Kartepe Perakende Zirvesinin ardından

20 Şubat 2012 Pazartesi

İzmit Kartepede 17-18 Aralık günlerinde yapılan Perakende Zirvesi Türkiyede yerel perakendeciliğin yükselen özgüvenini gündeme taşırken, yeni tartışmaların da habercisi oldu.

Federasyonu (TPF) Başkanı Selamet Aygün, açılış konuşmasında yerelin önüne organize sözünü ekleyerek organize yerel perakendecilik terimi ile gelinen aşamayı özetlemiş oldu.Aygün, 2010 yılında yerellerin ulusallara göre 6 puan daha fazla büyüdüğünden (yüzde 16ya karşı yüzde 10) gururla söz ederken, 2023 yılında cirolarının 70 milyar TLye çıkacağını öngördüklerini söy-ledi. Yerel perakendecilerin arkalarında yasal destek olmadan da büyüyüp, gelişebileceklerinin anla-şılması yeni dönemin gündemini de belirliyordu. Kurucu Başkan Şeref Songörün perakende yasası ile ilgili ezber bozucu cesur çıkışı salonda dalgalan-malara yol açsa da büyük tepki gelmemesi, mevcut ulusal perakende karşıtı söylemlerin gelinen noktada TPFnin önünü açmaya yetmeyeceğini göstermesi açısından önemliydi. Perakende ya-sasının geçen parlamento dönemindeki hali ile yasalaşması durumunda sadece ulusalların değil, perakendecilerin büyüme hedeflerinin de önüne set çekebileceğinin fark edilmesi olarak da algı-lanması, TPF için yeni bir birleştirici hedefe ihtiyacı olduğunu ortaya koydu. Zirvede komşular arası rekabetin yarattığı fay yarıklarından gelen uğultular yükselirken, ulusal zin-cirler yanında, sert indirim perakendecileri ve birbirleri ile de rekabet etmeye odaklanmak gerektiği ortaya çıktı. Eğer TPF ve PERDERler oyunun yeni kurallarını tanımlamakta gecikirlerse, üyelerinin asimetrik büyümelerinin de yaratacağı çelişki ile birleştiğinde yapıyı zorlayıcı bir iç sürtüşme kapıda demektir.Şimdi PERDERler vizyon ve misyon tanımlarını yeniden gözden geçirmek durumundadırlar. Kuruluş döneminde ulusal zincirleri hedef alan politikalar birleştirici zamk görevini yaptı ve 2 bin 850 şubeye ulaşan bir güç merkezi ortaya çıkardı. Şimdi olgunluk döneminde iç dengeleri dikkate alan, farklı büyüklükteki ortakları bir arada tutacak yeni söyleme ihtiyaç var.1. PERDER üyeleri ortak rakiplerine karşı birlikte hareket ederlerken aile içinde birbirlerinin de rakibidirler. Aile içindeki sürtünme noktaları saptanmalı ve rekabet kuralları acilen tanımlanma-lıdır. Üyelerin gayri resmi görüşmelerde dile getirdikleri birbirlerinin ticaretine ortak olma gayretlerine kurallar getirecek centilmenlik anlaşmasına olan ihtiyaç giderek daha yakıcı hale gelmektedir. Ne de olsa can her zaman canandan önce gelir.2. Ticari ilişkiler PERDER yapısının dışında kalmalıdır. İyi niyetin çıkarların içeri girdiği her odadan dışarı kaçacağı unutulmamalıdır.3. Türkiyede oyununun kurallarını tedarikçiler belirlemeye devam etmektedirler. PERDERlerin rakiplerini geriletme sürecinde tedarikçilerle işbirliği ağlarını genişleterek cephelerini kuvvetlendirmeleri önemlidir. Müttefik edinmek her zaman gerekli ve iyi taktiktir. 4. Geleceğin inşasının temelleri, asgari müşterekler, açık ve net saptanmalıdır. Bu, yukarıdan aşağıya oluşturulacak ve aşağıdan yukarıya doğru perdahlanacak bir süreçtir.5. Talep etmeyi hak etmek, göz ardı edilmeyi zorlaştıran bir etmendir. PERDERler ortak sosyal sorumluluk projelerine ağırlık verdikleri oranda, toplumda ve siyasetçiler nezdinde sesleri daha yük-sek perdeden çıkacaktır. Müşteriler ayakları ile mağaza seçerlerken önemsedikleri özellikler ve bu kararda yeni kuşak çalı-şanların belirleyici rolü tartışılmaya başlandığı zaman, TPF ve PERDERler geleceğe güvenle bakabilirler, daha önce değil. Mağduru oynama dönemi geride kalmakta, galibi oynama dönemi başlamaktadır.


Güvenilir Online Alışveriş Siteleri Ucuz İnternet Alışveriş Siteleri Sosyal Sorumluluk Shopping Mall Online Satış Siteleri Online Giyim Kıyafet Siteleri Kadın Giyim Markaları İndirimler Giyim Markaları Fırsat Erkek Giyim Markaları Discount Dernekler Bayan Giyim Siteleri