Geciken periyodik terazi muayenesi can yakacak

12 Kasım 2015 Perşembe

3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu hükümlerince terazilerin iki senede bir periyodik muayenesi zorunlu. Muayenesi geçmiş ölçü ve ölçü aletlerin kullanılmasının 2015 yılı için tartı aleti başına cezası 1.674,00 TL

geciken-periyodik-terazi-muayenesi-can-yakacak

Bilindiği gibi, alım satım işlerinde kullanılan ölçü aletleri 3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu hükümlerince iki senede bir periyodik muayeneye tabi tutulmalıdır. Bu ölçü aletlerine; marketlerde kullanılan ve alım-satım işlemlerinde kullanılan teraziler de dahildir. Periyodik muayenesi yapılacak olan ölçü aletlerinin, ilgili yılın en geç Şubat ayı son gününe kadar başvurusunun yapılması gerekir. Konu ile ilgili sıkça karşılaşılan bir sorun periyodik muayene zamanının hesaplanmasında yaşanmaktadır. İki senelik sürenin hesaplanmasında ay hesabı değil, yıl hesabı yapılmalıdır.


Örneğin; son periyodik muayene (veya ilk muayene) yılı 2014 olan bir terazinin periyodik muayenesi 2016 yılında gerçekleştirilmelidir. Bu alet için, kullanıcının 2016 yılı Şubat ayı son gününe kadar başvuru yapmış olması gerekiyor. Başvuru sonrasında, ilgili yılsonuna kadar muayene işlemleriniz başvuru yaptığınız kuruluş tarafından tamamlanmalıdır. Damgası kopmuş, bozulmuş, periyodik muayene zamanında müracaat edilmemiş veya damga süresi geçirilmiş veya damgaları iptal edilmiş ölçü ve ölçü aletlerinin kullanılması durumunda 2015 yılı için tartı aleti başına 1.674 TL idari para cezası uygulanır (3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu—Madde:15/c). Bu nedenle, başvuru ve muayene işlemlerinin zamanında yapılması büyük önem arz etmektedir.


Başvurular ilgili birimlere yapılmalı
Periyodik muayeneyi yapacak olan kuruluş; tartı aletlerinizin kullanım alanı ve kapasitesine göre değişiklik gösterir. Bu kuruluşlar, 4 Eylül 2013 tarih ve 28755 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Tartı Aletleri Muayene Yönetmeliği’nde düzenlenmiştir. Kısaca aşağıdaki şekildedir:

 

Başvuru yeri

Tartı aleti türü

Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü

·         Tartım kapasitesi 2.000 kg’ın üzerinde olan otomatik olmayan tartı aletleri

Yetkili Muayene Servisleri

·         Otomatik tartı aletleri

·         Tartım kapasitesi 2.000 kg’a kadar olan okuma, çıktı verebilme veya başka elektronik cihazlarla bağlantılı çalışabilme özelliğine sahip III ve IV sınıf otomatik olmayan elektronik tartı aletleri

·         I ve II sınıf otomatik olmayan tartı aletleri

Grup Merkezi Belediye Ölçü Ayar Memurları

·         Tartım kapasitesi 2.000 kg’a kadar olan okuma, çıktı verebilme veya başka elektronik cihazlarla bağlantılı çalışabilme özelliğine sahip olmayan III ve IV sınıf otomatik olmayan elektronik tartı aletleri

·         Yay ve elektronik tertibatı bulunmayan maksimum kapasitesi 2000 kg’a kadar masa terazileri, asma teraziler, tek kollu kantarlar, ibreli teraziler

 


Marketlerde kullanılan teraziler Yetkili Muayene Servislerinin alanına girmektedir. Yetkili Muayene
Servisleri İl Müdürlükleri tarafından yetkilendirilen gerçek veya tüzel kişilerdir.


Son başvuru tarihi 28 Şubat
• Öncelikle, başvuru son tarihi olan 28 Şubat’tan önce Yetkili Muayene Servisleri ’ne başvurunuzu yapmış olmanız gerekir.
• Seçeceğiniz Yetkili Muayene Servisi, şube sayınız ve şubelerinizin bulunduğu illerin dağılımı konuları göz önünde tutularak, işlemlerinizi tamamlayabilecek yeterlilikte olmalıdır.
• Yetkili Muayene Servisinin İl Müdürlüğünce verilen yetki belgesini ve TS EN ISO/IEC 17020 Akreditasyon Belgesi veya TSE tarafından düzenlenmiş olan TS EN ISO/IEC 17020-Uygunluk Değerlendirme Raporu’na sahip olmasına dikkat ediniz (Tartı Aletleri Muayene Yönetmeliği-Geçici Madde 3)
• Yetkili Muayene Servisi, başvurularınızı ilgili yılsonuna kadar tamamlamalıdır.Güvenilir Online Alışveriş Siteleri Ucuz İnternet Alışveriş Siteleri Sosyal Sorumluluk Shopping Mall Online Satış Siteleri Online Giyim Kıyafet Siteleri Kadın Giyim Markaları İndirimler Giyim Markaları Fırsat Erkek Giyim Markaları Discount Dernekler Bayan Giyim Siteleri