Evrensel Lezzet: Makarna - III

31 Mart 2010 Çarşamba

Sektör temsilcileri ve üreticilerden sonra makarna sektörü ile ilgili gelişmeleri perakendecilere sorduk. Perakendeciler, üreticilerden tüketimi artıracak çalışma yapmalarını bekliyor

evrensel-lezzet-makarna-iii
Özlem ELGÜNDünyada makarna ürünlerine olan genel talep istikrarlı bir şekilde artsa da, ülkemizdeki makarna tüketimi beklenen düzeyde değil. Makarna kültürünün henüz gerçek anlamda gelişmemiş olması da tüketimde beklenen artışların yaşanmasını engelliyor. Perakendeciler, üreticilerden tüketimi artıracak çalışma yapmalarını bekliyorAdese Alışveriş Merkezleri Satın Alma Müdürü Adil UzunMakarnanın Adesenin toplam cirosundaki payı yüzde 1 civarında. Mağazalarımızda 8 marka ürün sergileniyor. Bu markaların klasik, yumurtalı, şipşak ve diyet gibi 15-30 çeşit ürününü raflarımızda bulundurmaya çalışıyoruz. Ülkemizde makarna sektörü yükselen bir trend izliyor. Dünyada ve Türkiyede tüketimin artmasına bağlı olarak gelişimini sürdürüyor. Ancak Türkiyedeki tüketim, Avrupadakinden oldukça az. İtalyada kişi başı yıllık tüketim 13 kilogramken, ülkemizde 5,5 kilogram civarında. Makarna hafif, lezzetli, sağlıklı, pratik ve ekonomik bir yemek olması itibarıyla önemli bir besin. Ayrıca makarnanın hammaddesi olan durum buğdayının yoğun olarak üretildiği bir coğrafyada bulunuyoruz. Üretici firmalar sektöre değer katacak, makarna tüketimini artıracak ve kategoriyi geliştirecek çalışmalar yapmalı. Tüketimin artması için makarnanın sağlıklı ve besleyici olduğu gerçeğinin altının çizilmesine yönelik faaliyetlerde bulunulmalı. Ayrıca üreticiler makarna kalitesini yükseltecek rekabeti oluşturmaya zemin hazırlamalı ve tüketicilerine hep en iyisini ucuz fiyatla sunmayı hedeflemeli.Akyurt Satın Alma Uzmanı Mustafa AlkanMakarna grubunun tüm ciro içindeki payı yüzde 6, gıda grubundaki payı ise yüzde 2,5 seviyesinde. 2010 verilerine göre toplamda ortalama 500 ton makarna satışı gerçekleşti. Bu satış rakamının önemli bir kısmını bölgesel bir güç olan tek bir marka alıyor. Reyonlarımızda toplamda 3 marka, 45 çeşit ürün bulunuyor. Portföyümüzü ucuz, orta, pahalı şeklinde, fiyat yapılarına göre oluşturarak sunuyoruz. Makarna sektörü, bölgemiz itibarıyla tüketicilerinin marka bağımlılığının oldukça yüksek düzeyde olduğu bir yapıda. Satış rakamlarının yüzde 80ini tek marka alırken, diğer markalar yüzde 20lik kısmı teşkil ediyor. Makarnanın şişmanlattığı ve besin değerinin düşük olduğu şeklinde yanlış ve eksik bilgiler, önemli bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. Ancak kısa sürede hazırlanan bir yemek olması nedeniyle, tüketimi hızla artıyor. Makarna hakkındaki yanlış bilinenleri düzeltecek tanıtım ve bilgilendirme çalışmaları yapmak, sağlıklı ve besleyici bir ürün olduğu kadar pratik bir yemek olduğunu da sıklıkla vurgulamak gerekiyor. Ülkemiz makarnanın hammaddesi olan durum buğdayı üretiminde ön sıralarda yer almasına rağmen, yeterince makarna tüketilmiyor. Bunun için üreticilerden makarnanın sağlıklı bir besin olduğunun anlaşılmasına yönelik çalışmalar bekliyoruz.Akyüz Genel Müdürü Şuayip ÇeşmeMakarnanın genel ciromuzdaki payı yüzde 1,6. Reyonlarımızda beş ayrı markanın ürünü bulunuyor. Makarna, her evin temel ihtiyaçlarından bir tanesi. Bu yüzden satışında çok fazla sorun yok. Ancak her ürün gibi makarnada da geri hizmeti iyi yapan ve bazı bölgelerde ön plana çıkan markalar elbette daha fazla ciroya sahip. Zamanla makarna kültürü de değişti. Çeşitli soslarla birlikte ana yemek olarak sofralara geliyor olması ciroyu artıran etkenlerin başında geliyor.Beğendik Ticaret Müdürü Talat Topaç Makarnanın ciromuz içerisindeki payı yüzde 0,49. Raflarımızda bulunan marka sayısı 6, çeşit sayısı ise 114. Türkiye makarna üretiminde dünyada üst sıralarda olmasına rağmen tüketimde özellikle İtalya başta olmak üzere diğer Avrupa ülkelerinin çok gerisinde. Bu durumun başlıca sebepleri arasında Türk halkının makarnayı pirinç ve bulgur pilavı gibi ana yemek olarak kabul etmemesi, Türk mutfağında sos kültürünün çok az olması, makarna pişirilmesi konusunda yeterli bilgiye sahip olunmaması ve makarnanın besleyici değerinin yeterince anlaşılamaması geliyor. Önceki yıllarda karbonhidrat ihtiyacını ekmekten karşılayan Türk insanı, son yıllarda hızlı nüfus artışı, kentleşme ve çalışan kadın sayısındaki artışlarla beraber ekonomik ve hazır gıda olan makarnaya yönelmeye başladı. Burada üretimdeki çeşitlilik ve pazarlama olanaklarının artması da makarna tüketimini artıran faktörler arasında. Yıllık makarna tüketiminin tamamını karşılayacak üretim kapasitesine sahip olan Türkiye, bu alanda ihracatçı konumda. Türkiyede makarna üretiminde kullanılan buğday yeterli olmasına rağmen kaliteli değil. Kalitenin düşük olmasının temel nedenleri, yüksek verimli, soğuğa ve hastalıklara dayanıklı çeşitlerin ıslahının yeterince yapılmaması, kalitesiz çeşitlerin üretimden kaldırılmaması, buğday tohumluk üretimine gereken önemin verilmemesi ve dolayısıyla üreticilerin tohumluklarını periyodik olarak değiştirmemeleri. Kalitede yaşanan bu olumsuzluklar nedeniyle makarna üreticileri buğdayı da ithal etme yoluna gidiyor. Yaşanan rekabet koşullarından ve talebin düşük olmasından dolayı üretici firmalar, üretim kapasitelerinin çok altında çalışıyor. Bu da sektörde atıl kapasite oluşmasına sebep oluyor. Makarna üretimi yapan firmaların ürün çeşitlemesi, yeni ürün geliştirilmesi ve ürün adaptasyonu üzerinde yaptıkları çalışmalar istenilen düzeyde değil. Özellikle dış piyasada İtalyan makarnasına oranla daha az tanınan Türk makarnasının rekabet gücünü artırması açısından Ar-Ge ve tanıtım çalışmalarına önem verilmesi gerekiyor. Ayrıca ihracatın artması ve üreticilerin üretim kapasitelerini istenilen seviyelere getirebilmeleri için ihraç edilen ürünlerdeki kalitenin de artırılması lazım. Kalitenin artırılması ise üretimde kullanılan durum buğdayının istenilen seviyede ve kalitede, sürekli olarak temin edilmesine bağlı. Bunun için makarnalık buğday ıslahı gerçekleştirilmeli ve tohumda çeşitleme yoluna gidilmeli. Üretimde kalite arttığı zaman tüketim de artar. Makarna tüketiminin artması halinde bundan yüksek kapasite ile çalışacak sektör ve dengeli beslenme fırsatı bulacak olan tüketiciler kazançlı çıkacak. Ancak makarnanın şişmanlatıcı bir besin olduğunun düşünülmesi ve besin değerlerinin yeterince bilinememesi ile sos kültürünün gelişmemiş olması, tüketimin artmasını engelliyor. Bu sorunun aşılabilmesi için öncelikle makarnanın taşıdığı özellikler konusunda tüketicilerin aydınlatılması ve kalitenin yükseltilmesi sağlanmalı. Makarnanın fazla besleyici olmadığı ve kilo yaptığına dair yaygın olan inancın kırılması için aile içi mutfak ihtiyaçlarının saptanması ve damak zevklerinin yönlendirilmesinde etkili olan hanımlara makarnanın enerji veren ancak kilo aldırmayan bir besin olduğu anlatılmalı. Bunun yanı sıra vitaminlerce zenginleştirilmiş çocuklara yönelik makarnaların etkili bir reklam kampanyası ile piyasaya sunulması makarna tüketimini artıracak bir faktör. Yapılacak reklam ve tanıtım kampanyaları ile özellikle çocuklar ve gençlerden başlanarak tüm tüketicilere makarnanın doğru şekilde tanıtılması ve tüketicilerde yaygın olan yanlış bilgilerin düzeltilerek makarna yemeye teşvik edilmesi amaçlanmalı. Tüketim artışında etkili olacak bir diğer faktör ise belirli sayıda ürün alan kişilere yemek tarifleri içeren kitaplar veya çeşitli hediyelerin verilmesi, genelde yoğurt, ketçap gibi ürünlerle tüketilen makarnaya yönelik Türk tüketicisinin damak tadına uygun makarna soslarının piyasaya sunulması söz konusu ürüne olan talebi artırır.CarrefourSA Kurumsal İlişkiler ve Hukuk Direktörü Av.Merter ÖzayReyonlarımızda Carrefour marka makarnanın yanı sıra yerli ve yabancı olmak üzere toplam 10 firma mevcut. Bu firmaların portföyünde ise yaklaşık 20 kaleme yakın ürün çeşidi bulunuyor. Makarna üretiminin en önemli ana maddesi olan durum buğdayı en iyi ve en çok Antep bölgesinde yetişiyor ancak buna rağmen bu durum üretime, çeşitliliğe ve fiyatlara maalesef pek yansımıyor. Makarna, şekerden sonra en çok rağbet edilen temel tüketim maddesi olduğu için, ekonomik kriz döneminde de alım gücü düşen müşterilerimizin alışveriş listesinden eksik olmadı. Bu nedenle üreticilerden beklentimiz, temel tüketim ürünü olan makarnayı daha uygun fiyatlarla tüketicilerle ulaştırmak. Bunun yanı sıra makarna kategorisinde daha kaliteli ürünlere yönelmeleri ve bu ürünleri de uygun fiyatlarla tüketicilerle buluşturmaları önem taşıyor.Groseri Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Levent UğursesMakarna ürünlerinin ciromuzdaki payı yüzde 1in altında. 13 marka ve 158 SKU ürün ile çalışıyoruz. Makarna, ülkemiz için önemli bir ürün... Tüketimi tarım sektörümüz açısından da faydalı olacağı için kategorinin daha verimli çalışması adına hem üretici hem de sanayicinin analitik açıdan daha iyi planlama yapmasının zaruri hale geldiğini düşünüyorum. Kişi başına tüketim Avrupa'da bize benzer ülkelere kıyasla halen az. Makarnanın besleyici özelliği ile tüketiminin artması sağlıklı gelecek nesiller için olmazsa olmaz.Hadim Satın Alma Müdürü Cengiz KüçükayMakarnanın toplam ciromuzdaki payı yüzde 1,2 civarında. Raflarımızda üçü geleneksel, ikisi lüks olmak üzere toplam beş makarna markası bulunuyor. Makarnanın ana vatanının Çin, Roma ve Arabistan olduğu söylense de, makarnayı dünyaya sevdirenlerin İtalyanlar olduğu hususunda görüş birliği var. Makarna, ülkemizde erişte, mantı gibi değişik şekillerde isimlendirilse de tüm coğrafi bölgelerimizin ortak paydasında yer alan önemli bir lezzet. Makarna sektöründe yoğun bir rekabet yaşanıyor. Rekabeti yoğun hale getiren en önemli etken, perakendeci portföyü içerisinde toplam kategoriler raf payı yüzde 10ken, ciro payının yüzde 1,2 - 1,5 aralığında olması. Üreticilerden hem sağlıklı hem ucuz olan makarnanın reklam ve tanıtım kampanyaları ile tüketimin artırılmasına destek vermelerini bekliyoruz.Onur Group Gıda Satın Alma Müdürü Havva ÖzerMakarnanın ciromuzdaki payı yüzde 1.36. Raflarımızda 5 farklı makarna markası çeşidi bulunuyor. Makarna, fiyat ve besin değeri olarak halkımızın tercih ettiği bir besin maddesi olması dolayısıyla sofralarımızda sık sık yer alıyor. Türkiyede kişi başına düşen makarna tüketiminin her geçen yıl daha da artacağını öngörüyoruz. Makarnanın kalitesi de giderek yükseliyor. Üretici firmalar kaliteyi daha da geliştirerek lüks pazar ürünlerinde makarnaya olan talebi artırabilirler.Diyetisyen Taylan KümeliMucizevi besin: MakarnaKalori ve yağ oranı çok düşük olan makarna hafif bir sosla yapılırsa sanılanın aksine şişmanlatmaz. Hem de vücudun gereksinim duyduğu tüm vitamin ve mineralleri içerir Makarna, durum buğdayından elde edilen irmiğin su ve bazı zenginleştirici maddeler ile karıştırılması ve istenilen biçimler verilip kurutulması suretiyle elde edilen yarı hazır bir gıda maddesidir. Özellikle kepekli makarna kompleks (yararlı) karbonhidrat olduğu için kan şekerini birdenbire yükseltip düşürmez. İçindeki şeker kana yavaş yavaş karışır. Pankreasın aşırı çalışıp yorulmasına gerek kalmaz, insülini yavaş yavaş salar. Kan şekeriniz de sabit kalır. Böylece hemen acıkmazsınız ve enerjiniz çabucak azalmaz. Bu tip karbonhidratlardan gelen enerji kaslarda depolanır ve gerektiğinde kana salınır. Kan şekerimizin ve enerjimizin sabit kalmasını sağlar. Örneğin sporcular vücutlarında enerji depolayabilmek, müsabakalarda enerjilerini daha uzun süre koruyabilmek için kompleks karbonhidratlar açısından zengin beslenirler. makarna da tercih ettikleri yiyeceklerin başında gelir.Yağı az ve doyurucuMakarnanın kalori ve yağ oranı çok düşüktür. Genel kanının aksine, şişmanlatma riski yoktur. Çünkü içinde şişmanlatıcı unsurlar bulunmaz. Zayıflama programlarında yiyeceklerin yağ oranı ve glisemik indeksleri büyük önem taşır. Makarnada hem yağ çok azdır hem de glisemik indeksi çok düşüktür. Kullanılan sosların içeriği kilomuzu artırabileceğinden, formuna dikkat eden herkes, hafif bir sosla yapılmış makarnayı gönül rahatlığıyla yiyebilir. Makarna hem çok doyurucudur hem de vücut için gerekli tüm vitamin ve mineralleri içerir. Bir protein kaynağıdır. Vücudumuzda üretilmeyen ancak yiyeceklerle mutlaka almamız gereken aminoasitlerden çoğunu içerir. Et, tavuk, peynir, diğer süt ürünleri veya fasulyeyle karıştırıldığında protein değeri daha da artıyor, tüm zorunlu aminoasitleri içeren bir yemek haline geliyor.Domates sosu* Malzemesi: 2 yemek kaşığı sıvıyağ, 100 gram havuç (küp şeklinde), 200 gram kereviz (küp şeklinde), 1 adet rendelenmiş soğan, 1 diş ince kıyılmış sarımsak, 1 adet defne yaprağı, 1 dal taze kekik, 100 gram un, 300 gram domates püresi, 1 çay kaşığı tuz, 1 tutam karabiber.* Yapılışı: Derin bir tavada yağı kızdırın. Havuç, kereviz, defne yaprağı, taze kekik, soğan ve sarımsağı ilave edip hafifçe kızartın. Unu katıp sarı meyane kıvamına gelinceye kadar pişirip soğumaya bırakın. Domates püresini ekleyip karıştırın. Tuz ve karabiberi ilave edip kısık ateşte 1 saat, dibini tutmaması için sürekli karıştırarak pişirin. İnce bir süzgeçten geçirip süzün. Makarnanın ana yemek olarak yenebilmesini sağlayan en büyük yardımcı etken sostur. Farklı makarnalar için uygun olan soslar da farklılık gösterir. İşte size soslara göre makarna seçiminde birkaç ipucu...Spagetti: Spagetti gibi uzun ve yuvarlak makarnalarda genellikle sıvıyağ ile yapılmış domatesli ve salçalı soslar kullanılır. Erişte gibi yassı makarnalar: Bu çeşitler için daha yoğun kıvamlı; mesela peynir, yumurta ve krema bazlı soslar tavsiye edilir.Burgu ve ince uzun makarnalar: Bu tip makarnaların sosun suyunu emme özelliği bulunur. Bu sebeple sulu ve sebzeli soslar bu şekiller için idealdir. Mantı ve midye şekilli makarnalar: Daha çok etli ve kıymalı soslarla birlikte kullanılır. Sosları iyi taşıdıkları için salatalarda da mükemmel sonuç verirler.Kalem, boncuk şekilli makarnalar: Bu çeşitler fırın makarnalar için uygundur. Salatada da kullanılabilir.Makarnanın besin değeri (yarım fincan)* Kalori 98 * Karbonhidrat 20 * Protein 3,4 gr. * Yağ 0,5 gr. * Kolesterol 0 * Lif 1 gr. (Kepekliyse daha fazla) * Sodyum 0,7 mg. * Demir 1,3 gr. * Kalsiyum 17 mg. * Fosfor 165 mg. * Çinko 0,4 mg. * Folik asit 60 mikrograma kadar * B1 (Thiamin) 0,14 mg. * B2 (Riboflavin) 0,11 mg. * B3 (Niasin) 2 mg.Kepekli makarna* Pratiktir, 10 dakikada hazırlanabilir. * Besleyicidir; ekmeğe göre mineral madde, protein ve lif bakımından daha zengindir. * Şişmanlatmaz çünkü pişirilmiş kepekli makarnanın kalorisi ekmekten yarı yarıya düşüktür, daha uzun sürede sindirilir, tok ve dinç tutar. * Yağsızdır. Çok az yağ (yüzde 1-1,5 minör yağ bileşenlerini ve yüksek oranda linoleik yağ asidi) içerdiğinden kolesterolü düşürücü etkisi vardır. * Kepekli makarnada bulunan kompleks karbonhidratlar kana yavaş karıştığı için tok tutar. * Kilo vermeye ya da kiloyu korumaya yardımcı olur. * İştahı azaltır. * Enerjiyi sabit tutar. * Şeker hastalığına yakalanma riskini azaltır. * Tatlı-çikolata krizlerini önler. * Duygusal dalgalanmaları önler. * Kan yağlarını azaltmaya yardımcı olur, böylece kalp-damar hastalıklarına yakalanma riskini de düşürür.Bu haber Market dergisinden alınmıştır


Güvenilir Online Alışveriş Siteleri Ucuz İnternet Alışveriş Siteleri Sosyal Sorumluluk Shopping Mall Online Satış Siteleri Online Giyim Kıyafet Siteleri Kadın Giyim Markaları İndirimler Giyim Markaları Fırsat Erkek Giyim Markaları Discount Dernekler Bayan Giyim Siteleri