Engin Yıldırım

Engin Yıldırım

Danışman
PerAVM Gayrimenkul & AVM Danışmanlık Genel Müdürü

Kurumsal İtibar ve İletişim

13 Aralık 2007 Perşembe

Kurumsal itibar, gerçekler ve algıların bileşimidir. O kurumun en önemli değeri ve o kurumla ilgili tüm algılamaların net değerlendirilmesidir. Kurum itibarı o kurumun performansı, ürün ve hizmetleri, faaliyetleri ve gelecek beklentileri ile ilgili sosyal kitlelerin toplam algısından oluşur

Kurumsal itibarı yaratmak ve yönetmek stratejik bir yaklaşım gerektirir. Stratejik iletişim ise, kurumun iş hedefleri doğrultusunda bu farklı beklentilerin ve algıların yönetilmesidir. Yapılan bir araştırmada (Harris Raporu) binlerce CEOnun Sizce kurumunuzun yönetilmesi gereken en önemli kıymeti nedir? sorusuna % 96 oranında verdikleri tek yanıt: Yönettiğimiz kurumun itibarı olmuş... Kurumun itibarını oluşturmak zor ve uzun bir süreçtir. Bu nedenle markalarımızı kriz sırasında korumak için önceden kriz yönetimi ile ilgili planların hazır olması gerekmektedir. Zamanla her şey unutulmuyor, izi kalıyor. İyi bir itibar kuruma şu avantajları getirir: · Müşteriler o kurumun ürününe daha fazla öder. · Personeli kurumun başarısına daha fazla katılım gösterir. · Yetenekli ve tecrübeli adaylar o kurum ile çalışmak isterler. · Yatırımcılar kendilerini daha güvende hissederler. · Medya o kurum hakkında daha pozitif davranır vs . Kriz iletişimi yönetimi: Kuruluşun içine düştüğü, kendi dışında oluşmuş herhangi bir krizden, iletişimi doğru yöneterek kurumsal itibarın güçlendirilmesi adına avantaj sağlayarak çıkmasıdır. Kriz iletişiminin birinci kuralı: Önce hasar tespiti yapılmalı. Hasarın boyutu ne ise verilecek yanıtın şiddeti de aynı ölçüde olacaktır. İtibar sarsıcı krizler, hasarı en tehlikeli ve ağır olanlarıdır. Sonuçları hemen görülmez. Bu her alanda böyledir. Politikada da, iş dünyasında da...Yıllarca iktidarda kalan partiler zamanla eriyerek koalisyon ortağı, sonra da meclis dışında kalmıştır. Bir zamanlar zirveye oynayan işadamları suçlandıkları yasadışı işlerden çok krizlerini doğru yönetemedikleri için olması gerekenden daha ağır hasarların bedelini daha ağır hasarla ödemek zorunda kaldılar. Kriz yönetimi: Kuruluşun, kendi üretim ya da yönetim kararları nedeniyle içine düştüğü bir krizin bütün cepheleriyle yönetilmesidir. Kriz içinde yönetim: Kurum dışı nedenlerle ülkede ya da yakın çevrede oluşan bir kriz ortamının içinde kurumun, ilişki, üretim ve iletişim süreçlerinin yönetilmesidir. Tabii gerçekten krizin oluşup oluşmadığına doğru karar vermek gerekir. Gerçekten kriz varsa kriz planını yürürlüğe koymak lazım. Kriz öncesi hazırlık · Kriz ekibinin ve sözcüsünün belirlenmesi; kriz ekibinin iş süreçlerinin belirlenmesi, görev, yetki ve sorumlulukların tanımlanması (senaryolara göre dahil edilecek birimler ve yetkileri nedir?), · Kriz ekibine kriz iletişimi ve medya eğitimi verilmesi, · Kriz ekibi ve sözcüsüyle birlikte muhtemel kriz senaryolarının saptanması (krizler en çok hangi alanda çıkabilir, ne gibi önlemler alabiliriz?), · Kriz yönetim merkezinin saptanması, teknik altyapının oluşturulması (Bu birimlerin aksiyon planları, yetki ve sorumlulukları nelerdir? · Kriz yönetim süreçlerinin iç iletişiminin yapılması Kriz sırası planlama · Kriz yönetimi yapılması kararını takiben kriz ekibinin toplanması · Durum değerlendirmesinin / hasar tespitinin yapılması Kriz sırasında stratejinizi belirleyin ve sadık kalın. Doğruyu söyleyin! Ama her doğruyu söylemeyin. İletişim kanalını başkasının doldurmasına izin vermeyin, erken davranın. Krizden etkilenenlerin zararını telafi edin. Kriz sonrasında raporun hazırlanması gerekmektedir. Ancak ne kadar sorumlu veya ne kadar tutarlı davrandığınıza kamuoyu karar verecektir. Halk genelindeki araştırmalar kurumsal itibarın iş sonuçları ile birebir ilişkisi bulunmaktadır. Araştırmalar Finlandiyada halkın yüzde 80inde yine iyi bir itibarın o iş yerine iş başvurusu yapmayı tetiklediğini ortaya koymuş. Bundan 6 yıl önce kurumsal itibarın içinde CEOnun önemi yüzde 40larda iken, bu yük yüzde 50lere tırmanmıştır. Ayrıca hangi toplum segmenti nezdinde olursa olsun, şirketlerin samimi bir ticari beklenti içinde olmadan kurumsal sosyal sorumluluklarını yerine getiriyor olmaları itibarlarının güvencesi haline dönüşmektedir. Bu nedenle kurumsal itibarın sadece bir iletişim disiplini olarak değil üst yönetimin asli işi ve gündemi olarak görülmesi şarttır. Son Söz: İtibarın güvencesi sosyal sorumluluktur


Güvenilir Online Alışveriş Siteleri Ucuz İnternet Alışveriş Siteleri Sosyal Sorumluluk Shopping Mall Online Satış Siteleri Online Giyim Kıyafet Siteleri Kadın Giyim Markaları İndirimler Giyim Markaları Fırsat Erkek Giyim Markaları Discount Dernekler Bayan Giyim Siteleri