Haziranda Ilımlı Artış

22 Temmuz 2008 Salı

Organize perakendenin Haziran 2008 cirosu, hem bir önceki aya göre, hem de 2007 yılının Haziran ayına göre kayda değer, ancak ılımlı bir büyüme kaydetti

haziranda-ilimli-artis
AMPD Perakende Endeksine göre; perakende sektörünün cirosu, bir önceki ay olan Mayıs ayına göre yüzde 2lik net artış gösterirken, bir önceki yılın aynı dönemi olan Haziran 2007ye göre net yüzde 7 arttı. Sektör, Ocak 2008den bu yana sürdürdüğü yüzde 10 düzeyindeki büyüme trendini korudu. Olumsuz beklenti ve tahminlerle geçen 2008in ilk yarısına bir bütün olarak bakıldığında, organize perakende cirosunun net yüzde 11,3 arttığı görülüyor. Aylık ciro değişimine bakıldığında ise, sektör cirosu, bir önceki ay olan Mayıs ayına göre yüzde 2 arttı. Sektör, 2007 yılının Mayıs ayından Haziran ayına yüzde 7,3lük bir artış yakaladı. Bu durum, haziran ayında mevsimsel olarak yakalanan artışın bu yıl daha ılımlı olduğunu ortaya koyuyor. Haziran ayında yaşanan artış hızlarının, Mayıs ayına göre düşük olmasında tüketici güven değişmesinin etkili olduğu görülüyor. Hatırlanacağı gibi, tüketici güveni Mayıs ayında yüzde 16lık bir sıçrama yaşamıştı. Bu da tüketim ve organize perakende ciroları üzerinde oldukça olumlu etkide bulundu. Tüketici güveninin yükselişi Haziranda da sürdü, ancak artışlar yüzde 3le sınırlı kaldı. Bu durum, ciro artışlarının geçen ayın altında kalmasını açıklıyor. Gıda ve gıda dışı cirolarıOrganize perakendenin alt kırılımları olan organize gıda ve gıda-dışı perakendesi rakamların baktığımızda, Haziran ayında gıda-dışının yine yüksek bir ciro performansı gösterdiğini görüyoruz. Gıda-dışı perakendesi, bir önceki aya göre cirosunu yüzde 8 arttırırken, gıda perakendesinde yüzde 1lik bir azalma oldu. Bir önceki yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında da, gıda-dışı perakendesinin üstünlüğü göze çarpıyor. Gıda-dışı, 2007 Haziran ayına göre cirolarını yüzde 14 arttırırken, gıda perakendesinin ciro artışı yüzde 3 olarak gerçekleşti. Yatırımlar sürüyorOrganize perakende yatırımlarının önemli bir göstergesi olan aylık toplam metrekare rakamı, bir önceki aya göre yüzde 2 artış gösterdi. Toplam metrekare, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 25 büyüme gösterdi. Bu 12 aylık büyüme rakamı, sektörün yatırım ivmesini koruduğunu gösteriyor. Haziran ayından geriye doğru bakıldığında, son 24 ayda sektörün toplam metrekaresinin yüzde 47ye varan oranda arttığı görülüyor. Endeks kapsamındaki mağazaların metrekare toplamı, Haziran 2006da 1,54 milyon metrekare iken, Haziran 2008de 2,26 milyon metrekareye çıktı. Yani tam iki yıllık bir süreçte organize perakendenin hizmet alanı yaklaşık bir buçuk katına çıktığı görülüyor. Gıda ve gıda-dışı metrekaresiMetrekare artışlarının gıda ve gıda-dışı alt kırılımlarını incelediğimizde, gıda-dışının gıdaya göre yüksek olan yatırım hızı sergilemeye devam ettiğini görüyoruz. Bir önceki ay olan Mayısla karşılaştırdığımızda ise, her iki alt kesimin de yüzde 2lik bir alan genişlemesi yaşadığı görülüyor. 2008in ilk yarısındaki metrekare artışlarında da, gıda-dışının üstünlüğü göze çarpıyor. Gıda-dışının son 6 ayda kaydettiği metrekare artışı yüzde 11 olurken, gıdanın metrekare artışı yüzde 9 olarak gerçekleşti. Son 12 ayda ise, gıda dışı perakendeciliği toplam hizmet alanını yüzde 38 arttırırken, gıda perakendesi yüzde 18lik bir artış kaydetti. Son 24 ayda ise, gıda dışı perakendeciliği toplam hizmet alanını yüzde 58 arttırarak 604 bin metrekareden 979 bin metrekareye çıkardı. Gıda perakendesi ise, hizmet alanının yüzde 38 arttırarak 934 bin metrekareden 1,28 milyon metrekareye çıkardı. kayıtlı istihdam yaratmaya devam ediyorOrganize perakendenin toplam istihdamı, bir önceki aya göre yüzde 3 artarak çok önemli bir aylık artışa imza attı. Toplam istihdamın 12 aylık artışı yüzde 21 oldu. Yıl başından bu yana yüzde 20-25 bandında seyreden yıllık istihdam artışları, 2008 yılında da yüzde 25e yakın bir istihdam artış hedefinin gerçekleşeceğini gösteriyor. Toplam istihdam artışının, 24 aylık artışı ise yüzde 48 oldu. Diğer bir deyişle organize perakende, toplam istihdamını 24 ayda 1,5 kata yakın arttırdı. Ocak 2006dan bu yana geçen 30 aylık dönemde ise, organize perakendenin toplam istihdamı yüzde 63 arttı.


Güvenilir Online Alışveriş Siteleri Ucuz İnternet Alışveriş Siteleri Sosyal Sorumluluk Shopping Mall Online Satış Siteleri Online Giyim Kıyafet Siteleri Kadın Giyim Markaları İndirimler Giyim Markaları Fırsat Erkek Giyim Markaları Discount Dernekler Bayan Giyim Siteleri