Konya Şeker’den 250 milyon dolarlık yatırım

10 Ekim 2014 Cuma

Tarım, gıda, kimya, enerji ve turizm olmak üzere 5 ana sektörde faaliyet gösteren 32 tesiste bini aşkın kalem ürün üreten Konya Şeker, yaklaşık 6 bin kişiye doğrudan istihdam sağlıyor. Ürün çeşidinin yeni üretim tesisleriyle kısa süre içerisinde artacağını belirten Konya Şeker ve Pankobirlik Yönetim Kurulu Başkanı Recep Konuk, yıl içinde yaklaşık 250 milyon dolarlık fiili yatırımı gerçekleştirmiş olacaklarını, böylelikle bugüne kadar yapılan tüm yatırımların tutarının 2.6 milyar doları bulacağını söyledi

konya-sekerden-250-milyon-dolarlik-yatirim

Murat KÜÇÜK, Özlem ELGÜN HARPUTLUOĞLU

Konya Şeker 2014’ü nasıl geçiriyor? Bu yılın kısa bir değerlendirmesini yapar mısınız?
Konya Şeker için 2014 yılı da önceki yıllar gibi büyüyerek geçiyor. Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da yatırımlara devam ediyoruz. Tamamını öz kaynaklarımızla yaptığımız yatırımlarla, bazıları dünya ölçeğinde olmak üzere son 10 yılda toplam 32 üretim tesisi kurduk. Bu yıl unlu mamuller, bisküvi - kek ve gofret tesisleri ile çikolata ve sert şekerde üretim kapasitesini katlayacak ilave yatırımları gerçekleştiriyoruz. Bu yatırımları yaparken öte yandan da meyve suyu üretim tesisi ile pekmez - sirke, helvahane kapasite artırımı, bulgur - bakliyat, ham yağ tesisleri yatırımını başlatacağız. Yıl içinde yaklaşık 250 milyon dolarlık fiili yatırımı gerçekleştirmiş olacağız. Böylelikle bugüne kadar yapılan tüm yatırımların tutarı özelleştirme ihalesi ile aldığımız Kangal Termik Santrali yatırımı hariç olmak üzere, sıfırdan inşa ettiğimiz üretime yönelik tesis yatırım tutarımız 2.6 milyar doları bulacak.

Üretim tesislerinizin lokasyonları, metrekareleri, çalışan sayısı, teknolojik durumu hakkında bilgi verir misiniz?
Konya Şeker, bugün tarım ve hayvancılık alanında üretici ortağının refahını artıracak her alanda faaliyet gösteriyor. Konya Şeker Fabrikası bizim ilk fabrikamız. O başta olmak üzere 7 ayrı kampüste 32 üretim tesisimiz bulunuyor. Bu 7 sanayi kampüsümüz dışında üç ayrı bölgede kurulu çiftliklerimiz mevcut. Sadece 10 sene önce tek üretim kalemi kristal şekerden ibaret olan Konya Şeker bugün, tarım, gıda, kimya, enerji ve turizm olmak üzere 5 ana sektörde faaliyet gösteriyor ve bini aşkın kalem ürünün üreticisi konumunda. Konya Şeker yaklaşık 6 bin kişiye doğrudan istihdam sağlarken yaptığı tarımsal sanayi yatırımları ile de araziye iş bularak, ürüne teminat oluşturarak yaklaşık 100 bin kişiye tarlada istihdam yani dolaylı istihdam imkânı sağlıyor. Konya Şeker’in Çumra, Cihanbeyli, Altınekin, Seydibey, Meram ve Konya Merkez olmak üzere 6’sı Konya’nın çeşitli bölgelerinde 1’i Sivas Kangal’da olmak üzere 7 tane sanayi kampüsü ve 3 ayrı bölgede damızlık üretim çiftlikleri mevcut. Konya Şeker’in kurduğu tesisler ile ilgili en belirgin ve en belirleyici özellik, enleri ve ilkleri bünyesinde barındırması. Yani Konya Şeker teknolojisi eskimiş hiçbir tesisi bugüne kadar kurmadı bundan sonra da kurmayacak. Biz teknolojisi geçmiş tesisleri sübvanse edecek kadar müsrif değiliz. O nedenle her yatırımımızda dünyadaki son ve en ileri teknolojiye yatırım yapıyor her yatırımımızda verimliliği esas alarak rekabetçi yapımızı güçlendirmeyi hedefliyoruz. Teknoloji ile ilgili sadece bir tane örnek vereceğim. Mesela biz şeker üretimi sonrası açığa çıkan yan ürünlerden biri olan küspeyi değerlendirmek için küspe kurutma tesisi kurduk. Bunu şeker sanayindeki yaygın teknoloji ile yapabilirdik. Yani doğrudan küspeyi kurutan bir tesis kurabilirdik. Ancak bu üretirken daha fazla enerji harcamak ve küspeye doğrudan ısıl işlem uygulandığı için kaba yem olarak kullanılan küspenin daha kalitesiz ve üstelik de yanma nedeniyle is kokulu olarak üretilmesi anlamına geliyordu. Biz farklı bir yol izledik ve dünya da sadece ABD’de olan buharlı küspe kurutma tesisini kurduk. Yani Avrupa’da dahi olmayan bir teknolojiyi getirdik. Sonuç, yurt dışından da bu ürettiğimiz kuru küspeye yoğun ve ısrarlı talep olmasına rağmen iç piyasanın ve ülke hayvancılığının ihtiyacı nedeniyle ihracatımızı olabildiğince frenliyoruz.

Peki, Konya Şeker’in yatırım stratejisi nedir?
Teknoloji, fabrika sayısı, istihdam rakamları bunların hepsi elbette önemli veriler. Ancak şunu unutmamak lazım ki bu rakamlar sadece anı yansıtır. Oysa bir kurum için, hele hele bizim gibi geniş tabanlı bir kurum için hayata taşımaya çalıştığı yatırım stratejisi gidilen istikamete de ışık tutar. O nedenle Konya Şeker’in kısaca yatırım stratejisini de özetlemekte fayda var elbette. Bizim dört tür yatırımımız var. Bunlardan biri ve bizim için en önemlisi üreticiden doğrudan tarımsal ürün alıp işleyen tesisler. Mesela şeker fabrikalarımız, yem fabrikamız, Seydibey dondurulmuş parmak patates üretim tesisimiz, tohum üretim ve işleme tesisimiz, ham yağ fabrikamız ve dünyanın en büyüğü unvanına sahip olan et-süt entegre gıda kompleksi gibi doğrudan üreticiden alım yapan üreticiye sözleşmeli üretim yaptıran tesisler. İkicisi ve bizim işletme verimliliğimiz açısından önemli olan ve yaptıkları üretimle kârlılığımızı artırarak pancardan patatese, mısırdan arpaya, kanoladan ayçiçeğine, sütten besiye kadar aldığımız ürünler için üreticimize piyasa şartlarının üzerinde para ödememizi, onlara destek olmamızı sağlayan bunu yaparken de tüketiciye uygun fiyatlarla mamul ürünü ulaştırmamıza imkân veren sıkılaşma yatırımları. Bunlar buharlı küspe kurutma tesisi, paketli küspe üretim tesisi, biyoetanol üretim tesisi, sıvı karbondioksit üretim ünitesi, organik gübre üretim tesisi, atık ısı ile ısıttığımız ultra klimalı modern seralar, balık üretim havuzları, termik santral, biyogaz üretim tesislerimiz, doğal depolarımız. Üçüncü yatırım türümüz ise üretici lehine piyasa regülasyonu yapmak için gerçekleştirdiğimiz yatırımlar. Bunlardan biri damla sulama sistemleri üretim tesisimiz. Yem fabrikası, tohum üretim ve işleme tesisleri bunların hepsi çiftçinin kullandığı ürünleri üretiyor ve hem çiftçinin bu fabrikalara sattığı ürünün fiyatını hem de ürettikleri mamul ürünün fiyatını, yani girdinin fiyatını üretici lehine regüle ediyor. Dördüncü yatırım türümüz ise katma değerli ürünlere yönelik yatırımlar. Burada ürettiğimiz şekeri bir kez daha sanayi sürecine sokuyor, çikolata, gofret gibi şekerin kullanıldığı ve doğrudan tüketiciye ulaşacak ürünleri üretiyoruz. Bunlar da çikolata, şekerli mamuller, sert şeker, şekerleme, unlu mamuller, bisküvi, kek ve gofret üretim tesisleri et ve süt entegre tesisleri.

Ürün çeşidi artacak

Ürün gamınızda çok fazla çeşit bulunuyor. Kısaca ürünlerinizi anlatır mısınız?
Konya Şeker son yıllarda faaliyet alanını dolayısıyla da üretim kalemini en hızlı artıran şirketlerden biri... Bundan 10 sene önce sadece kristal şeker üreten Konya Şeker, bugün itibarıyla tarım, gıda, kimya, enerji ve turizm olmak üzere 5 ana sektörde 32 üretim tesisiyle üretim gerçekleştiren bir şirket. Şekerden şekerli mamullere, çikolatadan bisküviye, kekten gofrete, sert şekerden jeli şekere, süt ve süt ürünlerinden et ve et ürünlerine, dondurulmuş patatesten patates nişastasına, ham yağdan sera ürünlerine, balıktan helvaya kadar geniş bir alanda gıda üretimi gerçekleştiren Konya Şeker, damla sulama borularından PVC ve Korige boruya, çuvaldan balya ipine, paletten plastik ürünlere, tohumdan yeme, biyoetanolden elektriğe, sıvı organik gübreden sıvı karbondioksite kadar onlarca gurupta yüzlerce kalem üretim gerçekleştiriyor. Kalite ve doğallıktan taviz vermeden, tüketici sağlığına ve tercihlerine saygı esasıyla Konya Şeker güvencesiyle ürettiğimiz ürün kalemlerinin bugün için ulaştığı rakamsal boyut bin çeşidin üzerinde. Ancak bu rakam tamamlanan ve tamamlanacak üretim tesisleri ve yeni üretim bantlarımızla çok kısa süre içerisinde çok daha yukarıya taşınacaktır.

Yatırımın şampiyonu Konya Şeker, Kurumlar Vergisi’nde ilk 100’e girmeyi başardı. Bu durum size yeni bir görev yüklüyor mu?
Vergi şampiyonlarının açıklandığı iftihar listesinde ilk 100’ün değişmezi olmak, üretimden satışlara göre yapılan sırlamada Türkiye’nin En Büyük 500 Sanayi Kuruluşu arasında 39’uncu sıraya yükselmek, finans hariç tüm şirketler içinde 59’unculuğa ulaşmak, yapılan her sırlamada her yıl istikrarlı bir şekilde büyükler liginin üst sıralarını biraz daha zorlamak elbette bizim mesuliyetimizi artırıyor, yeni misyonlar ve görevler üstlenmemize vesile oluyor. Malum Konya Şeker bir üretici kuruluşu ve üretici ortaklarını ekonomik sürecin bütününe dâhil etmeyi amaçlayan, ekonomik sistemde üretici ortaklarını etkin bir aktör haline getirerek, onların milli gelirden daha çok pay almasını, kalkınma ve refahın köylere de ulaşmasını sağlamayı amaç edinmiş bir şirket. Üstelik de son yıllarda tarımsal sanayi alanında, sanayi ile tarlanın entegrasyonu konusunda başardıklarıyla özellikle tarım sektörünün, milyonlarca çiftçinin gözünü, kulağını üzerinden eksik etmediği bir şirket. Yani buranın tökezlemeden ilerlemesi, başarılarına yeni başarılar eklemesi, yaptıklarını muhafaza da başarılı olması tarım sektöründen belki de onlarca takipçimizin olmasına vesile olacak. O nedenle biz düne göre daha gayretli ve daha dikkatliyiz. Düne göre bugün ve yarın yaptıklarımızın bir fazlasını daha yapma çabasındayız. Mesela artık, sadece ürettiğimizi değerlendirmekle yetinmiyor, bu topraklara giren tarımsal kökenli ithal ürünlerle de mücadelede ön safı biz tutuyor ve ülke çiftçisinin ithal ürün tehdidiyle elindekine haraç mezat el konmasına güçlü bir sesle dur diyebiliyoruz. 

Rekabetin gücü Ar-Ge’den geçiyor. Yenilikçi ve rekabetçi olmak için yaptığınız Ar-Ge çalışmalarını sizden dinleyebilir miyiz?
Konya Şeker’in belki de en ididalı olduğu alanlardan biri Ar-Ge’dir. Üstelik de dizim Ar-Ge çalışmalarımız sadece mamul ürün veya sanayi süreçleri ile sınırlı değil. Bizi belki de diğer tüm şirketlerden farklılaştıran hatta rekabette de bir adım öne taşıyan husus üretim süreçlerinin bütününe yönelik Ar-Ge çalışması yürütmemiz. Mesela bir sanayi şirketi normalde ne yapar, sanayi sürecin ürününü geliştirmek üzere Ar-Ge çalışması yürütür. Biz o süreçte varız, fazladan olduğumuz süreç ise Tarımsal Ar-Ge. Yani girdi, hammadde olarak kullandığımız ürünün üretim sürecine de Konya Şeker müdahil oluyor ve o ürünün hem daha verimli hem daha kaliteli üretimi için ciddi kaynaklar ayırarak tohum geliştirmede dahil olmak üzere Ar-Ge çalışmaları yürütüyor. Mesela Konya Şeker’in en iddialı yatırımlarından biri hamyağ fabrikası. Konya Şeker için fabrika inşa etmek işin en kolay aşaması. Nitekim Konya Şeker hamyağ fabrikası yatırımını temeli attıktan 7-8 ay sonra tamamladı ve fabrikayı rekor sürede üretime başlattı. Ancak o fabrikanın temeli atılana kadar Konya Şeker 8-9 yıl aralıksız tarımsal Ar-Ge çalışması yürüttü. Örneğin 86 çeşit kanola tohumunu bölgede deneyerek bölge üreticisinin tarımını yaptığında para kazanabileceği birkaç verimli çeşidi geliştirdi, benzer çalışmaları ayçiçeğinde de nihayetlendirdikten sonra hamyağ fabrikası yatırımına start verdi. Aynı şey patates için de, mısır içinde pancar için de geçerli. Mesela dondurulmuş parmak patates üretim tesisini kuran Konya Şeker, patates tohumu üretimi konusunda Avrupa’da bile olmayan bir teknikle arefonik üretim metoduyla mini yumru üretimine başladı. Ancak bunun bir adım daha ötesinin olması gerekiyor. Eğer dünya ile yarışacaksanız, bilim ve bilginin de ilk elden üreticisi olmanız gerekiyor. Yani bilgi ve bilimi de sürece dahil etmeniz gerekiyor. Konya Şeker olarak onun için de önemli bir adım attık ve tarım, gıda ve çevre disiplinlerinde bilim, bilgi, patent ve buluş üretmeyi kendisine amaç edinen bir üniversitenin kuruluşu için harekete geçtik. Bu üniversitenin TBMM’de kuruluş kanunu çıkar çıkmaz, süratle fiziki ve akademik yapılanmasına geçtik. İnşallah bu üniversite sadece kurumumuza değil ülkemize önemli hizmetler yapacak.

2013’te 45 ülkeye 530 kalem ürün ihraç etti

Dünyanın birçok ülkesine ihracat gerçekleştiriyorsunuz. İhracat çalışmalarında vardığınız son nokta nedir?
Son 10 yılda gerçekleştirdiği yatırım ve üretim hamlesi sonucu ürün portföyü hızla genişleyen Konya Şeker, son yıllarda ülkemizin ihracatını en çok artıran şirketlerinden de biri. Mesela biz 2013 yılında 45 ülkeye 530 kalem ürün ihracatı gerçekleştirip, ülkemize 20 milyon doların üzerinde döviz kazandırırken bu rakamları 2014’ün ilk 6 ayında geçmiş bir şirketiz. Ancak bizim ihracatta gaza basarak ülkemize yaptığımız katkıdan daha fazla önemsediğimiz husus, tarımsal ürün veya tarımsal kökenli ürünlerin ithalatında fren pedalına ayağımızı koymamızdır. Konya Şeker’in ülkemiz ekonomisine en büyük katkılarından biri ithalatı daraltan veya ülkemizi ithal ikamesinden kurtaran yatırımlarıdır. Bu çerçevede ülkemizde üretimi olmadığı için ülke ihtiyacının tamamını ithalat yoluyla karşıladığımız ilaç şekeri ve patates nişastası üretimine başlandı, damla sulama sistemleri ilk defa ülkemizde Konya Şeker tarafından üretildi ve uluslararası pazarlardaki fiyat dalgalanmalarına bağlı olmak üzere her yıl 2-3,5 milyar dolar döviz sarf ettiğimiz yağ ve yağlı tohum açığımızın Konya Ovası’nın potansiyeli harekete geçirilerek azaltılabilmesi amacıyla hamyağ fabrikası yatırımı yapıldı. Ülkemizin ithalata harcadığı dövizin bölge üreticisinin gelir hanesine yazılması amacıyla yapılan bu yatırımların tam kapasiteye ulaşıldığında ülkemiz ekonomisin en büyük problemlerinden biri olarak ifade edilen cari açığın azaltılmasına etkisi, ilaç şekeri ile 5,5, biyoetanol ile 13,2, patates nişastası ile 30, damla sulama ile 25, hamyağ fabrikası (yeni yatırımla 700 bin ton işleme kapasitesine ulaşıldığında) ile 350 milyon dolar olmak üzere toplamda 423,7 milyon dolar civarında olması bekleniyor.

Konya Torku’nun adı önemli sosyal sorumluluk projelerinde geçiyor. Sosyal sorumluluk politikalarınızı anlatır mısınız?
Üretim faaliyetlerinin yanı sıra sosyal sorumluluk faaliyetleriyle de öne çıkan Konya Şeker, spordan sağlığa, organ bağışından kültürel etkinliklere, eğitimden ağaçlandırmaya geniş bir yelpazede sosyal sorumluluk projesi yürütüyor ya da bu tür projelere destek oluyor. Türkiye’nin tek profesyonel bisiklet takımına sahip olan ve altyapıda çok sayıda gencin spor eğitimi almasını imkân sağlayan Konya Şeker, üÜniversite ile gerçekleştirdiği projeler ile köylerde sağlık taramaları yapıyor. Organ bağışı kampanyası ile kurumsal düzeyde ülkemizdeki en yüksek katılım oranlarından birini yakalayan Konya Şeker bu kampanya nedeniyle Sağlık Bakanlığı tarafından ödüllendirildi. ‘Ana kız okuldayız’ kampanyasına verdiği destekle Konya’daki 117 bine yakın okuma yazama bilmeyen vatandaşımızın eğitim almasına ön ayak olan Konya Şeker, az evvel aktardığım gibi, bir ihtisas üniversitesi kurmak için de harekete geçti. Tarım ve gıda alanında eğitim verecek olan Konya Tarım ve Gıda Üniversitesi’nin kuruluşuna ait yasal süreç tamamlandı ve üniversite kampüsünün inşa hazırlıkları sürüyor. Tüm bunların dışında Konya Şeker’in sosyal sorumluluk projesi olarak yürüttüğü en iddialı projelerden biri ağaçlandırma projesi. Proje ilk olarak Konya nüfusu kadar ağaç hedefiyle başladı, o hedefe iki yıl gibi kısa bir sürede ulaşılınca yeni hedef Türkiye nüfusu kadar ağaç olarak belirlendi. 2003 yılında başladığı ağaçlandırma çalışmalarını satıh esaslı Konya Ovası’nın tamamında yürüten Konya Şeker, ağaçlandırma çalışmaları kapsamında Konya’yı çevresindeki köylere, ilçelere ve illere bağlayan yollarda 4 bin 475 kilometrelik mesafede, 241 ayrı güzergâhta çift taraflı ve derinliği 8 - 10 sıraya kadar varan ağaçlandırma çalışmaları ve oluşturduğu 63 ayrı yerdeki 7 bin 900 dekarlık toplu orman alanları ile 12 milyonun üzerinde ağaç dikimi gerçekleştirdi. Bunların yanı sıra bölge çiftçisine 386 bin adet meyve fidanı dağıtımı da yapan Konya Şeker, dikimini gerçekleştirdiği fidanların, doğal ortamında gelişimini sürdürecek düzeye gelene kadar bakımını ve sulamasını da oluşturduğu ağaçlandırma ekipleri ve sulama arozözleriyle gerçekleştiriyor.Güvenilir Online Alışveriş Siteleri Ucuz İnternet Alışveriş Siteleri Sosyal Sorumluluk Shopping Mall Online Satış Siteleri Online Giyim Kıyafet Siteleri Kadın Giyim Markaları İndirimler Giyim Markaları Fırsat Erkek Giyim Markaları Discount Dernekler Bayan Giyim Siteleri