İthal ayakkabılara denetim

05 Ekim 2012 Cuma

İthal erkek, kadın, çocuk ve bebek ayakkabıları, yüzü kauçuk ve plastikten ürünler ile terliklerin denetimi Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS) üzerinden ve risk analizine göre yapılacak

ithal-ayakkabilara-denetim

Ekonomi Bakanlığı'nın “Bazı Tüketici Ürünlerinin İthalat Denetimi Tebliği” Resmi Gazete'de yayımlandı. Serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulacak ürünleri kapsayan ve 30 gün sonra yürürlüğe girecek tebliğe göre, tebliğ kapsamındaki ürünlerin ithalat denetimiyle ilgili tüm işlemler TAREKS üzerinden ve risk analizine göre gerçekleştirilecek. Firma adına işlem yapmak üzere yetkilendirilen kullanıcı, Ekonomi Bakanlığı'nın internet sayfasının e-imza uygulamaları kısmında yer alan e-imza uygulamalarına giriş bölümünü kullanarak TAREKS üzerinden ithal partisine ilişkin verileri girerek başvurusunu yapacak.

Başvuru üzerine, TAREKS tarafından firmaya sadece Bakanlığın bölge müdürlüklerine bağlı ilgili grup başkanlığı nezdindeki işlemlerini takip edebilmesi amacıyla bir başvuru numarası verilecek.

Risk analizi
Firma adına işlem yapan kullanıcılar tarafından TAREKS üzerinden beyan edilen bilgiler çerçevesinde, fiili denetime tabi tutulacak ürünler TAREKS aracılığıyla yapılacak risk analizine göre belirlenecek. Risk analizi sonucunda fiili denetime tabi tutulmasına gerek görülmeyen ürünlerin ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarası doğrudan oluşturulacak.

TAREKS referans numarasının gümrüklere beyanı
Ürünün ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarasının firma tarafından gümrük beyannamesinin ilgili hanesine kaydedilmesi zorunlu olacak. Aksi takdirde ürünün ithaline izin verilmeyecek. Öte yandan ithalatçı, tebliğ kapsamında denetlensin veya denetlenmesin, ithal ettiği bütün ürünlerin her durumda ilgili tüm mevzuata uygun ve güvenli olmasından sorumlu olacak.

Kaynak: DünyaGüvenilir Online Alışveriş Siteleri Ucuz İnternet Alışveriş Siteleri Sosyal Sorumluluk Shopping Mall Online Satış Siteleri Online Giyim Kıyafet Siteleri Kadın Giyim Markaları İndirimler Giyim Markaları Fırsat Erkek Giyim Markaları Discount Dernekler Bayan Giyim Siteleri