Gıda yüzde 3, hazır giyim yüzde 25 büyüdü

17 Haziran 2010 Perşembe

AMPD Perakende Endeksi Nisan ayı raporuna göre, hazır giyim sektörü yıllık ciro büyümesinde önemli bir pay sahibi. Yılın 4 ayı, geçen yılın aynı dönemine göre kıyaslandığında gıda ciroları yüzde 3, gıda dışı 13 ve hazır giyim ciroları ise yüzde 25 artış kaydetti

gida-yuzde-3-hazir-giyim-yuzde-25-buyudu
Nisan 2010 itibarıyla, perakende sektörü cirolarında aylık bazda düşüş; ancak yıllık bazda bir artış gerçekleşti. Nisan 2010 ciroları Mart 2010a kıyasla yüzde 1 düşerken, 2009 yılının Nisan ayına göre aylık değişim yüzde 2 seviyesinde oldu. Yılın ilk dört ayında sektör genelinde cirolar 2009 yılının aynı dönemine göre yüzde 6 büyüdü.2009 Nisan ayındaki yıllık artış 2008 Nisan ayına kıyasla yüzde 3 seviyesindeydi. 2010 Nisan ayındaki yıllık ciro artışı ise yüzde 10 düzeyinde oldu. CNBC-e Tüketici Güven endeksi 2010 Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 7,8 artarak 102.87 düzeyine çıktı.CNBC-e Tüketim Endeksi ise Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 0.73 oranında artış göstererek 169.38 düzeyine yükseldi. CNBC-e uzmanlarına göre, son aylardaki tüketim endeksinin ve tüketici güven endeksinin artış hızı dikkate alındığında, Nisan ayındaki artışın beklenenden zayıf olduğu söylenebilir. Endeks bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,24 artış gösterirken, mevsimsel olarak düzeltilmiş endeks yüzde 1,92 düşüş gösteriyor. Şubat ve Mart aylarında önemli sıçramalar gösteren tüketim endeksi, Nisan ayında çok sınırlı bir artış gösterdi. Tüketim eğilimindeki artışın Nisan ayında ivme kaybettiği söylenebilir. Dışarıda yaşanan olumsuz gelişmelere de bağlı olarak, bu eğilim devam ederse enflasyon açısından olumlu, büyüme açısından olumsuz bir gelişme olacak. Nisan ayında cirolarda aylık ve yıllık büyüme gerçekleşti. Hazır giyim perakendesi yüzde 31lik yıllık büyüme ile ciro büyümesinde lider konumunu koruyor. Organize perakende sektörü, 2010 yılının Nisan ayında bir önceki yıla göre yüzde 10 ciro artışı gösterdi. Tüketim endeksindeki değişim, önceki ayların gerisinde kalarak, aylık bazda cirolarda daralmaya neden oldu.Gıda ve gıda-dışı cirolarAlt sektörler bazında ciroları incelediğimizde, gıda perakendesi cirosunda önceki aya göre yüzde 5 düşüş yaşandığını görüyoruz. Gıda dışında aylık ciro değişimi yüzde 8 artış olarak gerçekleşti. Hazır giyim sektörü cirosu da aylık yüzde 10 artış kaydetti.Aylık bazda geçen yılın Nisan ayıyla kıyaslandığında, gıda perakendesi ciroları yüzde 1 daralırken, gıda dışı perakende cirosu yüzde 8 ve hazır giyim ciroları yüzde 21 büyüdü. Yılın ilk 4 ayını geçen yılın aynı dönemiyle kıyasladığımızda, gıda ciroları yüzde 3, gıda dışı 13 ve hazır giyim ciroları ise yüzde 25 artış kaydetmişti.Yıllık olarak baktığımızda ise gıda cirolarında yüzde 5, gıda dışında yüzde 19luk büyüme gözleniyor. 2009 Nisan ayından 2010 Nisana yıllık yüzde 31 büyüme yaşayan hazır giyim sektörü yeni sezona damgasını vuruyor.2010 yılı Nisan ayında 2003=100 Temel Yıllı Tüketici Fiyatları Endeksinde, bir önceki aya göre yüzde 0,60, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 4,55, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,19 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 6,87 artış gerçekleşti. Alt sektörler bazında 2010 Nisan ayında, aylık mevsimsel daralmaya rağmen yıllık ciro artışı yaşandı. Gıda dışında yatırımların dönüşü alındı. Hazır giyim sektörü yıllık ciro büyümesinde önemli bir pay sahibi... Gıda perakendesi, aylık bazda mevsimsel daralma yaşarken, yıllık büyüme hızı ise artışa geçti.Metrekare endeksiMetrekare endeksine bakıldığında, yıllık olarak yüzde 14 artış gözlemleniyor. Öte yandan, 2009 Nisan ayındaki bir yıllık büyümeye bakıldığında yüzde 19 olarak gerçekleştiğini görüyoruz. 2010 yılında sektör genelindeki metrekare artışları 2009 yılına göre yavaşlamasına rağmen paralel seyrediyor. Yılın ilk 4 ayında sektör genelinde yüzde 4 metrekare artış kaydedildi.Mağaza sayılarına bakıldığında ise, yıllık yüzde 20 artış yaşandığı görülüyor. 2009daki yıllık yüzde 19luk artış oranının önüne geçildi. Aralık 2009 yılsonuna kıyasla, mağaza sayıları yüzde 6 artarken, metrekareler ise yüzde 4 büyüdü. Sektör 2010 yılında da metrekare artışlarını sürdürüyor. Nisan ayı itibarıyla mağaza artış hızı 2009un aynı döneminin çok az da olsa önüne geçti.Özellikle, 2010un ilk 4 ayındaki metrekare gelişiminin öncüsü gıda yatırımlarıyken, yıllık bazda metrekare gelişiminin öncüsü ise hazır giyim sektörü oldu. Mağaza sayılarında ise öncü, gıda perakendesi; mağaza sayıları artarken metrekareler daha küçük tutuldu.Gıda ve gıda dışı metrekareleriNisan 2010da yıllık metrekare artışı gıdada yüzde 15, gıda dışında yüzde 14 seviyesinde gerçekleşti. Gıdada ve gıda dışında metrekare artış hızı 2009un gerisinde kaldı. Hazır giyimde Nisan 2010da yıllık yüzde 21 metrekare artışı yaşandı. Geçen sene hazır giyim metrekare alanında ise yüzde 22 büyüme gözlemlendi. Geçen yılın Nisan ayına göre yıllık mağaza sayıları gelişimine bakıldığında ise, gıdada yüzde 27 artış olurken, gıda dışında ise yüzde 12 artış olduğu görülüyor. Hazır giyim sektöründe mağaza sayısı artışı yüzde 14 düzeyinde kaldı. Tüm sektörde olduğu gibi gıdada mağaza sayısı artışı metrekare artışının önünde seyretti; ama oranı yüksek oldu.Gıda perakendesi yıllık yüzde 27 mağaza sayısı artışıyla yatırımlarda öncü konumda ve 2008-2009 dönemindeki eğilimini sürdürüyor. 2009 yılı sonuna kıyasla gıda yatırımlarındaki yüzde 5lik metrekare artışı kayda değer. Metrekareler bazında incelendiğinde ise hazır giyim sektörü yine öne çıkıyor.Gıda dışı yatırım ivmesini yavaşlatmış olmasına rağmen, yüzde 14 artışı koruyor. Hazır giyim perakendesi yatırım atağıyla metrekaresini yıllık bazda yüzde 21 artırdı. Organize perakende sektörü metrekareleri Mart ayında hazır giyim perakendesi ağırlıklı bir büyüme yaşadı.Metrekare başına cirolarNisan 2010da metrekare başına ciro endeksi Mart 2010a göre ve yıllık bazda yüzde 1 azaldı.Gıda ve gıda dışı metrekare başına cirolarAlt sektörlere bakıldığında; gıdada aylık yüzde 7, Nisan 2009a göre ise yüzde 5 düşüş yaşandı. 2009 yılında 2008 yılı aynı dönemine göre ise yüzde 8 düşüş gerçekleştiği görülüyor. Sektördeki verimlilik kaygısı, metrekare başına cirolardaki mevsimsel düşüşü azaltma yönünde gerçekleşti.Gıda dışında ise aylık bazda yüzde 7 artış olurken, geçen yılın Nisan ayına göre ise yüzde 6 artış olduğu gözleniyor. Hazır giyim sektörü ise bir önceki aya göre yüzde 9, Nisan 2009a göre ise yüzde 10 verimlilik artışı yakaladı. Hazır giyim sektöründe ciroların metrekarelerin önünde büyümesi metrekare başına ciro verimliliğini geliştirdi.Özellikle gıda dışında yıllık bazdaki metrekare artışından daha yüksek gerçekleşen ciro artışına bağlı olarak, metrekare başına cirolar yükseldi. Öte yandan, gıda yatırımlarının devam etmesi ve cirolardaki mevsimsel düşüş nedeni ile gıda perakendeciliğinde yıllık bazda metrekare başına cirolarda yüzde 5 düşüş yaşanması da geneldeki performansı aşağı çekti.Sektör istihdamıSektör istihdamı aylık bazda yüzde 1, yıllık bazda ise yüzde 15 arttı. 2009 yılındaki yüzde 4lük istihdam artışının önüne geçildi. İlk 4 ayda istihdam yüzde 4 arttı.Bilindiği gibi Türkiye genelindeki 2010 yılı Şubat ayı işsizlik oranı yüzde 14,4 olarak açıklanmıştı. Bu oran kentsel istihdamda yüzde 16,3, genç nüfus istihdamında ise yüzde 25,5 düzeyinde. Bu durumda organize perakende, ender rastlanan bir istihdam yaratma başarısı yakalamış görünüyor. Gıda ve gıda dışı perakendede istihdamAlt sektörlerde istihdam artışı sürüyor. Gıdada yıllık bazda yüzde 13 istihdam artışı yaşandı.Gıda dışında yıllık yüzde 15 artış olurken, hazır giyimde ise yüzde 25 istihdam gelişimi gözleniyor. 2010 yılının ilk 4 ayında gıda yüzde 5, gıda dışı yüzde 4 ve hazır giyim sektörleri yüzde 7 istihdam artışı yarattı.Sektör, işsizliğin yüzde 14,4e ulaştığı dönemde istihdam yaratma gücünü tüm olumsuzluklara rağmen yıllık toplamda yüzde 15 artışla tamamladı. Organize perakende sektörünün alt sektörler bazında yıllık yüzde 25e kadar yükselen oranlarda yarattığı bu kayıtlı istihdam, Türkiye ekonomisinin geleceğinin hizmet sektörünün çıpası olan organize perakendede olduğunun işareti.Fiş sayıları2010 Mart ayına göre organize perakende fiş sayıları Nisan 2010da yüzde 4 azaldı. Bunda Nisan ayında yaşanan mevsimsel düşüş etkili oldu. Nisan 2009a kıyasla aylık bazda yüzde 7, yıllık bazda ise yüzde 13 artış oldu. 2010un ilk 4 ayı 2009un ilk 4 ayı il karşılaştırıldığında, fiş sayılarında yüzde 12 artış kaydedildi.Gıda ve gıda dışı fiş sayısıGıdada aylık fiş sayısı yüzde 6 azalırken, gıda dışı ve özellikle hazır giyimde artış gerçekleşti.Gıdada fiş sayısı yıllık yüzde 12 artarken, gıda dışında bu oran yüzde 19 oldu. Hazır giyimde aylık yüzde 3, yıllık bazda ise yüzde 35 artış gerçekleşti.1 yılda toplam fiş sayısında yüzde 13lük artış tutarlı bir seyre girildiğine işaret ediyor. Geçen yıl bu oran yüzde 15 olmuştu. Tüketici uzun bir zamandan bu yana sık ama az alışveriş temposuna alıştı; 2009da öne çıkan bu alışkanlık 2010da da devam ediyor. Fiş sayıları ciroları çok üzerinde arttı.Nisan ayında Mart ayına göre gıdadaki cirolara bağlı olarak fiş sayıları azaldı ancak gıda dışında hem fiş sayısı hem de ciroda artış yaşandı.

Firma Fotogalerisi Bulunmuyor
Firma Videosu Bulunmuyor

Güvenilir Online Alışveriş Siteleri Ucuz İnternet Alışveriş Siteleri Sosyal Sorumluluk Shopping Mall Online Satış Siteleri Online Giyim Kıyafet Siteleri Kadın Giyim Markaları İndirimler Giyim Markaları Fırsat Erkek Giyim Markaları Discount Dernekler Bayan Giyim Siteleri