Yılmaz Pekmezcan

Yılmaz Pekmezcan

Akademisyen
Kocaeli Üniversitesi Hereke Ömer İsmet Uzunyol MYO Müdür Yardımcısı ve İktisadi ve İdari Programlar Yönetim ve Organizasyon Bölümü Öğretim Görevlisi'dir.

Küresel İlkeler Sözleşmesi

28 Ocak 2008 Pazartesi

İlke 1: İş dünyası ilan edilmiş insan haklarını desteklemeli ve bu haklara saygı duymalıdır. İşverenler, çalışanları sürekli dinlemeli ve onlara uygun çalışma ortamını sağlayarak haklarını korumalıdır. Empati, sağduyu gibi çok bilinen kelimeler burada devreye girebilir ve işverenler kendi çıkarlarını nasıl koruyorlarsa çalışanların haklarını da o derece koruyabilmelidirler

İlke 2: İş dünyası, insan hakları ihlallerinin suç ortağı olmamalıdır. İşverenler, insan hakları ihlallerinden faydalanmamalıdırlar. Aksine bu ihlalleri oluşmadan önleyebilecek tedbirlerin alınmasına öncülük edebilmelidirler. Çalışma koşulları Çalışma koşulları içerisindeki maddeler, Çalışmaya İlişkin Temel Hakları ve İlkeler ILO (Uluslararası Çalışma Örgütü) Bildirgesi'nden alınmıştır. İlke 3: İş dünyası çalışanların sendikalaşma ve toplu müzakere özgürlüğünü desteklemelidir. Çalışanların kendi inisiyatifleri içinde, herhangi bir sendikaya üye olabilecekleri gibi isterlerse sendikalara üye olmaya da bilirler. Burada önemli olan kararın çalışan tarafından verilmesi ve işverenin bu karara saygı duymasıdır. İlke 4: Her türlü zorla ve zorunlu çalıştırmaya son verilmelidir. Çalışanlar emeklerini kendi isteği ile yapmalıdırlar. Kanunlara uygun şekilde çalışmalı ve istifa edebilmelidirler. İşyerlerinde zorlamalara ve şiddete maruz kalmamalıdırlar. Ücretleri nakit olarak ödenmelidir. İlke 5: Her türlü çocuk işçiliğine son verilmelidir. ILO Sözleşmesi çocukların 15 yaşından önce işe alınmamasını belirtmiştir. Çocukların cinsel istismarı, çocuk kaçakçılığı, borç köleliği, zorla çalıştırma ve köleliğe son verilmelidir. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde çocuk işçiliğin ucuz olması, çocuk istismarını beraberinde getirmiştir. Hiçbir sosyal hakkı bulunmayan çocukların erken yaşta kalıcı hastalıklara maruz kaldıkları da bilinen bir gerçektir. İlke 6: İşe alma ve çalışma süreçlerinde ayrımcılığa son verilmelidir. İşe alınan kişiler sadece yetkinliklerine göre işe alınmalıdır. Cinsiyet, ırk, din ve mezhep gibi nedenlerle işe alımların önüne geçilmelidir. Türkiye'de bu değişik şekillerde karşımıza çıkmaktadır. Bir örneği de hemşehriliktir. Aslında bu işverenlerin zararınadır ve işini en iyi yapanı işe almak kârlılığı artıracağı gibi verimliliği de artıracaktır. Çevre İlke 7: İş dünyası çevre sorunlarına karşı ihtiyati yaklaşımları desteklemelidir. Çevre konusu yoğun bir bilgi gerektirir. Yasal mevzuatın takibinin yanı sıra kıyaslama yoluyla farklı firmaların yaptıkları gözlenebilir ve uygulanabilir. Dünyadaki tüm çevre dostu yaklaşımlar takip edilmeli, desteklenmeli ve uygulama yolunda adımlar atılmalıdır. İşverenler ISO 14001 çevre standardını işyerlerinde uygulama yolunda adımlar atabilirler. İlke 8: İş dünyası çevreye yönelik sorumluluğu artıracak her türlü faaliyete ve oluşuma destek vermelidir. Kuruluşlar, çevre dostu tüm faaliyetleri imkânlarıyla orantılı olarak desteklemelidir. Tüm ülke kuruluşları bu faaliyet alanına çekilmelidir. Üniversiteler, okullar, dernekler ve özel kuruluşlar çevre bilincine sahip olmalı ve çeşitli etkinliklere katılabilmelidirler. İlke 9: Çevre dostu teknolojilerin gelişmesi ve yaygınlaştırılması özendirilmelidir. Çevre dostu teknolojiler, hava ve suyun yanı sıra doğal kaynakların da makul fiyatlarla teminine yardımcı olmaktadır. Bu teknolojilerde sürekli gelişim esastır. Yolsuzlukla mücadele İlke 10: İş dünyası rüşvet ve haraç dahil her türlü yolsuzlukla mücadele etmelidir. Hukukun üstünlüğü, doğruluk, hesap verebilirlik ve şeffaflık esastır. Geçen ayki yazımda Birleşmiş Milletler eski Genel Sekreteri Kofi ANNANın Küresel İlkeler Sözleşmesinden bahsedeceğimi yazmıştım. Konunun önemi ve bütünlüğünün bozulmaması açısından bana ayrılan yere ancak ilkeleri olduğu gibi maddeler halinde sığdırabildim. Bu yazımda siz okuyucularımdan ricam; bu ilkeleri dikkatli bir şekilde incelemeniz ve bir bütün olarak algılamanız. Bir dahaki yazımda Küresel İlkeler sözleşmesinin ortaya çıkış nedenleri, bu sözleşme ile ilgili olarak kimle, nasıl irtibata geçilebileceği, sözleşmeyi imzalamanın ne gibi yükümlülükleri ve yararları olduğuyla ilgili konuları aktaracağım.Yeni yılınızı kutlar; 2008 in tüm insanlığa mutluluklar getirmesini dilerim.


Güvenilir Online Alışveriş Siteleri Ucuz İnternet Alışveriş Siteleri Sosyal Sorumluluk Shopping Mall Online Satış Siteleri Online Giyim Kıyafet Siteleri Kadın Giyim Markaları İndirimler Giyim Markaları Fırsat Erkek Giyim Markaları Discount Dernekler Bayan Giyim Siteleri