Alışveriş yaptım, pişmanım

18 Mayıs 2011 Çarşamba

Pamukkale Üniversitesinde yapılan bir araştırmaya göre, alışveriş yapan kadınların yarıya yakını, alışverişin ardından gereksiz alışveriş yaptığı düşüncesiyle kendisini suçlu hissediyor. Katılımcıların yarısından fazlası AVMleri çok sayıda ve çeşitli markaların bir arada bulunması olanağı sağladığı için, alışveriş amacıyla kullanıyor

alisveris-yaptim-pismanim
Pamukkale Üniversitesi Sosyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Meder, yaptığı açıklamada, Türkiyenin farklı illerinde bulunan 2 bin kişi üzerinde alışveriş merkezlerinin ne amaçla kullanıldığı ve alışveriş merkezlerinde bulunan insanların ruh halleriyle ilgili bir çalışma yaptıklarını ifade etti. AVMlerin sadece alışveriş imkanı sunmadığını belirten Meder, şöyle devam etti: AVMler farklı türdeki mekanların bir aradalığından dolayı sosyal ve kültürel alanlarda da hizmet sunuyor. Özellikle son yıllarda dikkati çeken özelliklerden biri, AVMlerin daha ziyade bu sosyal ve kültürel alanlara ilişkin sunumlarının, bireylerin gündelik yaşamlarında daha belirleyici olması. AVMlerdeki sosyal içerikli yerler orta sınıfa mensup aileleri daha çok etkiliyor. Bu bağlamdan yola çıkarak Türkiyenin farklı illerini kapsayan alışveriş merkezleri üzerine yapmış olduğumuz araştırmada, alışveriş merkezlerinin bireylerin gündelik yaşamlarında nasıl bir anlama sahip olduğunu, bireylerin alışveriş merkezlerine yükledikleri anlamlar, bireylerin tatmin ya da doyum düzeylerini sorguladık. Meder, katılımcıların AVMleri hangi amaçlar için kullandıklarına bakıldığında yüzde 50,7sinin çok sayıda ve çeşitli markaların bir arada bulunması olanağı sağladığı için alışveriş amacıyla, yüzde 18,3ünün alışveriş yapmasa da daha çok gezmek amacıyla, yüzde 7,7sinin çok sayıda ve farklı cafe ve restoranların bir arada olması nedeniyle yemek ihtiyacını karşılamak amacıyla, yüzde 7,7sinin arkadaşlarıyla buluşmak amacıyla, yüzde 6sının eğlenmek amacıyla, yüzde 5inin fiyat karşılaştırması yapmak amacıyla AVMleri kullandıklarını kaydetti. AVMler kadınların alışveriş, erkeklerin gezme mekanıMeder, AVMlerin kullanım amacı konusunda cinsiyet değişkenine bağlı bir değerlendirme yapıldığında, erkeklerin yüzde 23,8i gezmek, kadınların yüzde 34,1inin alışveriş amacıyla AVMleri tercih ettiğini belirterek, şu bilgileri verdi: Dolayısıyla, AVMlerde her ne kadar alışveriş ögesi ön plana çıksa da bireylerin AVMleri tercihlerinde tek nedenin alışveriş olmadığı görülmektedir. AVMlerin sürekli yinelenen stratejileri çerçevesinde özellikle son yıllarda insanların daha çok bu mekanlarda zaman geçirmeleri odaklı mekansal yapılanmalara öncelik veriyor. Herhangi bir ürün satın alınmasa bile insanların sadece vitrinlere bakarak zaman geçirmelerine olanak sağlıyor. Dolayısıyla AVMler günümüzde daha çok boş zamanları değerlendirmek için iyi bir eğlence mekanı imgesiyle insanların yaşamlarında yer alıyor. AVMlere gidenlerin yüzde 38,7sinin haftada birkaç kez, yüzde 33,3ünün haftada bir kez, yüzde 13,3ünün ayda bir kez, yüzde 8,3ünün her gün ve yüzde 6sının ise oldukça seyrek gittiğini tespit ettik. Genel olarak, bir haftalık zaman dilimi bağlamında değerlendirildiğinde katılımcıların yüzde 80,3ünün haftada bir ya da birkaç kez AVMlerde bulunduklarını dile getiren Meder, Kadınların ve erkeklerin AVMlere gitme sıklığıyla bu mekanlarda ne kadar süre harcadıklarına bakıldığında yüzde 41,7si 1-2 saat arası, yüzde 29,3ü 2-3 saat arası, yüzde 13,7si 3-4 saat arası, yüzde 8,3ü 3-4 saat arası zaman harcıyor. AVMlerde zaman geçirme konusunda cinsiyete göre bir farklılık olmadığını gördük. Kadınların yüzde 41,2si haftada birkaç kez AVMlere gittiklerini ve yüzde 35,3ünün 2-3 saat harcadıklarını, erkeklerin yüzde 35,4ünün haftada birkaç kez AVMlere gittiklerini ve yüzde 53,1inin 1-2 saat harcadıklarını söylediler şeklinde konuştu. Alışveriş neşeli ve heyecanlı bir etkinlikAlışveriş yapanların ruh halini de değerlendiren Meder, şöyle devam etti: Alışveriş yapanların yüzde 41,3ü alışveriş yaparken neşeli, yüzde 16,3ü heyecanlı, yüzde 12,3ü sıkıntılı oluyor. Genel tablo, katılımcıların alışverişi neşeli ve heyecanlı bir etkinlik olarak değerlendirdikleri doğrultusundadır. Alışveriş yaparken kadınların erkeklere göre daha çok zevk aldıkları ve daha neşeli, mutlu bir ruh hali içerisinde olduklarını gördük. Buna göre kadınların yüzde 53ü alışveriş yaparken neşeli olduklarını belirtirken, erkeklerin yüzde 42,3ünün normal bir ruh halinde olduklarını, neşeli ya da mutlu bir duygu durumu içerisinde olmadıklarını tespit ettik. Alışveriş yapan kadınların yüzde 44,7si, suçluluk hissederken, erkeklerin ise yüzde 52,3ü hiçbir suçluluk hissetmediklerini söyledi. Kadınlar alışveriş yaptıktan sonra pişman olmalarının nedeni olarak gereksiz alışveriş yaptığı düşüncesine kapıldıklarını gösteriyor. Kaynak: Radikal


Güvenilir Online Alışveriş Siteleri Ucuz İnternet Alışveriş Siteleri Sosyal Sorumluluk Shopping Mall Online Satış Siteleri Online Giyim Kıyafet Siteleri Kadın Giyim Markaları İndirimler Giyim Markaları Fırsat Erkek Giyim Markaları Discount Dernekler Bayan Giyim Siteleri