Güvenlik, Güvenlikte mi?

19 Kasım 2008 Çarşamba

RGS Groupun Genel Koordinatörü Cengiz Sezgin Koç Topluluğunun Aylık Dergisi Bizden Haberler Ekim Sayısında Güvenlik sektörü ile ilgili görüşlerini paylaştı

guvenlik-guvenlikte-mi
RGS Group Genel Koordinatörü Cengiz Sezgin'in Bizden Haberler Dergisi'nde yer alan görüşleri şu şekilde:Türkiye'nin en genç sektöründe Koç imzasıÖzel güvenlik sektörü temsilcileri; düşük ücret talepleri, güvenlik dışında işlerin de yaptırıldığı güvenlik görevlileri, ihtiyacı azımsayarak daha az sayıda personelle çalışma talepleriyle karşılaştıklarını söylüyor, işlerin her yerde Koç Topluluğundaki ciddiyetle ele alınmadığını vurguluyorGüvenlik güvenlikte mi?Cengiz Sezgin (RGS Group): Sektör gelişmeye çok açık. Meslek liselerinde bu konuda bölümler açılarak gelecek için hazırlık yapılmalı. Sonuç olarak lise mezunu olmanın gerekli koşul olduğu bir sektörde daha eğitimli ve daha kontrollü bir gelişim sağlanması önemlidir. Banka girişlerinde, metro turnikelerinde, eğlence mekânlarında, özel mülklerde akla gelebilecek her noktada onlarla karşılaşıyoruz. Onlar Türkiye'nin en genç, bu nedenle de halen sorunlarını çözmeye çalışan sektörü olan özel güvenliğin çalışanları. Yasal altyapısı 2006'da yürürlüğe giren özel güvenlik sektöründe 1457 şirket hizmet veriyor, 100 bini aşkın kişi çalışıyor. En büyük tedarikçinin 5 bin kişi istihdam edebildiği sektörde, 4 bin kişilik taleple önemli bir satın alma yapan Koç Topluluğu, sektördeki dinamikleri doğru yönlendirerek örnek uygulamalar göstermeye hazırlanıyor.Özel güvenliğin bir sektör olma yolundaki adımları ve Koç Topluluğunun genç sektördeki işlevi şöyle gelişti. Koç Topluluğu, 5188 sayılı Özel Güvenlik Yasası'nın kanunlaşmasından önce, daha 2004 yılı başlarında, bir toplu alım projesi olarak Zer A.Ş. liderliğinde ve şirketlerdeki ilgili yöneticilerle birlikte güvenlik hizmeti satın almasının birleştirilmesiyle çok önemli bir girişimde bulundu. İlk etapta elde edilen sinerji önemli yararlar sağladı.Yasanın yürürlüğe girmesiyle güvenlik hizmeti de tıpkı özel eğitim, özel sağlık, özel iletişim, özel toplu ulaşım gibi duyulan ihtiyacın niteliğinin belirginleştiği özel bir sektör olarak farklılaşmaya başladı ve bir meslek haline geldi. 2004 yılındaki ilk toplu satın alım projesi 850 güvenlik görevlisi için yapılırken, bugün gelinen noktada silahlı ve silahsız yeni bir satın almaya konu olacak özel güvenlik personeli sayısı 4 bine ulaştı. Güvenlik hizmetini düzenleyen yasa yürürlüğe girmeden önce, hizmeti veren personelde herhangi bir zorunlu koşul aranmıyordu. Bu nedenle bu hizmeti dışarıdan elde eden şirketlerde hizmeti veren firmalar, asgari ücret seviyelerinde ülkenin her yerinde personel bulabiliyordu. Çünkü sonuçta istisnasız herkes, işe talip olabiliyordu. Bu hizmeti verebilmek için yeterli kriter, ilkokul mezunu olmaktı. Yasal boşluk nedeniyle güvenlik personelinin yetki ve sorumlulukları tanımlı değildi. Uygulamalar da, ön planda bir güvenlik hizmeti gibi gözükse de, başka bir açıdan değerlendirildiğinde isler istemez gözcülükten ibaretti. Ancak şirketlerde güvenlikten sorumlu mevkide olan yöneticiler, bu dönemde yasal boşluklara rağmen süreçleri etkin ve sorunsuz bir şekilde uygulamayı başardı.Artık bir sektörAncak bugün eğitimin bir çıta olarak belirlenmesi, mesleki yeterliliklerin kanunla sorgulanıyor olması, özetle işin sektör olarak tanımlanması, işi yeni bir boyuta taşıdı. Artık Türkiye'de bir güvenlik sektöründen söz etmek mümkün. Bugün yasaya uygun kurulmuş 1457 güvenlik şirketi var. Çok çalkantılı bir dönemin ardından, artık yerleşmekte olan arz talep dengesi paralelinde güvenlik personeline ödenen ücretler bölge bölge farklılıklar gösterse de belli bir dengeye oturmaya başladı.Bugün göreve talip personelin lise mezunu olma kriteri, özel eğitime tabi tutulması, sınava girmesi, özel güvenlik kimlik kartı alması gibi zorunluluklar ve tüm bunlar için ödenen masraflar, ücrette geçmişe göre bir fark yaratıyor. Güvenlik görevlileri, yasanın uygulamaya alınıp denetimlerin başladığı 2006 yılından itibaren, özellikle yasaya uygun sertifikalı personelin talebi karşılayamayacak kadar az olduğu bir ortamda, ücretlerinde farklılaşma talep etmeye başlamıştı. Bu dönemde ücretler henüz belli bir çizgiye oturmadığından, bu talep bazı noktalarda hızlı personel değişimlerine yol açtı. Bunun yanı sıra kurumsal faaliyet izninin hem müşteri tarafında hem de tedarikçi tarafında devlet gözetimindeki sıkı bir sürece bağlanması da maliyet yaratıyor. Güvenlik sektöründe tedarikçiler arasında öne çıkma çabası, kurumsallaşma faaliyetini tetikliyor ve maliyet yapılarında oluşan yeni giderlerin müşteriye yansıtılması yönünde bir hareket gözleniyor. Tüm bunların doğal sonucu olarak müşteriler ise maliyeti gün geçtikçe artan bu gider kaleminden, daha nitelikli bir hizmet almayı istiyor. Yasanın yürürlüğe girmesinden sonra özel güvenlik görevlileri, denetimlerin de başlamasıyla ücret artışıyla ilgili taleplerim yavaş yavaş gündeme taşıdı. Sektör çalışanları özellikle sanayinin yoğun olduğu şehirlerde bu farklılaşmanın işaretlerini ortaya koydu. Bu sırada Koç Topluluğu adına durumu bir süre yakından izleyen Zer A.Ş. yetkilileri piyasada ücret dengelerinin oluşmasını beklerken, belirli bir aşamada işe müdahale ederek 2007 yılında kategorik fiyat yönetimi modelini uygulamaya başladı.Ücret talebi artarken güvenlikti sayısı azaldıYapılan araştırmalar, yasanın yürürlükteki dördüncü yalına yaklaşılırken piyasa dinamikleri itibarıyla dengelerin nihayet kurulmaya başladığım gösteriyor. Ancak yıllar içinde özel güvenlik personeli olmak isteyenlerin sayısı artsa da, uygulamada gerek güvenlik eğitimi veren kurumlar gerekse Emniyet müdürlüklerince açılan sınavlar nedeniyle isteklilerin önemli bir kısmı eleniyor. Dolasıyla mesleğe kazandırılanların sayısı yan yarıya azalıyor. Bunun yanında özel güvenlik personeli olarak kimlik alanların yaşadıkları şehirlerde yeterli iş olanağı bulamaması, personelin coğrafya içindeki arz talep dengesinden uzak dağılımı, planları zorluyor. Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlügü'nün İşgücü Piyasası Araştırması Sonuç Raporu'nda da, özel güvenlik işinin giderek personel temininde güçlük çekilen, tercih edilmeyen bir meslek halini alması tespiti bulunuyor. Rapor, özellikle büyük şehirlerde önümüzdeki yıl için en çok personel aranan iş alanının özel güvenlik hizmeti olacağını belirtiyor. Bu son derece çarpıcı bir tespit. Güvenlik hizmeti talep eden müşteriler arasında elbette eski alışkanlıklarını terk etmek istemeyenler için son derece sıkıntılı zamanlar yaşandığını ve yaşanacağını söylemek gerekiyor. Özellikle artık bir sektör haline gelen güvenlik hizmetlerinde sektör temsilcileri gerçekçi olmayan düşük ücret talepleri, güvenlik dışında işlerin de yaptırıldığı güvenlik görevlileri, ihtiyacı azımsa-yarak daha az sayıda personelle çalışma talepleriyle karşı karşıya kaldıklarını söylüyor, işlerin her yerde Koç Topluluğu'ndaki ciddiyetle ele alınmadığını vurguluyor. Sektör uzmanları, tüm bu ve benzeri yaklaşımların, sorunların sektör oturdukça çözüleceğine, gün geçtikçe azalarak yakın gelecekte ortadan kalkacağına inanıyor. Elbette bugün gelecek için sağlam bir plan yapılırken hizmetin önemli bir giderim oluşturan güvenlik personeli ücretinin doğru yönetilmesi, en önemli konu olarak dikkat çekiyor. Doğru bölgede doğru ücret uygulamasının hizmet kalitesinin sürekliliğim beraberinde getireceği de bir gerçek.Koç Topluluğu örnek uygulamalara hazırlanıyorKendi dengelerini oturtmaya çabalayan sektörü, bu geçiş döneminde önümüzdeki yıl da bir başka eşik bekliyor. 2009 yılında yasa beş yılını doldururken, yürürlüğe girdiği tarihte sınava girerek özel güvenlik kimlik kartı almaya hak kazanan güvenlik görevlilerinin, bu belge için tekrar sınava girmesi gerekiyor. Ayrıca 2009 sonunda yasada tanımlanan geçiş döneminin sona ermesiyle birlikte, şirket bünyesinde eskiden çalıştığı için, ilkokul mezunu olsa da tolerans gösterilen güvenlik hizmetlilerinin de lise mezunu olma zorunluluğu uygulaması başlıyor. Bunun sonucunda pek çok özel güvenlik şirketi personel temininde zorluk, hizmet kalitesinde dalgalanma, maliyet artışları gibi sorunlarla baş etmeye çabalayacak. Koç Topluluğu, süregelen zaman içinde tüm gelişmelere duyarlı olup, 101 bin kısmin hizmet verdiği sektöre hacimsel olarak yön veremese de dinamikleri doğru yönlendirerek örnek uygulamalar göstermeye hazırlanıyor. Yapılan çalışmalar, müşteri taleplerinin gözden geçirilerek yeni yapılanmanın hazırlanması gerektiğini ortaya koyuyor.YeniliklerBu noktada, üst yetkinlikte personel temini taleplerini göz ardı etmemek gerekiyor. Özel noktalarda bulundurulması gereken personelin yabancı dilden, savunma sporlarından yüksekokul tahsiline, fiziksel özelliklerinden özel eğitimlerine kadar bir dizi özellikten en azından birkaçını kazanmış olması önem kazanıyor. Elbette her üstünlüğün bir maliyeti olacak. Böyle bir talep oluşacaksa, maliyetinin de farklılaşacağı açık. Geçmişte personel başına düşen denetimlerin artık her işletme için yapıldığını kabul etmek gerekiyor. Şimdiye kadar kurumların olduğu gibi kabul ettikleri güvenlik hizmeti için, artık eksiklik ve iyileşmeye açık alanlarını tüm çıplaklığıyla ortaya koymaya yönelik bir geribildirim planlanması gerekiyor. Düşük ücret taleplerini karşılamanın yaratacağı riskleri baştan ortaya koyarak, müşterilerin hangi riskleri göze aldıklarını bilmeleri önem arz ediyor.Artık biliniyor ki güvenlik hizmeti sadece bölgesel olarak farklılaşmıyor, yetkinlik ayrışması, denetim ve kontrol gibi ek etkenlerle de maliyetleri farklılaşıyor. Dağınık yapısı nedeniyle en büyük tedarikçinin 5 bin kışı istihdam edebildiği sektörde, 4 bin kişilik taleple önemli bir satın alma yapan Koç Topluluğu, belki de bu noktada hizmet kalitesine yapacağı katkılarla örneklenen ve izlenen konumunu pekiştirecek. Topluluk adına bu projeden sorumlu Zer A.Ş. yetkilileri ve bu süreci birlikte yöneten Topluluk şirketlerindeki güvenlik hizmetlerinden sorumlu yöneticilerin başarısı, aslında işbirliği içinde olduğu tüm paydaşlarının başarısı olacak.Gelecek, bize daha özel bir güvenlik hizmetinin işaretlerini veriyor. Yasayla çerçevesi çizilmiş görevlerim her şartta yerine getirmeye çalışan güvenlik görevlileri, mesleklerini hak ettiği saygın yere getirecekler.


Güvenilir Online Alışveriş Siteleri Ucuz İnternet Alışveriş Siteleri Sosyal Sorumluluk Shopping Mall Online Satış Siteleri Online Giyim Kıyafet Siteleri Kadın Giyim Markaları İndirimler Giyim Markaları Fırsat Erkek Giyim Markaları Discount Dernekler Bayan Giyim Siteleri