Ekip Oluşturmak, Ekip Çalışması ve Liderlik

13 Aralık 2007 Perşembe

Günümüzde iş yapmak, iş yönetmek ekip çalışmasını gerektirir. Üretimde, ticarette, hizmetlerde işlerin boyutları genişlemekte ve nitelikleri daha karmaşık hale gelmektedir. Bunun sonucunda bireysel çabalar yetersiz kalmakta, bireylerin kapasite sınırları zorlanmaktadır

Bu nedenle, başarılı iş yönetimi güçlü ekipler oluşturmayı ve bu ekipleri yüksek performansla çalıştırmayı gerektirir. Ekip çalışması, performans ve iş tatmini açısından iş yönetiminin en önemli keşiflerinden biridir. Ekiplerin bu anlamda başarılı olması ekip üyelerinin birbirini tamamlayan niteliklere sahip olmalarına ve birlikte çalıştıklarında görevlerin gerektirdiği tüm yetenekleri bünyelerinde ortaya çıkarmalarına bağlıdır. Başarılı ekiplerde işbölümü, dayanışma, destek, inanç, azim ve hırs vardır. Ekip üyeleri arasında ortak sahiplenme, aidiyet duyguları gelişmiş, biz bilinci yerleşmiştir. Yüksek motivasyon, çalışma isteği, heves, heyecan ve bir ruh vardır. Özverili çalışma, adanmışlık duygusu yaygın gözlenir. Başarılı ekiplerin üyeleri işlerini bilirler, severler ve yaparlar. Sürekli kendilerini iyileştirirler, değişime ve ilerlemeye açıktırlar. Ekip oluşturmak bir süreç işidir. Zaman ve emek ister. İnsanların bir araya getirilmiş olması ekip oluşturulduğu anlamına gelmez. Bu süreçte bilinçli adımların atılması ve belirli aşamaların geçilmesi gerekir. Ekip oluşturma ihtiyacını duyan ve bu kararı veren bir yönetici bu aşamaların bilincinde olmalı ve bu aşamaların her birini etkili bir şekilde yönetmelidir. Bir ekip oluşturma sürecinin tanışma, çatışma, alışma, çalışma ve ayrışma olmak üzere beş aşaması bulunmaktadır. Tanışma aşamasında, ekip üyeleri birbirlerini anlamaya, özelliklerini öğrenmeye, nasıl ilişki kuracaklarına ilişkin karar almaya çalışırlar. Daha sonra, kendilerini ekibe ait hisseden üyeler kendi özel istek, amaç ve çıkarları için çatışmaya başlarlar. Bu aşamada üyeler birbirlerini gerçek yüzleriyle tanırlar, iletişim ve bağlı olarak güven bu aşamada daha çok gelişir. Çatışmanın çözülmesi, anlaşmanın sağlanması durumunda ekip üyeleri birbirlerine alışacaklar ve ortak çalışmanın normlarını oluşturacaklardır. Önemli olan bu yüksek performanslı çalışma aşamasının olabildiğince uzun süreli ve etkin olmasını sağlamaktır. Ekip amacının elde edilmesi ya da ortadan kalkması durumunda ekip dağılacak veya dağıtılacaktır. Yeni ekipler oluşabilir, ekibe farklı amaçlar verilebilir ve yeni üyeler gelebilir. Ekiple çalışmak bir ortaklık kültürü gerektirir. Bireyler, diğer ekip üyeleriyle sağlıklı ve sürekli ilişkiler kurmak için dinlemeye, anlamaya, paylaşmaya ve gerektiğinde özveride bulunmaya da hazır ve istekli olmalıdırlar. Ekip çalışması hoşgörünün, önyargılardan arınmanın, empatik düşünme ve davranmanın en fazla ihtiyaç duyulduğu bir süreçtir. Ekip çalışması sürecinde ekip üyeleri bilgilerini, yöntemlerini, amaçlarını ve daha da önemlisi bazı inanç ve değerlerini ekiple uyum sağlamak adına gözden geçirmek ve değiştirmek zorunda kalabilirler. Ekip yönetmek, bilinen yönetim tekniklerinden ve tarzlarından farklı bir yaklaşım gerektirir. Alışılmış planlama, organizasyon, emir-komuta ve kontrol fonksiyonları çoğu kez ekip yönetiminde arzulanan sonuçları vermez. Ekip üyeleri ortak sahiplenme duygusunu yaşamak, ortak karar almak ve ortak sorumluluk taşımak isterler. Bu nedenle emir veren bir yöneticiden çok ilham veren bir lidere ihtiyaç duyarlar. Liderler de her ekip üyesi gibi ortak çalışmanın gerektirdiği iş ilişkilerini ve insan ilişkilerini kurarlar ve sürdürürler. Ekipleriyle birlikte karar alırlar, birlikte çalışırlar, başarısızlığın sorumluluğunu paylaşırlar ve başarıyı birlikte kutlarlar. Liderlerin en önemli görevi amaç birliği sağlamak, ekip üyelerini ortak amaç etrafında bütünleştirmektir. Amaç birliğini sağlamadaki en önemli dayanakları ise güçlü iletişim becerileridir. İyi bir lider, iyi bir dinleyici ve etkileyici bir konuşmacıdır. Dinlediği zaman anlar ve öğrenir, konuştuğu zamanda bilgilendirir, yön gösterir, ilham verir ve ikna eder. Liderler, ekibe kimlik kazandırırlar, ortak kültürü oluştururlar ve onu en iyi şekilde temsil ederler. Liderler, kendi başarılarından çok ekip üyelerinin başarılarından heyecan ve gurur duyarlar. Kendilerini değil, etraflarındakileri güçlendirmek için çaba harcarlar. Onları sürekli olarak cesaretlendirirler, özgüvenlerini pekiştirirler. Liderler, kendilerine güvenirler, güvenilir insanlardır ve ekip üyelerinin güvenini kazanmışlardır. Liderler ekipleriyle ve ekipler de liderleriyle sonuç yaratırlar ve değer kazanırlar.


Güvenilir Online Alışveriş Siteleri Ucuz İnternet Alışveriş Siteleri Sosyal Sorumluluk Shopping Mall Online Satış Siteleri Online Giyim Kıyafet Siteleri Kadın Giyim Markaları İndirimler Giyim Markaları Fırsat Erkek Giyim Markaları Discount Dernekler Bayan Giyim Siteleri