Gıdada Mevzuat Dışı İthalata 'Yasak'

08 Mayıs 2008 Perşembe

Tarım ve Köyişleri Bakanlığının, Gıda Maddeleri ve Gıda ile Temasta Bulunan Madde ve Malzemelerin İthalatında Kontrol Belgesi Onaylanması ve İthalat Aşamasındaki Kontrol İşlemleri Hakkında Tebliğinde değişikliğe gidildi

Konuyla ilgili tebliğ, Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğin genel hükümler içeren 5'inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde yapılan değişikliğe göre, gümrüklerde yapılan kontrollerde Türk Gıda Mevzuatına uygun bulunmayan ürünlerin ithaline, dağıtımına ve satışına izin verilmeyecek. Ancak, ithali söz konusu ürünün mikrobiyolojik ve kimyasal kriterler dışında, gıda güvenliğini direkt olarak etkilemeyecek değerler olan kırık tane, bozu tane, diğer tür ve çeşit, yabancı madde, rutubet ve benzeri analiz sonuçlarının ilgili mevzuata uygun olmaması halinde ilk numune analiz sonuçları dikkate alınmaksızın, risk teşkil edebilecek kriterler göz önünde bulundurularak laboratuvarda muayene ve analizi yaptırılacak. Fakat bu muayene ve analiz, ithalatçı firmanın talebi ve ilgili gümrük müdürlüğünün gümrük mevzuatına uygun olarak elleçlemeye (gümrük gözetimi altındaki eşyanın asli nitelikleri değiştirilmeden yerinin değiştirilmesi) izin vermesi durumunda, elleçlemeye tabi tutulan üründen tekrar numune alınarak yapılabilecek. Elleçleme işlemi bir kereye mahsus olup, ikinci bir talepte bulunulmayacak.


Güvenilir Online Alışveriş Siteleri Ucuz İnternet Alışveriş Siteleri Sosyal Sorumluluk Shopping Mall Online Satış Siteleri Online Giyim Kıyafet Siteleri Kadın Giyim Markaları İndirimler Giyim Markaları Fırsat Erkek Giyim Markaları Discount Dernekler Bayan Giyim Siteleri