Leasingde KDVnin Yüzde 18e Çıkarılması KOBİlerin Üzerine Yeni Bir Yük Bindirdi

07 Ocak 2008 Pazartesi

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Murat Yalçıntaş, Maliye Bakanlığı'nın finansal kiralamaya (leasing) konu olan malların KDV'sini yüzde 1'den 18'e çıkarılmasıyla, yatırım konusunda zaten sıkıntı yaşayan KOBİlerin üstüne yeni bir yük bindirildiğini söyledi

leasingde-kdvnin-yuzde-18e-cikarilmasi-kobilerin-uzerine-yeni-bir-yuk-bindirdi
1999 ve 2001 krizleri sonrası ciddi bir büyüme sürecine giren ve özel sektör sabit sermaye yatırımlarının gerçekleştirilmesinde çok önemli bir paya sahip olan leasing sektörü müşterilerinin ağırlıklı olarak KOBilerden oluştuğuna işaret eden İTO Başkanı Murat Yalçıntaş, KDVnin yüzde 18e çıkarılmasıyla KOBİlerin üzerine yeni bir yük bindirilmiştir. Bu durum, yeni yatırımların ertelenmesine ve hatta bazı sektörlerde durgunluğa yol açabilir. Örneğin iş makinesi satışlarının yüzde 62sinin, tarım makineleri satışının ise yüzde 45inin leasing ile yapıldığı herkes tarafından bilinmektedir dedi. ABD ve Avrupada teşvik devam ediyorGünümüzde ABD ve Avrupada leasing sektörüne verilen teşviklerle yatırımcıların desteklendiğini belirten Başkan Yalçıntaş, leasing yöntemi ile finanse edilen yatırımların toplam yatırımlar içindeki payının AB ortalamasında yüzde 20lere ulaştığı, ABDde ise yüzde 30-35 civarında olduğunun tahmin edildiğini kaydetti. Sektörün Türkiyedeki 22 yıllık geçmişinde toplamda 35 milyar dolarlık yatırıma aracılık ettiğini ve leasing işlemlerinin GSYİH içindeki payının 2007 yıl sonu itibariyle yüzde 2ye yaklaşmasının beklendiğine işaret eden Yalçıntaş, Yeni KDV oranı uygulanır ise olumsuz sonuçlar 3-6 ay içinde ortaya çıkacaktır. Bu durum sektörde yüzde 60-70lik bir daralmaya sebep olacak kadar olumsuz sonuçlar doğurabilir dedi. Özel sektör yatırım artış hızını yavaşlatabilirLeasing sektörünün 2007 yılında 7-8 milyar dolar civarında işlem hacmine ulaştığını ve yeni KDV uygulaması öncesinde 2008 yılında 9 milyar dolarlık işlem gerçekleştireceğinin öngörüldüğünü hatırlatan Başkan Yalçıntaş, KDV artışıyla bu hedeflerin çok altında kalınabileceği uyarısında bulundu. Başkan Yalçıntaş, KDV oran artışının uygulamaya girmesinin ilk olumsuz etkisi, İMKBde hisseleri işlem gören finansal kiralama şirketlerinin hisse değerlerinde meydana gelen yüksek oranlı düşüşlerdir. Makine imalat sektörünün de bu uygulamadan zarar göreceği ortadadır. Zira, leasing yöntemi ile yapılan yatırımlarda, alımı gerçekleştirilen makine, ekipman ve araçların tedarikine yönelik üretimde bir çok yerli imalat firmasının da önemli bir payı söz konusudur diye konuştu. KDV artışının 56 bin aktif müşteriye sahip 70 civarında şirketin faaliyet gösterdiği leasing sektörünü küçülteceğini ve şirketlerin ödediği vergilerde düşüş olacağını belirten İTO Başkanı Murat Yalçıntaş, Ayrıca yatırım yapamayan imalatçı daha çok üretip, daha çok satıp, daha çok KDV, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi ödeyebilecekken ve istihdam yaratabilecekken, bunların hiçbiri gerçekleşmeyecektir dedi. Finansal kiralama şirketlerinin ülkemizde belge düzeninin yerleşmesine, dolayısıyla da kayıt dışı ekonominin kayıt altına alınmasına da önemli katkı sağladığını vurgulayan Başkan Murat Yalçıntaş, şunları söyledi: Özellikle kayıt dışı ekonominin küçük işletmelerde göreli olarak çok daha yüksek olduğu dikkate alındığında, küçük ve orta boy işletmelerin leasing ile finanse edilmesi ile bu işletmeler, en azından harcamaları ile orantılı gelir göstermek durumundadır. Böylece gelir bir kez kayıt altına alındığında aynı şekilde devam etmesi sağlanmaktadır. Ayrıca, gayrimenkul leasinginde, fabrika binası ve işyeri gibi taşınmazın tapu devir işlemlerinde harca esas değer, gayrimenkulün sözleşmede yer alan gerçek satış değeri üzerinden beyan edilerek ödendiğinden, tapu devirlerinde taşınmazların çok düşük değer ile devir edilmesinin de önüne geçilmiştir. Söz konusu KDV artışının yabancı yatırımlar üzerinde de olumsuz etki yaratabileceğine de dikkati çeken Yalçıntaş, kısa bir süre önce bir finansal kiralama şirketine ortak olarak Türkiye pazarına giren yabancı bir şirketin 1 milyar dolarlık yatırım planını gözden geçiririz açıklamasını buna örnek gösterdi. 1 milyon YTLlik makinede fark 240 bin YTLİTO Başkanı Murat Yalçıntaş, yüzde 1den yüzde 18e çıkarılan KDVnin finansal kiralama yapacak KOBİlere getireceği ek yükü bir örnekle de açıkladı. Başkan Yalçıntaş, 1.000.000 YTL'lik makine yatırımı yapacak bir KOBİnin yüzde 19 faizle 48 ay vadeli bir finansal kiralama yaptığında, eskiden yüzde 1 KDV ile ayda 29.728 YTL kira bedeli ödeyecekken, KDV değişikliğinden sonra ayda 34.732 YTL kira bedeli ödemek zorunda kalacağını vurguladı. Yalçıntaş, Dolayısıyla bu şirket için toplam yatırım maliyeti 1.426.960 YTL yerine, 1.667.142 YTL olacak. Toplam yatırım maliyeti farkı 240.182 YTL'dir dedi.


Güvenilir Online Alışveriş Siteleri Ucuz İnternet Alışveriş Siteleri Sosyal Sorumluluk Shopping Mall Online Satış Siteleri Online Giyim Kıyafet Siteleri Kadın Giyim Markaları İndirimler Giyim Markaları Fırsat Erkek Giyim Markaları Discount Dernekler Bayan Giyim Siteleri