Yılmaz Pekmezcan

Yılmaz Pekmezcan

Akademisyen
Kocaeli Üniversitesi Hereke Ömer İsmet Uzunyol MYO Müdür Yardımcısı ve İktisadi ve İdari Programlar Yönetim ve Organizasyon Bölümü Öğretim Görevlisi'dir.

Etkin Mağaza Yönetimi ve Çalışan Verimliliği

24 Mayıs 2010 Pazartesi

Başta perakende sektörü olmak üzere sınırlı kâr paylarıyla en düşük kaynak ile en fazla çıktıyı elde ederek, rekabeti sürdürebilmek, büyüyebilmek ve kârlılıklarını artırabilmek için mevcut kaynaklarını ne derecede etkili ve ölçülü kullandıklarını belirleyen verimlilik kavramı üzerinde önemle durmaları gerekmektedir.

Finansmandan teknolojiye, üretimden pazarlamaya, enerjiden sermayeye verimliliği etkileyen, pek çok unsur bulunmakla beraber, perakende sektörünü kanaatimce en çok ilgilendiren verimlilik konusunun Çalışan Verimliliği (employee productivity) olduğunu söyleyebilirim. Özellikle günümüzde işletmelerin halen en yüksek gider kalemini oluşturan personel harcamaları özellikle bu alanda gerçekleştirilen faaliyetlerin verimlilik esası üzerine inşa edilerek planlanması gerekliliğini mecbur kılmaktadır. Türkiye ekonomisinin lokomotif sektörlerinin başında gelen perakende sektörünün temel yapı yaşları mağazalardır. Mağazalarımızın verimli bir şekilde yönetilmesi aynı zamanda hizmet ettiği kesime sağlayacağı kaliteli ve düşük maliyetli hizmeti, kârlılık sonucu edeceği kârlılığın çalışanlarıyla paylaşması, dolayısıyla da ülke ekonomisine kazandıracağı katkılarla bir bütünlük içerisinde değerlendirmek gerekmektedir. Verimlilik bu sayede toplumsal ilerleme, sosyal gelişme, bireysel mutluluk ve yaşam standardının artmasıyla beraber ülkesel düzeyde ekonomik kalkınmanın temelini oluşturmaktadır. Verimlilik nedir? Diye sorulduğunda bu kavramın aslında özellikle hizmet sektöründeki tanımı ve ölçümünün tahmin edilenden daha karmaşık olduğu konusuyla karşı karşıya gelmekteyiz. Verimliliğe evet, fakat verimlilik nedir diye sorulduğunda çok çeşitli tanımlarla karşı karşıya kalmaktayız. Bir şarküteri reyonundaki görevlinin verimliliği nasıl anlaşılır? Bir kasiyer görevlisinin verimlilik performansını nasıl tarif edersiniz? Ya da bir servis şoförünüzün verimliliği nereden belli olur? Bunun gibi pek çok soruyla hizmet sektöründe faaliyet gösteren perakende formatların özellikle çalışan verimliliğini nasıl ölçebilirsiniz? Tanımlama ve ölçümleme sorunları başta olmak üzere pek çok konu, hizmet sektöründe en önemli kaynak olan insanın verimliliği üzerine yapılacak çalışmalarda bir hayli ve dikkatlice çalışmak gerektiğinin de önemini ortaya koymaktadır. Hizmet sektöründe ise çalışan verimliliği işgören başına düşen katma değer olarak tanımlamak mümkündür. O halde bir mağazada çalışan başına düşen katma değer oranı ile o mağazanın iş gücü verimliliğinin ortalama ne oluğu hakkında fikir sahibi olabiliriz. Mağazalarımızdaki çalışan verimliliğinin iki boyutu söz konusudur. Birincisi mevcut iş yükünün belirlenerek yeteri kadar sayıdaki işgücünün istihdam edilmesi, ikinci boyutu ise mevcut çalışanın potansiyel olarak işletmeye sağladığı katkı miktarı. Bu açıdan bakıldığında mağaza yöneticilerimizin ilk olarak mağazalardaki çalışan verimliliği konusunda gereksiz sayılarla mağazalarda maliyeti artıracak verimsiz ortamları yok etmek ve üretim birimi başına işgücü maliyetlerini azaltacak şekilde her çalışandan mümkün olduğu kadar katma değer elde etmek gibi temel iki görevi olduğunu söyleyebiliriz. Artan verimlilik oranları mağazalardaki hizmet ve sunumun kalitesini artırarak daha az girdiyle daha fazla üretimi sağlayacak. Bunun yanı sıra maliyetlerin aşağı çekilmesiyle birlikte kârlılık seviyelerinde bir artış gözlemlenecektir. Bu artıştan doğal olarak çalışanlar, müşteriler, sermaye sahipleri ve ülke ekonomisi pozitif olarak etkilenecektir. Perakende insanla başlar insanla biter sözünden yola çıkarak hizmet sektörlerinin genel karakteristik özelliklerini taşıyan mağazaların kârlılık düzeylerinin artırılarak hizmet kalitesinin artırılması beraberinde müşteri memnuniyetini, bu durumda nihai olarak karlılığı beraberinde getirecektir. Bir mağazanın sahip olduğu metrekare başına düşen ciro ve müşteri sayısı ile onaylanmış faaliyet planları temelde mağazada ne kadar eleman çalıştırabileceğimiz konusunda bizlere bir hayli yardımcı olacaktır. Asıl önemli süreç mevcut insan kaynağı ile en yüksek verimi elde edebilecek mağaza iş ortamlarını oluşturabilmektir. Bu açıdan bakıldığında bir mağazanın çalışan verimliliğinin üst düzeylere gerçekleştirilebilmesinden ilk önce sorumlu olan kişinin mağaza yöneticisi olduğu unutulmamalıdır. Elbette ki tüm bu faaliyetleri mağaza yöneticisi tek başına işletmenin ana hedeflerinden bağımsız olarak belirlemeyecektir. Mağaza tepe yöneticilerinin alacağı bir takım kararlar ve uygulayacağı politikalar doğrultusunda sahip olduğu yetki alanı içerisinde çalışanın her anlamda üreteceği katma değerden, dolayısıyla verimliliğinden sorumlu olacaktır. Kısaca bir mağazanın verimi düşükse bundan ilk önce mağaza yöneticisi sorumludur. Mağazanın verimliliği ve kârlılığı onun etkin yönetilmesine bağlıdır. Bir mağazanın çalışan verimliliğinin artırılabilmesi ancak insan kaynakları yönetimi süreçlerinin mağaza içerisinde uygulanması ile sağlanacaktır. İş analizleri, iş tanımları ve iş gereklerinin belirlenmesi ile başlayan süreçte işe doğru eleman alımı ile başlayan, iş süreçlerinin belirlenerek görev tanımlarının oluşturulması ile iş yapma süreçlerinin sürekli gözlemlenerek değerlendirilmesiyle devam eden ve hiç bitmeyen bir mücadelenin ortaya koyulması gerekmektedir.Başkalarından üstün olmamız önemli değildir. Önemli olan dünkü halimizden üstün olmamızdır


Güvenilir Online Alışveriş Siteleri Ucuz İnternet Alışveriş Siteleri Sosyal Sorumluluk Shopping Mall Online Satış Siteleri Online Giyim Kıyafet Siteleri Kadın Giyim Markaları İndirimler Giyim Markaları Fırsat Erkek Giyim Markaları Discount Dernekler Bayan Giyim Siteleri