İSO ikinci 500'ün kârları eridi

03 Eylül 2012 Pazartesi

İSO, 2011 yılı ikinci 500 büyük sanayi kuruluşu listesinde 495 özel firma, 5 kamu firması yer aldı. Firmaların toplam borçları yüzde 30 oranında artarken, toplam borç/öz kaynak oranı yüzde 118.2'den yüzde 146.1'e fırladı

iso-ikinci-500un-karlari-eridi

İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) hazırladığı Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2011 Yılı Raporu açıklandı. İkinci 500 şampiyonu ismini açıklamak istemedi. Listenin ikinci ise sırasında yaklaşık 160 milyon liralık üretimden satışla Cam Elyaf Sanayi bulunuyor.

İSO Odakule Meclis Toplantı Salonu'nda İSO Yönetim Kurulu Başkanı Tanıl Küçük tarafından açıklanan listede 495 özel firma bulunurken en büyük kamu şirketi TÜDEMSAŞ listeye ancak 124’üncü sıradan girebildi.

Listenin öne çıkanları ise listeye giren firmaların kaynak yapısındaki ciddi bozulma oldu. Firmaların toplam borçları yüzde 30 oranında artarken, toplam borç/öz kaynak oranı yüzde 118.2'den yüzde 146.1'e fırladı.

İkinci 500 ile ilgili diğer olumsuz gelişme ise karlılıkta görüldü. İkinci 500'de özel firmalar satışlarını sabit fiyatlarla yüzde 16.3 artırarak 71 milyon liraya yükseltirken, dönem kar zarar toplamı ise yüzde 26.9'luk düşüş gösterdi.

Borçlar artıyor
İkinci 500'de yer alan firmaların toplam borçları yüzde 29.2 artarken toplam varlıklardaki artış ise yüzde 17.9'da kaldı. Böylece 2010'da yüzde 54.2 olan toplam borçlar/toplam varlıklar oranı yüzde 59.4'e yükseldi. Öz kaynak payı da yüzde45.8'den yüzde 40.6'ya geriledi.

Toplam borç/öz kaynak oranına bakıldığında, ikinci 500 kapsamındaki özel kuruluşlarda 2010'da yüzde 118.2 olan toplam borç/öz kaynak oranı, 2011'de hızlı bir yükselişle yüzde 146.1'e çıktı. 2011'de birinci 500'de de toplam borç/öz kaynak oranında hızlı artışlar söz konusu oldu.

Borç/öz kaynak makasının açılması, özellikle kur ve faizlerin artması durumunda karlılığı olumsuz etkiliyor. 2011'i zararla kapatan firma sayısında da önemli artış oldu. 2010'da sadece 58 firma yılı zararla kapatırken, 2011'de bu sayı iki kattan fazla artarak 125'e çıktı. Başka bir deyişle her 4 firmadan biri 2011'de zarar etti.

Bu durum toplam karlılığa da olumsuz yansıdı. Satış karlılığına bakıldığında 2010'da yüzde 5.1 olan özel kuruluşlar satış karlılık oranı, 2011 yılında satış hasılatının yüzde 30.7 oranında artmasına rağmen, dönem kar ve zarar toplamının yüzde 17.9 oranında azalması sonucunda yüzde 3.2'ye geriledi.

Aktif karlılığı geriledi
İkinci 500 özellerdeki satış karlılık oranları, 2009 yılı hariç, genel olarak birinci 500 özellerdeki oranların altında seyrediyor. 2009 yılında ise ikinci 500 özellerde satış karlılık oranı yüzde 5.4 ile birinci 500'deki yüzde 5.2'lik oranın üzerinde olmuş, 2011 yılında ise yüzde 3.2 ile birinci 500 özellerdeki yüzde 4.8'in altında kaldı. 2011 yılında satış karlılığında olduğu gibi aktif karlılığında da bir önceki yıla göre düşüş bulunuyor. İkinci 500 kapsamındaki özel kuruluşlarda 2010'da yüzde 5 olan aktif karlılığı 2011'de yüzde 3.5'e geriledi. İkinci 500 özellerde ekonomik karlılık oranı 2010'da yüzde 14.9 iken, 2011'de yüzde 15 ile fazla değişmedi.

Bu oran, birinci 500 özellerdeki yüzde 14.2'lik oranın bir miktar üzerinde bulunuyor. Varlık devir hızına bakıldığında 2011 yılında ikinci 500 özellerde satış karlılık oranı düşerken, varlık devir hızı küçük bir artış gösterdi. Bunun en önemli nedeninin, satış hasılatındaki artışın, toplam varlıklardaki artıştan yüksek olmasından kaynaklandığı bildirildi.

İkinci 500 kapsamındaki özel kuruluşlarda varlık devir hızı yıllardır birinci 500 özellerin altında seyrediyor. Birinci 500 özellerde varlık devir hızı 1.20'den 1.34'e yükselirken, ikinci 500'deki özellerde de 0.97'den 1.08'e çıktı. Küçük ve yetersiz olsa da varlık devir hızının artması olumlu bir gelişme olarak görülüyor.

İhracat yüzde 12.7 arttı
İkinci 500 kapsamındaki kuruluşların, 2011 yılındaki ihracatı 9.2 milyar dolar ile Türkiye toplam ihracatının yüzde 6.8'i kadar oldu. İhracattaki yıllık artış ise yüzde 12.7 ile Türkiye toplam ihracatındaki yüzde 18.5 ve Birinci 500 ihracatındaki yüzde 17.8'lik artışların altında kaldı.

İhracata alt sektörler itibarıyla bakıldığında, Birinci 500'de ihracatta ilk sırayı yüzde 25.3'lük pay ile taşıt araçları sanayi alırken, İkinci 500'de ilk sırada yüzde 26.5'lik payla Dokuma, Giyim Eşyası, Deri ve Ayakkabı sektörü bulunuyor.

Listeye 114 yeni şirket girdi
2011 İkinci 500 listesinde 114 yeni firma bulunuyor. Bu kuruluşların 35'i geçen seneki Birinci 500'den gelirken, 79'u ise geçen yıl ilk binde yer almayan firmalardan oluştu.

Şampiyon adının açıklanmasını istemedi
Bu seneki İSO İkinci 500 şampiyonu firma adının açıklanmasını istemedi. İSO Başkanı Tanıl Küçük, 1’inci firmanın adının açıklanmasını istemeyen firma olduğunu öğrendiklerinde, teamüllere aykırı davranarak, bu firmayla iletişime geçip birinci olduğunu söylediklerini ancak firmanın ısrarla isminin saklı kalmasını istediğini aktardı.

İkinci 500'ün GSYİH'daki payı 2011'de de yüzde 0.9 oldu
2011'de İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu'nun Türkiye GSYİH'si içindeki payı, 2008, 2009 ve 2010'da olduğu gibi yine yüzde 0.9 oldu. Birinci 500'ün Payı ise yüzde 9 idi. Dolayısıyla, İSO Birinci ve İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu kapsamında yer alan 1000 Kuruluş, 2011 Yılında Türkiye GSYİH'sinin yüzde 9.9'unu yarattı.

Küçük'ün firması 200’üncü oldu
İSO Başkanı Tanıl Küçük'ün firması Elit Çikolata ve Şekerleme Sanayi, satışlarını önemli ölçüde artırarak 379’uncu sıradan 200’üncü sıraya yükseldi. Ancak Küçük'ün şirketinin karlılık performansı olumlu olmadı. Firma geçen yılı 26.8 milyon lira zararla kapattı.

Küçük, bununla ilgili, "2011 hakikaten zor bir yıldı. Benim firmam da başka bir yerde yaşamıyor, Türkiye'de yaşıyor, üretim yapıyor. Türkiye'deki olumsuzluklardan etkilendiği oluyor. 2011 yılında şirkete özel olumsuzluklar da yaşadık. Çok hızlı yatırım, maliyet artışı gibi olumsuz yansıdı. Biz de yaralarımızı sarmaya çalışacağız” dedi.

Kaynak: Dünya


 Güvenilir Online Alışveriş Siteleri Ucuz İnternet Alışveriş Siteleri Sosyal Sorumluluk Shopping Mall Online Satış Siteleri Online Giyim Kıyafet Siteleri Kadın Giyim Markaları İndirimler Giyim Markaları Fırsat Erkek Giyim Markaları Discount Dernekler Bayan Giyim Siteleri