Goldaş'tan Basın Açıklaması

11 Mart 2009 Çarşamba

Goldaş, tedarikçisi Fransız Bankası Societe Generale'le yaşadığı ihtilafla ilgili olarak bir basın açıklaması düzenledi

Basına ve kamuoyuna,Şirketimizin 5 yıllık sürekli tedarikçisi konumundaki Fransız Bankası Societe Generale ile Şirketimiz arasındaki ticari ihtilafla ilgili olarak; daha önceki müteaddit açıklamalarımızla kamuoyuna duyurduğumuz üzere Fransız Bankasının temsilcileri birçok Asliye Ticaret Mahkemesine tedbir talepli müracaatlarda bulunmuşlar ve Görevli Mahkemeler, söz konusu ticari ihtilafın yargılamaya muhtaç bulunduğu ve ihtilafın çözümünde İngiliz Hukukunun ve Mahkemelerinin yetkili olduğu gerekçesi ile taleplerini reddetmelerine rağmen, bu defa Societe Generale Bankası Şirketimiz aleyhine 14.735.225,48 USD (Ondörtmilyonyediyüzotuzbeş-binikiyüzyirmibeş ABD Doları kırksekizsent)lık alacak iddiası ile iflas yolu ile adi takip başlatmış, söz konusu takip şirketimizce yapılan itiraz ile durdurulmuştur. Yapılan itirazımız sonrasında Fransız Bankası Societe Generale, Bakırköy 4. Asliye Ticaret Mahkemesine başvuru yapmış, Mahkeme de tedbiren defter tutulması kararı vermiştir. Söz konusu başvuruya ilişkin bildirim Şirketimize 10 Mart 2009 tarihinde tebliğ edilmiştir. Usul gereği kararın kaldırılması ve gerekli cevaplar verilerek itirazların yapılabilmesi için dava aşaması beklenmektedir. Önceki bildirimlerimizde de kamuoyuna açıkladığımız üzere söz konusu Fransız Bankası ile ticari ihtilaf devam etmekte olup, bahse konu kararın şirketimizin üretim ve satışlarını olumsuz yönde etkilemesi söz konusu değildir. Öte yandan söz konusu ticari ihtilaf ile ilgili olarak bugüne kadar şirketimiz faaliyetlerini etkileyebilecek olumsuz bir kararın Yargı Mercileri tarafından alınmadığını da kamuoyuna bildirmek isteriz. Varlığı ve miktarı yargılamaya muhtaç bulunan, ancak yargı kararı ile tespit edilebilecek olan ve herhangi bir kambiyo evrakına dayalı olmayan alacak iddiasını ilamsız takip ile ödeme emri göndermek suretiyle takip edebileceği yerde, iflas yoluyla adi takipte ödeme emri göndermek suretiyle takip etmesi Fransız Bankasının şirketimize karşı kötü niyet amacı güden, önceki davranışlarında olduğu şekilde hiç alışılmadık ve etik olmayan bir yöntem ile yalnızca zarar vermek amacı güden bir davranıştır. Fransız Bankası'nın Türkiye'deki hukuki temsilcileri daha önce kamuoyuna yaptığımız duyurularda açıkladığımız hukuki (ticari) ihtilafın çözümünde İngiliz Hukuku'nun uygulanacağı ve yine hukuki (ticari) ihtilafın çözümünde Yüksek İngiliz Mahkemelerinin yetkili olduğunu bildikleri halde süreç boyunca etik kurallara aykırı davranarak şirketimizi yıpratmaya çalışmaktadır. Bu nedenle Fransız Bankası Societe Generale hakkında gerek yurtiçinde ve gerekse yurtdışında maddi ve manevi tazminat davaları açılacaktır. Konu ile ilgili gelişmelerde kamuoyu derhal bilgilendirilecektir. Tasarruf sahiplerimizin ve kamuoyunun bilgisine sunulur.Goldaş Yönetim Kurulu

Firma Fotogalerisi Bulunmuyor
Firma Videosu Bulunmuyor

Güvenilir Online Alışveriş Siteleri Ucuz İnternet Alışveriş Siteleri Sosyal Sorumluluk Shopping Mall Online Satış Siteleri Online Giyim Kıyafet Siteleri Kadın Giyim Markaları İndirimler Giyim Markaları Fırsat Erkek Giyim Markaları Discount Dernekler Bayan Giyim Siteleri