Pazarlama bütçesini etkin yönetmek

06 Şubat 2012 Pazartesi

Rekabet artıyor, kâr azalıyor Ekonomide yavaşlama eğilimi mevcut bütçeleri daha iyi yönetme zaruretini doğuruyor. Pazarlama bütçenizi yönetirken nasıl bir yöntem izliyorsunuz? Yıllık pazarlama bütçesini yaparken her ay ve haftalarda yapmayı planladıklarınızı bir roadmap olarak tanımladınız. Bu planı uygularken ilgili harcamanın satış ile olan bağlantısını nasıl ölçümlüyorsunuz? Ekibi toplayıp satış raporlarına bakıp ilgili dönemde yapılan pazarlama faaliyetlerine de bakarak yorum mu getirmeye çalışıyorsunuz? Satışlar arttı ise pazarlama aktivitesinin sonucu mu arttı? Elbette o kadar çok faktör var ki!

Fiyat, ürün, personel, reklam, rakip, hava, özel günler, çalışan sayısı, mağaza gibi birçok faktörün satışa olan etkisini nasıl tespit ediyorsunuz? Tüm ilgili yöneticileri toplayarak ve onlarla konuşarak mı? Elbette bu toplantınızın sonucunda da önemli bilgiler ve tespitler elde edebilirsiniz. Ancak herkes biliyor ki, ölçemezseniz yönetemezsiniz ve yine herkes biliyor ki , her harcanan lira çok daha değerli artık!. Boşa giden her lira, kârı azaltan bir durum oluşturuyor.Pazarlama bütçesinin etkinliğini ölçümlemede kullanılan önemli yöntemlerden biri de pazarlama ekonometrik dir. Bu yöntemde kurumunuzun verilerini kullanarak kurum karakteristiğini çıkartıyorsunuz. Satışa etki eden pazarlama bileşenlerini bir denklem olarak belirliyor ve farklı korelâsyonlar ile ölçümlüyorsunuz.Hiç kampanya yapmasaydınız ne ciro yapardınız (baz satış). Yaptığınız kampanyanın getirdiği gerçek ek satış cirosu nedir? Bu kampanyada reklamın ve hatta TVnin, gazetenin gibi getirdiği ek ciro nedir? Bu kampanya ne zaman başlamalı ve ne zaman sonlanmalıdır? Satış cirosunda havanın, sıcaklığın etkisi ne oldu? Bunların tüm yanıtlarını pazarlama ekonometrik ölçümlemede bulabilirsiniz. Tüm mağazalarınızın toplamı veya tek tek mağaza bazında ve ürün kategorisi bazında sonuçları görebilirsiniz. Yapacağınız kampanyada satış tahmininde bulunabilirsiniz. Rakibinizin reklamlarının ilgili dönemde satışınıza etkisini ölçebilirsiniz ve yaptığınız reklamın etki sürecini ve bu süreçteki ek satışı görebilirsiniz. Ve süreli satışa etki eden kurumunuza özgü bileşenlerinizi geliştirebilir ve bu ölçümleme tekniğinde zamanla daha kaliteli sonuçlar elde edebilirsiniz. Satılan malın maliyeti oranından ilgili cirodaki kârlılığı kolayca görebilir harcanan pazarlama bütçesi detaylı kırılımındaki rakamları ile karşılaştırabilirsiniz. Böylece örneğin gazete reklamında satışa etki ve kârlılık görünmüyor ise gazete ilanını azaltabilir veya kaldırabilirsiniz, TVde kâra etki çok ise TV harcama bütçesini artırabilirsiniz.Böylece toplantılarda ekibinizin değerlendirmelerini pazarlama ekonometrik sonuçları ile karşılaştırarak pazarlama bütçenizi daha etkin yönetmeye başlayacaksınız. Ekibiniz ve kurumunuzda bilimsel yöntemler kullanarak karar alma konusunda bir adım ileriye geçmiş ve kurumun karar alma tekniklerini geliştiren tüm şirket personeline de iş yaparken kullanılacak yöntemler konusunda ışık tutmuş olacaksınız.Elbette ölçümlemeler doğru karar almaya destek olan ve bu süreci kolaylaştıran aşamalardır. Tecrübeler ölçümlemeler ile birleşerek en sağlıklı kararlar alınabilir.Pazalama bütçenizden harcanan her liranın geri dönüşümünü (ROI, Return On Investment) ölçerek ileriye dönük adımlar atmaya artık hazırsınız! Şimdi satış ve pazarlama ekibiniz ile ekonometrik ölçümlenen verilerle değerlendirme zamanı!Bilimin ve teknolojinin işlerimizi daha da kolaylaştırması dileği ile


Güvenilir Online Alışveriş Siteleri Ucuz İnternet Alışveriş Siteleri Sosyal Sorumluluk Shopping Mall Online Satış Siteleri Online Giyim Kıyafet Siteleri Kadın Giyim Markaları İndirimler Giyim Markaları Fırsat Erkek Giyim Markaları Discount Dernekler Bayan Giyim Siteleri