Sektör Dünya Standartlarını Yakalayacak

10 Ekim 2008 Cuma

RGS Group, güvenlik sektörünü ve perakendecilikle güvenlik sektörü arasındaki ilişkiyi değerlendiren bir açıklamada bulundu

sektor-dunya-standartlarini-yakalayacak
Türkiye'deki güvenlik sektörünü değerlendiren RGS Group Türkiye Operasyon Müdürü Ümit Yüksel'in açıklaması şu şekilde:Rakiplerinizle fark yaratmak adına ne gibi değişik hizmetler sunuyorsunuz? Bu bağlamda güvenlik sektöründeki son yıllara damgasını vuran altyapı ve teknolojik alandaki gelişmeler sizce nelerdir? Firmanızı gelecek yıllarda sektörde nerelerde görmeyi hedefliyorsunuz? Biz RGS Group olarak sektörümüzde rekabetin son derece zor olmasına karşılık başarıyı sağlayacak en önemli faktörün farklılıklaşarak yakalanacağı düşüncesindeyiz. Hizmette farklılık ilkesini daha müşteriyle anlaşmadan görüşme aşamasında başlayarak teklif talebinde bulunan firmaya profesyonel ekiplerimiz tarafımızdan proje keşfi yapılmakta daha teklif hazırlanırken güvenliğe ilişkin riskler tespit edilmişse iş bize verilsin yada verilmesine bakılmaksızın projenin risk analizini hiçbir bedel talep etmeden teklif ile birlikte müşteriye sunmaktayız. Sektörde çalışan Güvenlik görevlilerinin eğitim seviyesi ve nitelikleri tüm şirket çalışanlarında benzerlik göstermekte olup şirketimiz gerek iş öncesinde gerekse işbaşı sırasında eğitim verilmesi konularında sistem oturtmuş olup denetim konusunda da asla taviz vermeden, standart uygulamalar yaparak, çalışan personel kalitesinde fark yaratılması sağlanmaktadır. Ayrıca düzenli olarak RGS Grouptan hizmet alan müşterilerimize verilen hizmet sırasında ilgili ayla ilgili yaşanmış tüm olumlu olumsuz olaylar denetim ve eğitim faaliyetleri içerecek şekilde aylık faaliyet raporu adında raporlar sunulmaktadır.Sektörümüz çok hızlı bir şekilde büyümesine rağmen bugün geldiği noktada hizmet verilen sektörlere yönelik bir güvenlik hizmeti standardı tam olarak oluşturulmamıştır. Bu konuda dünya standartları araştırılarak Türkiyede uygulanması sağlanacak her sektöre yönelik çalışmalar yapmaktayız. Kaliteli hizmeti bir sistem haline dönüştürmek gerekli tüm belgelendirmelerin sağlanması uygulanmasına yönelik işlerin takip edilmesi adına Kalite güvence departmanımız tarafından yürütülmesi de sektör için farklılık yaratan nadir uygulamalardan biridir. Son olarak Güvenlik hizmeti 5188 sayılı yasa ile verilen bir hizmet olduğu için ilgili yasanın mevzuata ilişkin hükümler sık sık düzenlemeler ve değişiklik yapıldığından dolayı yasanın takip edilmesi ve en doğru şekilde uygulanması adına 5188 sayılı yasa müdürlüğü altında bir departmanla takip edilmekte ve yürütülmektedir.Türkiye de Güvenlik Sektörü nün şu anki konumunu değerlendirir misiniz?2004 yılında 5188 sayılı Yasa ile kontrol altına alınan Güvenlik Sektörü bugünlere değin uygulama yanlışlığından, Yasadaki zorluklardan, Yasanın yaratmış olduğu boşluklardan dolayı şu anda hak etmediği bir yerdedir. Bir projenin alınmasından hayata geçirilmesine kadarki süreçte Kanunun getirmiş olduğu eksikler ve engeller projelerin ya aslına uygun başlamasını yada başlamamasını gerektirmektedir. Bu nedenle hizmet alanla hizmet veren sürekli madur durumda kalmıştır.Örneğin bir proje 5188 sayılı Yasa gereği hayata geçirilebilmesi için 7 gün önceden Valilik Bildiriminde bulunması gerekmektedir. Oysaki projesinde güvenlik elemanı ve desteği isteyen müşteri hemen güvenlik istemektedir. Bu denklemi çözebilmek mümkün değildir. Bu durum karşısında güvenlik şirketleri tüm Türkiyeyi taramalı kimler güvenlik alabilir diye değerlendirmeli ve 7 gün önceden projeyi alacağını varsayarak valilik müracaatında bulunmalı gibi asla olmayacak bir yöntemden bahsetmek söz konusudur. Güvenlik sektörü hayal-taahhüt edilenin aksine yapmış olduğu iş grubu dikkate alınırsa oldukça düşük ücretle çalışmaktadır. 2007 yılından sonraki günlerde bu durum güvenlik elemanı olmak isteyen Türk gençlerine sirayet etmiş talepler inanılmaz hızla yok denecek noktaya kadar inmiştir. Kolluk kuvvetlerinin (Polis-Jandarma) yapmış olduğu görevleri Yasa gereği bulunduğu sınırlar içinde yapılmasını istediğiniz Özel Güvenlik Görevlisine asgari ücretle çalıştırılmanın kaynak azaltmasından başka hiçbir işe yarayamayacağı aşikardır.İstanbul da 500600 YTL aralığında çalıştırılmak istenilen güvenlik görevlilerini seçerek bulmak imkansızdır. Kısacası eleman tedarik havuzu boştur. Bu durum karşısında müracaatta bulunan her güvenlik kimlikliyi kayıtsız şartsız işe almak beraberinde birçok sakıncalarınıda getirmektedir. Türkiyenin yaşamış olduğu sosyo-ekonomik şartlar güvenlik hizmetini vazgeçilmez hale getirdiği gibi bir başka gözle baktığınızda boşuna masrafmış gibide göstermektedir. İşte bu nedenledirki bu ikilemi çözmek çok zordur. Sonucunda elemesi yapılamamış güvenlik kimlikli elemanı sorgulamadan çalıştırmak zorunda kalmak sonucunda hepimizin bildiği güvenlik zaafiyetleri, davranış bozuklukları beraberinde gelmektedir. Bu nedenledir ki RGS GROUP olarak hizmet vermeye gittiğimiz yerde yöneticilere öncelikli olarak Güvenlik Semineri vermeyi teklif ediyoruz. Hizmet alan aldığı hizmetin neviyini, şeklini bilmelidir ki ücret takdiri sonradan geleceği değerlendirilmektedir. Yukarıda anlattığım nedenlerden dolayı Güvenlik Hizmetinin sektör olmasına daha çok yıllar vardır. Hizmet alan aldığı hizmetin bedelini önemini dikkate alarak değerlendirbildiği gün güvenlik Türkiye de 1 milyon insanı barındıran önemli sektör haline geleceğini değerlendiriyorum. Biz RGS GROUP olarak 7 Bölge 51 İl de hizmet verdiğimiz tüm projelerimizde gücümüz yettiğince hizmet alanlara işin önemini anlatmaya gayret sarfetmekteyiz. Her sektörde olduğu gibi kabaca merdiven altı tabir edilen ancak pazarda rakibimiz olarak değerlendirdiğimiz diğer firmalar yasanın geliştirilip doğru ve diğer Kamu kuruluşları ile (SSK, Vergi Daireleri) entegre çalıştığı gün farklılıklar ortaya çıkacaktır.Genelde hep büyük perakende firmaları güvenliğe ayrı bir önem veriyordu. Şu an baktığımızda orta ölçekli ve küçük perakendicilerin de güvenlik konusunun üzerine gittiğini görüyoruz. Sizin konu ile ilgili değerlendirmeleriniz nelerdir?Güvenlik hizmeti İçişleri Bakanlığının yayınlamış olduğu tamimlerle dikkate alındığında ülkemizde doğru şartlarda uygulanırsa iş kolları arasında yükselen bir değerdir. Ülke olarak özellikle perakende sektöründe ürün çeşidinin çok olması, koruması olmaksızın göz önünde bulundurulması kötü niyetli hareket edecekler için cazip bir hedeftir. Bu hedeflerin Kolluk kuvvetleri tarafından korunması söz konusu dahi olamaz. Bu nedenledir ki perakendeci firmaların Güvenlik Hizmetine çok yakın olması zincirleme reaksiyon şeklinde alt ölçekdeki diğer perakendecilerede yansımıştır. Ülkemizin son yıllardaki sosyo-ekonomik şartları dikkate alınırsa suç nevi ve oranları incelendiğinde ilk sırada kapkaç ve hırsızlığın olduğu görülecektir. Riskin bu derece yüksek olduğu yerde her ölçekdeki perakendeci öncelikli olarak hırsızlığın önüne geçmek gayeli güvenlik hizmeti talebinde bulunmaktadır. Son yasa değişikliği ile AVM ve Mağazalardaki hırsızlık olaylarında birinci derece sorumluluğu yasanın Güvenlik firmalarına veriyor olması bu talebi çok daha artıracaktır. Son yıllarda sayıları giderek artan AVM lerde adına bir çok uygulama bulunuyor. Sizin AVM lere sağladığınız hizmetler nelerdir? AVM lerdeki güvenlik altyapısını yeterli buluyormusunuz? Alışveriş Merkezlerinin, güvenlikle ilgili en çok karşılaştıkları sıkıntılar nelerdir sizce? Ülkemizde geçmiş yıllarda görmüş olduğumuz Hastane açma eğilimi günümüzde AVM açma eğilimi şeklinde yön değiştirmiştir. Çeşitli ölçek ve büyüklükde açılan AVM ler genel olarak şehir dışında oluşmaktadır. Tamamen ticari gayeli çalışacak olan AVM ler genel olarak profesyonel Yönetim kadrosuyla yönetilmekte ve bu kadrolar AVM nin işleyebilmesi için hizmet alımı yapmaktadır. Ancak AVM ler inşaat aşamasında hiçbir güvenlik danışmanlığı almadıklarından genel olarak güvenlik altyapısı bulunmamaktadır. Şirketimize inşaatın bitmesine son birkaç ay kala güvenlik analizi çıkartılması nedeni ile birçok AVM den teklif gelmiştir. Proje tetkik edilmeye gidildiğinde elektronik güvenlikle ilgili inşaatın bitmekte olmasına rağmen hiçbir sistemin kurulmaması dikkat çekmektedir. Bu aşamadan sonra yapılacak güvenlikle ilgili her hamle iki katı maliyet getirmektedir. RGS GROUP pazar araştırması yapan ekipleri proje aşamasında AVM lere güvenlikle ilgili karşılaşacakları sorunları gösteren sunum yapmaktadırlar. RGS GROUP olarak AVM lere sağlamış olduğumuz gerek ekenomik gerekse işleyiş anlamında önemli bir yardımdır.AVM lerin RGS GROUP olarak inşaatı hangi aşaması olursa olsun Güvenlik Risk Analizlerini yapmakta olup, proje bitmiş ve faal olsa dahi talep geldiğinde bu analiz yapılmaktadır. AVM lerdeki güvenlik altyapısı projenin kurucu ve finansörünün pozisyonuna göre oluşan farklar dikkat çekecek şekildedir. Burada unutulmaması gereken en önemli konu fiziki güvenlik, elektronik güvenlikle beraber olmak koşulu ile doğru çalışabilmektedir. Bir AVM de kamera kontrol sistemi ile bunun kontrolünün yapılacağı CCTV merkezi olmalı, dış cephe fizsiksel engellerle kapatılmalı oluşan ara boşluklar insani güç (Özel Güvenlik Görevlisi, Köpek) desteklenmelidir. Bugün AVM lerde yaşanan en önemli sorun AVM girişindeki kapı dedektörlerinin yanlış uygulamasından doğan aynı zamanda doğru, hızlı aramanın yapılabilmesi için gerekli ekipmanın bulunmamasından doğan sorundur.Bir AVM ye gelen müşteri ana hedefi ihtiyaçlarını gidermektir (Alışveriş yapmak gibi). Bu hedefle gelen müşteri kapıda karşılandığında elinde çantası dahil baştan ayağa aranması gerekmektedir. Oysa ki Türk insanı bu davranışa müsait değildir. Burada görev kapıdaki görevli özel Güvenlik Görevlisine düşmektedir. İyi bir iletişim kurmalı, bu güvenlik aramasının gelen müşterinin can ve mal güvenliği için yapıldığı anlatılmaıdır. Kurulacak iyi bir elektronik güvenlik ağı ile kötü niyetli kişilerin hareketleri izlenmeli olası faaliyette müşteri rahatsız edilmeden suçlu çekilip toplulukdan çıkarılmalıdır. AVM lerde güvenlik genel olarak dış güvenlik şeklinde istihdam edilmekte oysaki olaylar mağaza içlerinde olmaktadır. Bu nedenle AVM lerde bulunan diğer işyerleri dış emniyete itibar etmemeli, kendi güvenliklerini kendileri almalıdırlar. Ülkemiz bulunduğu jeopolitik ve jeostatik konum itibair ile gerek komşuları gerekse kendi içinde bulunduğu koşullar itibari ile uluslar arası terörizm ve iç terörizm ile ilgili birinci derece tehdit altındadır. Takdir edersinizki bu anlatılan tehditlerde terör faaliyetinin yürütülmesindeki en cazip yer AVM lerdir. Eylemin sansasyonel oluşu çok üzücüdür ama can ve mal kaybının en yüksek olacağı yerler buralardır. AVM otoparkları hala hazırdaki uygulamalarda dikkate alınmıyorsada son yılların gözde terör eylemlerinden olan bombalı araç sistemi için bu husus mutlaka gözden geçirilmelidir. Avrupa Birliği uyum sürecinde Türkiye deki organize perakendeciliği güvenlik altyapıları açısından değerlendirimisiniz?Şirketimiz ARGE ve Eğitim Departmanları vasıtası ile dünya gelişmelerini yakinen takip etmekte, günümüzde Türkiyeyi girmekte olduğumuz Avrupa Birliğine giriş heyecanına katılmaktadır. Bu nedenle perakendecilik sektörü de dahil olmak üzere Avrupa Birliğindeki uygulamaları gözden geçirmiş olup, şimdiden ülkemizde henüz olmayan Güvenlik Standardizasyonu ile ilgili hazırlıklarını tamamlamaktadır. Avrupa Birliğine uyum sürecinde ülkemiz güvenlik sektörüne önderlik edecek şeklinde tüm standartlar ve kontrol formlarını içeren kitap yakın bir sürede tamamlanacaktır.


Güvenilir Online Alışveriş Siteleri Ucuz İnternet Alışveriş Siteleri Sosyal Sorumluluk Shopping Mall Online Satış Siteleri Online Giyim Kıyafet Siteleri Kadın Giyim Markaları İndirimler Giyim Markaları Fırsat Erkek Giyim Markaları Discount Dernekler Bayan Giyim Siteleri