zihniyetinde çeyreğin en yüksek düşüşünü bildirdi. Bu 2007’nin üçüncü çeyreğinden veya Büyük Durgunluk öncesinden bu yana en düşük seviye.


Daha fazla ekstra nakit, daha fazla harcama
İkinci çeyrekte, yeni giysiler, tatiller/seyahatler, ev dışı eğlence ve yeni teknoloji ürünleri için harcama yapma niyeti dünya çapında ortlama olarak arttı. Global katılımcıların yüzde 47’si fazla nakitlerini tasarrufa ayırdı, yüzde 19’u yatırım yaptı ve yüzde 11’i emeklilik için tasarrufa gitti. Global olarak, yüzde 14’ü ekstra nakiti olmadığını söyledi. Bu puan 2013’ün ilk çeyreği ve 2012’nin ikinci çeyreğinde belirtilen yüzde 15 ile karşılaştırıldığında bir düşüşü ifade ediyor. 

Nielsen’in anketine göre, Asya-Pasifik’teki katılımcılar, tatiller/seyahatler (yüzde 43), yeni giysiler (yüzde 39), ev dışı eğlence (yüzde 38) ve yeni teknoloji ürünlerinde (yüzde 34) çeyreğin en anlamlı harcama artışını (dört yüzde puanı artış) bildirdiler. Asya-Pasifik’teki katılımcılar ayrıca diğer bölgelerdeki katılımcılarla karşılaştırıldığında en fazla tasarrufu yaptılar: yüzde 61’i paralarını tasarruf hesabına yatırırken üçte biri (yüzde 32) hisse senetleri ve ortak fonlara yatırım yaptı.

İkinci çeyrekte, Orta Doğu/Afrika bölgesinde ev dışı eğlencede (yüzde 21) ve tatiller/seyahatlerde (yüzde 18) ihtiyari harcama niyeti sırasıyla dört ve beş yüzde puanı artış gösterdi. Latin Amerika’da, bir önceki çeyrekle karşılaştırıldığında, giysiler, teknoloji, dekorasyon ve tatiller için yapılan marjinal harcama artışları (bir yüzde puanı artış) bildirildi. Avrupalı katılımcılar arasındaki tasarruf ve harcama niyetleri ikinci çeyrekte aynı düzeyde seyretti.

Türk tüketiciler harcamalarını kısmaya devam ettiler
Geçen seneye oranla Türk katılımcıların yüzde 67’si ev giderlerinde tasarruf etmek amacıyla harcama alışkanlıklarını değiştirdi. Katılımcıların yaklaşık yüzde 55’i ev dışı harcamalarını kestiklerini, yüzde 54’ü yeni giysilere daha az para harcadıklarını, yüzde 53’ü daha uygun fiyatlı market markalarını seçtiklerini ve yarısı ise gaz ve elektrik tasarrufuna gittiklerini belirtti.

Atılan diğer önemli adımlar arasında; yüzde 41 telefon harcamalarında kesintiye gitme, yüzde 38 ev içindeki eşyaların değişiminin ertelenmesi, yüzde 37’si ise dışarıda yemek ve tatil harcamalarında kısma yer alıyor. Katılımcıların yüzde 29’u ekonomik koşullarda iyileşme olsa bile, gaz ve elektrik tasarrufuna devam edeceklerini, yüzde 22’si ev dışı harcamalarında, yüzde 19’u ise telefon ve dışarıda yemek harcamalarında kesintiye devam edeceklerini belirtti.

Bölgelere genel bakış
Bir önceki çeyrekle karşılaştırıldığında, Asya-Pasifik’te (iki puan artışla 105’e ulaşan), Kuzey Amerika’da (iki puan artışla 96’ya ulaşan) ve Orta Doğu/Afrika’da (altı puan artışla 91’e ulaşan) tüketici güven artışları bildirildi. Avrupa’nın tüketici güveni art arda üç çeyrek boyunca 71 puanda seyretmeye devam ederken, Latin Amerika’nın güven puanı ikinci çeyrekte bir endeks puanı düşerek 93’e indi.

Anahtar ekonomilere bakıldığında, tüketici güveni Amerika Birleşik Devletleri’nde (96) üç puan, Çin’de (110) iki puan, Japonya’da (78) beş puan yükselirken Almanya’da (90) sabit kaldı. Endonezya, birinci çeyreğe göre iki puanlık artış kaydederek 124 puan ile en yüksek endeksi bildirdi. Portekiz, birinci çeyrekteki seviyesinde kalarak, 33 puan ile en düşük endeksi kaydetti. Araştırmadaki 58 ülkenin dokuzu referans çizgisi olarak kabul edilen 100 puanın üzerinde güven endeksi bildirdi.
Tüketici güveni 29 Avrupa pazarının 14’ünde düştü ve bölge, Macaristan, İtalya, Fransa, Yunanistan ve İspanya’nın da dahil olduğu en düşük 10 tüketici güven endeks puanının dokuzunu içinde barındırıyor. Güven endeksi, dört puan artışla 79 endeks puanına ulaşan İngiltere’nin de aralarında olduğu 13 Avrupa pazarında artış gösterdi.

Asya-Pasifik’te, yedi pazarın 100’lük referans değerinin üzerinde endeksler bildirmesi ile genel güven seviyesi yüksek kaldı. İkinci çeyrekte, Çin’deki artışa ek olarak, Endonezya (124) ve Filipinler (121) de sırasıyla iki ve üç puanlık artış bildirdi. Hindistan (118), Tayland (114), Hong Kong (107) ve Malezya (103) sırasıyla iki, bir, bir ve dört endeks puanı düşüş kaydetti.

Tüketici güveni, Latin Amerika’da art arda ikinci çeyrek düşerek 2013’ün ilk çeyreğine göre bir puan azaldı ve 93 puan oldu. Brezilya, ikinci çeyrekte iki puan azalma kaydederek 110 puanlık en yüksek endeks ile bölgenin lideri oldu. Bu, Venezuela’da (68) üst üste azalma kaydedilen üçüncü çeyrek iken, Peru (99) ve Kolombiya’da (87) üst üste artış gözlemlenen üçüncü çeyrek ve Şili (94), Arjantin (68) ve Meksika’da (84) üst üste düşüş bildirilen ikinci çeyrek oldu.

Pakistan’ın (98) en yüksek üç aylık yükseliş olan 11 endeks puanı ve Suudi Arabistan’ın üç puanlık (100), Mısır’ın (77) ve Güney Afrika’nın (81) da üçer puanlık artış bildirmesi ile tüketici güveni, altı Orta Doğu/Afrika pazarının dördünde artış gösterdi. Birleşik Arap Emirlikleri (107) ve İsrail’de (83) sırasıyla bir ve sekiz puanlık güven düşüşleri bildirildi.

Kuzey Amerika’da ABD tüketici güveninde artış görürken Kanada dört puan gerileyerek 98 endeks puanına düştü.Güvenilir Online Alışveriş Siteleri Ucuz İnternet Alışveriş Siteleri Sosyal Sorumluluk Shopping Mall Online Satış Siteleri Online Giyim Kıyafet Siteleri Kadın Giyim Markaları İndirimler Giyim Markaları Fırsat Erkek Giyim Markaları Discount Dernekler Bayan Giyim Siteleri