İnternet Kurulu Yeni Yönetimini Belirledi

11 Haziran 2008 Çarşamba

İnternet kurulu ikinci toplantısını dün Ankara'da gerçekleştirdi

4/5/2007 tarih ve 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunu'nun 10'uncu maddesinin 5'inci bendi ile 17/04/1987 tarihli ve 3348 sayılı Ulaştırma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Ek 1'inci maddesine dayanılarak oluşturulan kurulun ve yine aynı kanunda belirtilen kuruluş veya sivil toplum örgütlerinden oluşan kurulun, başkanlığına TBD Yönetim Kurulu Başkanı Doç . Dr Turan Menteş, başkan vekilliğine ise TEDER Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye e-dönüşüm danışma kurulu başkanı Serhat Özeren oy birliğiyle seçildiler. Kurulun sekreteryası Haberleşme Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecek. Toplantının devamında ise çalışma gurupları oluşturularak çalışmalara devam edildi. Kurulun başlıca görevleri arasında, internet üzerinden yapılan yayınlar ve hizmetlerle ilgili olarak toplumu bilgilendirmek ve bilgi toplumu olma yolunda sağlıklı yöntemlerin tespiti, bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmelerin ortaya çıkardığı yeni konuların ve bunların ülkemizde uygulanabilirliği, internetin yaygınlaşması için orta ve uzun vadeli hedeflerin belirlenmesi, güvenli internet gibi konular sayılabilir.


Güvenilir Online Alışveriş Siteleri Ucuz İnternet Alışveriş Siteleri Sosyal Sorumluluk Shopping Mall Online Satış Siteleri Online Giyim Kıyafet Siteleri Kadın Giyim Markaları İndirimler Giyim Markaları Fırsat Erkek Giyim Markaları Discount Dernekler Bayan Giyim Siteleri