Krizle Mücadele Eden İK İçe Yöneliyor

23 Şubat 2009 Pazartesi

Yenibiris.com ve Develor işbirliğiyle yapılan 2008 Türkiye İK Araştırması, insan kaynakları (İK) departmanlarının krizle başarılı bir şekilde mücadele edebilmek için içe yöneldiğini gösteriyor

Türkiyede İKnın mevcut ve beklenen rolünü ortaya koymayı hedefleyen ve İK alanında karşılaşılan mücadele alanları ile İK sistemlerindeki gelişim trendlerini belirlemeyi amaçlayan araştırma, İK profesyonellerinin geçmişte, bugün ve gelecekte hangi konulara önem vereceğine dair bilgiler sunuyor. 2008 Türkiye İK Araştırmasından elde edilen veriler, Avrupa Birliğine yeni katılan beş Orta Avrupa ülkesinde gerçekleştirilen 2007 İK Araştırmasının sonuçları ile karşılaştırmalı olarak değerlendiriliyor. Söz konusu araştırma, Çek Cumhuriyeti, Polonya, Macaristan, Romanya ve Slovakyada, ağır endüstri, imalat sanayi, perakende, bankacılık ve finans, kamu hizmeti, lojistik, inşaat ve gayrimenkul, danışmanlık, telekomünikasyon ve bilişim gibi alanlarda faaliyet gösteren şirketlerdeki ülke başına 300 İK yöneticisinin görüşlerine dayanıyor. 2008 Türkiye İK Araştırması da, Türkiyede aynı sektörlerdeki firmalardan toplam 514 İK profesyoneline aynı soruların yöneltilmesiyle gerçekleşmiş bulunuyor. Araştırma sonuçlarına göre, Türkiyedeki İK departmanlarının gelecek iki yıl içinde yoğunlaşacakları belli başlı alanlar şöyle sıralanıyor: Kariyer yönetim sistemi yüzde 32,6 Gelişim stratejisi yüzde 27,2 Görev tanımları - yüzde 23 İç iletişim - yüzde 22,2 Performans değerlendirme sistemi - yüzde 15,1 Personel memnuniyeti araştırması - yüzde 11,8 Derecelendirme sistemi - yüzde 9,3 Kurumsal yetkinlik modeli - yüzde 4,8 Göreve başlama süreci - yüzde 3,1 Seçme sistem ve yöntemleri - yüzde 1,5Araştırmaya katılan Orta Avrupa ülkelerinin önem sıralaması da Türkiye ile yakınlık gösteriyor: Kariyer yönetim sistemi yüzde 40,7 İç iletişim - yüzde 26,9 Gelişim stratejisi - yüzde 21,9 Performans değerlendirme sistemi - yüzde 14,8 Derecelendirme sistemi - yüzde 10,4 Personel memnuniyeti araştırması - yüzde 8,8 Görev tanımları - yüzde 7,7 Göreve başlama süreci - yüzde 7,4 Teşvik sistemi - yüzde 4 Kurumsal yetkinlik modeli - yüzde 3,7Elde edilen verilere göre, Türkiye ile Orta Avrupadaki İK departmanları arasındaki en önemli farkın görev tanımları alanında yaşadığı görülüyor. Türk İK profesyonelleri bu konuyu önem bakımından 3'üncü sıraya yerleştirirken (yüzde 23), Orta Avrupadakiler 7'nci sırada yer veriyor (yüzde 7,7).


Güvenilir Online Alışveriş Siteleri Ucuz İnternet Alışveriş Siteleri Sosyal Sorumluluk Shopping Mall Online Satış Siteleri Online Giyim Kıyafet Siteleri Kadın Giyim Markaları İndirimler Giyim Markaları Fırsat Erkek Giyim Markaları Discount Dernekler Bayan Giyim Siteleri