Hukuk Köşesi

23 Aralık 2010 Perşembe

Malların tek tek veya küçük miktarlarda tüketiciye sunulması anlamına bürünmüş olan Perakende kavramı, günümüzde aynı zamanda bir sektör adıdır.

Bu sektör, tüketim toplumunun bir yansıması, bir uygulaması olarak herkesin içinde yer aldığı bir sektördür. Hepimiz farklı rollerde de olsa bu sektör ile ilişkiliyiz. Her şeyden önce hepimiz nihai tüketici olarak tükettiğimiz ürünleri bize satan perakende sektörün son halkasında yer alıyoruz. Tüketim kalıbımıza, gelir düzeyimize, kültürel birikimimize bağlı olarak pek çok ürünün tüketicisi durumundayız. Bir ürünün üretim zincirinin içinde ve hatta en tepesinde yer alan kişiler dahi, başka ürünlerin tüketicisi oldukları için perakende sektörü ile doğrudan ilişkilidir.Perakende sektöründe, öncelikle gerçek kişi tüketiciler en kalabalık oyuncular olarak yer almaktadır.Gerçek kişiler yanında tüzel kişiler de nihai tüketici olarak perakende ürün alıcısı durumundadır. Perakende sektöründen alış yapan tüketiciler yanında bu sektörün en önemli diğer oyuncuları satıcılardır. Satıcılar, tüketicinin yüz yüze geldiği satış ofisleri ve mağazalardan ibaret değildir. Bu vitrinin arkasında, hammadde tedariki, üretim, ambalajlama, depolama, dağıtım, nakliye, pazarlama gibi ilk bakışta görülen, işçi ve işveren ilişkileri, muhasebe, vergi, iş yeri sağlığı ve güvenliği, innovasyon, teknoloji, ithalat, ihracat, gümrük, know-how, bayilik, merkez-şube ilişkileri gibi görünmeyen pek çok ilişki söz konusudur. Ayrıca, küresel ilişkilerin yoğunluk kazandığı günümüzde, perakende mağazaların arkasında uluslararası firmalar, ilişkiler ve güçler mevcuttur.Diğer yandan, perakende satış mağazaları günümüzde olağanüstü bir hız ve yoğunlukta AVMlerde konumlanmaktadırlar. Alışveriş merkezleri artık sadece perakende satış yapılan yerler olmanın ötesine geçmiş, gıda tüketiminden çocuk bakımına, güzellik salonlarından sinema salonlarına kadar her ihtiyacı karşılayan alış veriş ve yaşam merkezlerine dönüşmüştür. Bu merkezlerin yapılması, işletilmesi, satılması, kiraya verilmesi, güvenliklerinin sağlanması, çevre, trafik ve otopark düzenlemesi ve bu işleri yapacak kişilerin istihdamı gibi pek çok konu ve bu konulardan kaynaklanan sorun ve çözümler ortaya çıkmıştır.Bütün bu ilişkiler; sadece üretim, pazarlama ve tüketim ilişkileri olarak görülse bile, özünde hukuki ilişkilerdir. Perakende sektöründeki ilişkiler, pek çok hukuk dalını yakından ilgilendiren ilişkilerdir. İş hukuku başta olmak üzere, kira hukuku, tazminat hukuku, marka ve patent hukuku, medeni hukuk, borçlar hukuku, ticaret hukuku, bilişim hukuku gibi pek çok alanda hukuki sorunlarla karşılaşılması olasıdır.Bazen, hak ve yükümlülükleri baştan bilmenin verdiği avantajla alınan doğru pozisyon ve doğru kararlarla, doğru ve karlı sonuçlar elde edilebilir. Hak ve yükümlülüklere aykırı pozisyon ve karar aldıktan sonra ise genellikle bu yanlışlığın bir bedeli olmaktadır. O durumda dahi, ödenecek bedelden kurtulmanın hukuki yolları, yada katlanılacak bedeli azaltmanın hukuki çareleri olabilmektedir.Bu ifadelerimiz bu sayfada ileriki sayılarda sizlerle paylaşacağımız konuların temel çerçevesi olarak kaleme alınmıştır. Bundan sonra, sizinle çerçevesi daha daraltılmış, daha somut ve örnek olaylarla çeşitlendirilmiş yazılar paylaşacağız. Sitemizin Perakende.org olduğunun bilinciyle bu sayfalardaki sohbetimiz bu konuların çerçevesi içinde olacaktır. Ayrıca tarafımıza ulaştıracağınız soru veya sorunlar özelinde yoğunlaşılarak yazılı sohbetimize devam edeceğiz.Sorularınızı, baburelgin@istanbulbarosu.org.tr adresine, 0216-347 76 11 numaralı telefona ya da 0216-347 11 38 numaralı faksa iletebilirsiniz.


Güvenilir Online Alışveriş Siteleri Ucuz İnternet Alışveriş Siteleri Sosyal Sorumluluk Shopping Mall Online Satış Siteleri Online Giyim Kıyafet Siteleri Kadın Giyim Markaları İndirimler Giyim Markaları Fırsat Erkek Giyim Markaları Discount Dernekler Bayan Giyim Siteleri