Geleceğin İş Modeli: Türk Barter

19 Kasım 2009 Perşembe

İngilterenin ünlü günlük gazetesi The Daily Telegraphın geçtiğimiz ay yayınladığı Türkiye Araştırmasında lokomotif sektörlerin önde gelen aktörleriyle görüştü. Araştırmada Türk Barterın Yönetim Kurulu Başkanı M. Sırrı Şimşek de dünya barterındaki faaliyetlerini ve Türk ekonomisine katkılarını anlattı

gelecegin-is-modeli-turk-barter
Türkiye Araştırmasında küresel finansal kriz ortamında Türkiyede ve dünyada barter sisteminin oynadığı rolü değerlendiren Şimşek, barter sisteminin gelecek ekonomisine yönelik inovatif yaklaşımını yaşanan global değişim sancılarının etrafında yeni ekonomik modeller çıkartacağını söyledi. Gelecek ekonomisini 90ların ortasında değerlendirerek yaptıkları işin, hem ülke hem de dünya ekonomisi ve insanlığa faydalı olması gerektiği inancından hareketle ele aldıklarına değinen Şimşek, Barter Endüstrisinin adresi IRTAdan başlayarak iş yapmanın değişik şekillerini araştıran iş adamlarımızın 2000lerin şekillenmesine de hızla ortak olacaklarını gördük. Bazı şeyleri daha farklı bir biçimde uygulamaya başladık. Ticaretimizin farklılaşmasında talep vardı. Gayrimenkul ve turizmde çok etkin ve etkileyici bir rol üstlendik. Bu taleple birlikte tüm alanlarda gelişmemiz devam etti. Beraberinde sektörel bazda ayrı ayrı çalışmalar hazırladık. Dünyada yaygın olarak kullanılan alternatif ticaret ve finansman sistemi barterı Türkiye genelinde yaygınlaştırarak, Türk ekonomisine katkı sağlamayı ve aynı zamanda iş dünyamızı da uluslararası ticaretlerinde öncü olmaları bakımından destekliyor olduk şeklinde değerlendirdi. Küresel resesyonun yaşandığı ve hızla etkisini kaybettiği bugünlerde işbirliği içerisinde olup sistematik ve standardize hareket edildiği takdirde bu büyük rüzgârın en verimli ve etkin şekilde değerlendirilebilmesinin ancak ortak bir Barter Bankasının hızla hayata geçmesiyle mümkün olacağının altını çizen Şimşek, Dünyadaki ekonomik göstergeler, trendler ve örnekler de geleceğin fütüristik ekonomisinin bu doğrultuda daha simetrik olacağını gösteriyor. Bir Barter Bankasının oluşması ticaretin de para ekseninden sıyrılarak daha konvansiyonel ele alınmasını sağlayacaktır. IRTA Yönetim Kurulu üyesi ve Barter Etik Komite Başkanı olarak IRTA içinde gerek ülkelerin ilgili mevzuatları hazırlamasında ve gerekse barter şirketlerinin bu mevzuat karşısında güçlü sermaye yapılarıyla ülkelerarası ticareti kolaylaştırarak Barter Sisteminin daha verimli ve efektif kullanılmasını mümkün kılacaktır dedi.Barter Endüstrisi'nin dünya barter ticaretinde finansal derinliği ile algılanması yönündeki bakışın güçlenmesinde etkili olacağını belirten Şimşek, Dünya Parasız Ticarette Birleşirken, barter'ın kredilendirme sistemi ve bankacılığa bakışı konulu tebliğimiz de bu yöndeki mevzuatın hızla hazırlanması ve her ülke barter şirketinin aynı davranışı sergilemesi bakımından önem taşıyor. Türk Barter'ın başarıyı yakalamasındaki en büyük etkenin, her şirket için özel proje çözüm yaklaşımız iş adamlarımızın yatırım ve üretimdeki alternatifi bakımından farklılığımızı da net ortaya koymaktadır dedi.


Güvenilir Online Alışveriş Siteleri Ucuz İnternet Alışveriş Siteleri Sosyal Sorumluluk Shopping Mall Online Satış Siteleri Online Giyim Kıyafet Siteleri Kadın Giyim Markaları İndirimler Giyim Markaları Fırsat Erkek Giyim Markaları Discount Dernekler Bayan Giyim Siteleri