Yılmaz Pekmezcan

Yılmaz Pekmezcan

Akademisyen
Kocaeli Üniversitesi Hereke Ömer İsmet Uzunyol MYO Müdür Yardımcısı ve İktisadi ve İdari Programlar Yönetim ve Organizasyon Bölümü Öğretim Görevlisi'dir.

Küresel Rekabet ve Dünya Vatandaşlığı

17 Aralık 2007 Pazartesi

Kasımın 12-13 ve 14üncü günlerinde Türkiye Kalite Derneği (KAL-DER) ve TÜSİADın ortaklaşa düzenlediği Küresel Rekabet ve Dünya Vatandaşlığı konulu 16. Kalite Kongresine katılma fırsatı buldum

Her geçen yıl çok daha profesyonel bir şekilde gelişim gösteren bir kongre. Gerek her yıl belirlenen teması gereği, gerek davet edilen konuşmacıları, gerekse panel ve panelistleriyle hakikaten 16 yıl önce faaliyete başlayan bu organizasyonun yola çıkarken hedef olarak koymuş oldukları kuruluşlarda toplam kalite yönetimi anlayışını yaygınlaştırma ve Türk sanayisinin rekabet gücünü artırarak bu gücün sürdürülebilir hale getirilmesi konusundaki vizyona önemli ölçüde ulaşabildiklerini hep birlikte gözlemleyebiliyoruz. Bu güzel organizasyonda emeği geçen herkese teşekkürler... TÜSİAD yönetim kurulu başkanı Arzuhan DoğanYALÇINDAĞ yaptığı açılış konuşmasında şirketlerdeki kurumsallaşma sürecinin önemine işaret ederek, iyi kurumsal yönetim ilkelerinin şirketlerin etkin yönetimlerine ve küresel rekabette öne geçmelerine imkan tanıdığını anlattı. Yalçındağın konuşmasında işaret ettiği bir başka konu da: günümüzde sürdürülebilir küresel ekonominin oluşturulabilmesi için, şirketlerin Birleşmiş Milletler eski genel sekreteri Kofi Annanın hayata geçirdiği Küresel İlkeler Sözleşmesine (Global Compackt) imza attığını ve burada belirlenen 10 temel stratejinin bu şirketler tarafından iş stratejilerinin birer parçası olarak benimsenmesi gerekliliği oldu. Genel olarak bu temel stratejileri ve ilkeleri Kofi Annanın bizzat kendinden dinlemenin keyfi doğrusu bambaşkaydı. Annan bu ilkeleri dile getirirken şirketlerin küresel anlamda ticaret yapıp aynı zamanda çevreye zarar vermeden, kalkınma ve gelişmişliğin adil bir biçimde yeryüzüne yayıldığı, küreselleşme ile beraber ortaya çıkan sosyal problemlerin de hep birlikte elele verilerek aşılabileceği tezini anlatmaya çalıştı. Daha doğrusu bunun bir zorunluluk olduğunu söylemeye çalıştı.Yani küreselleşmenin zararlarını olabildiğince azaltarak hatta küreselleşmenin nimetlerinden tüm dünya insanlığının ortak bir biçimde yararlanması gerektiğini anlattı. Aksi halde boyutları itibarıyla ekonomik, politik ve çevreyle ilgili alanlarda küreselleşme insanlığın geleceğini tehdit eden bir hale dönüşmektedir. Ekonomik anlamda yüksek verimlilik ve performans, çevre konusunda çölleşme ve temiz-yenilenebilir enerji kullanımı, sosyal anlamda eşitlik ve sağlıkla ilgili kazanımların tüm dünyada paylaşılabilir ve sürdürülebilir olması şart. İşte tam da bu noktada; küresel rekabetin hızla artarak sorunlarını da beraberinde getirdiği günümüzde bu sorunların çözümünde dünya vatandaşlığı kavramı önemli bir noktaya gelmiştir. Yani tüm bu sayılan sorunların çözümüne dünya vatandaşı gözüyle bakmak ve üretim-yönetim süreçlerinde bir dünya vatandaşı olma sorumluluğunu taşımak gerekmektedir. Gerçektende küresel rekabet ve dünya vatandaşlığı kavramı bu açıdan birlikte değerlendirildiğinde, çözüm noktasında herkesin sorumluluk bilinciyle hareket edebilme ihtimalini güçlendirecektir. Tabii burada Kofi ANNANın küresel ilkeler sözleşmesini ve diğer konulardaki maddelerini iyice irdelemek gerekli. Bir dahaki yazımda bu sözleşmenin ne anlam ifade ettiğini ve ilkeleri tek tek sizlerle paylaşacağım. Kongre ana hatlarıyla küresel rekabette başarıyı yakalamak, elde edilen bu başarıyı bir dünya vatandaşı sorumluluğuyla sürdürülebilir hale getirmek konusunda geleceğe dair bana önemli bir ümit ışığı aşılamıştır.Benim açımdan bir çarpıcı tespitte yine Arzuhan DOĞAN Yalçındağın şu anda dünya ekonomisinin ağırlıklı olarak Amerika eksenli bir ekonomi olmaktan çıkıp dünya ticaretinin yarısına yakın bir hacminin gelişmekte olan ülkeler tarafından gerçekleştirildiği tespitidir. Bu durumda ülkemizin başta Türki Cumhuriyetler olmak üzere, tüm Asya ülkeleriyle olan ilişkilerinde hatta AB ülkeleriyle ilişkilerinde çok daha stratejik yeni açılımlar yaratma zorunluluğu vardır. Tüm bu gelişmeler kanaatimce ülkemiz açısından büyük bir fırsattır. Kendi gelecekleriyle ilgili planları olmayanlar, başkalarının planlarına dahil olurlar!..


Güvenilir Online Alışveriş Siteleri Ucuz İnternet Alışveriş Siteleri Sosyal Sorumluluk Shopping Mall Online Satış Siteleri Online Giyim Kıyafet Siteleri Kadın Giyim Markaları İndirimler Giyim Markaları Fırsat Erkek Giyim Markaları Discount Dernekler Bayan Giyim Siteleri