Mağaza Yöneticisinin Performansı

24 Ekim 2008 Cuma

Bir perakende işletmede, kritik kararları vermeleri ve yüksek maliyetleri nedeniyle üst düzey yöneticilerin performansları büyük önem taşır

Performans, basit ve kısa olarak beklenen iş sonuçlarını elde etme derecesi olarak tanımlanabilir. Elde edilen sonuçların beklentilerin üzerinde olması yüksek performans olarak nitelendirilir. İşletmeler çalışanlarından performans beklerler. Yani, verilen görevleri planlanan zamanda, öngörülen bütçe içinde kalarak ve kalite standartlarına uygun olarak tamamlamalarını isterler.Performansı yönetmek ve kontrol etmek seri ve rutin işlerde oldukça kolaydır. Ölçüleri belirlemek, standartlar koymak ve iş sürelerini belirlemek zor değildir. Ancak, yönetim gibi zihinsel ve kavramsal beceriler gerektiren işlerde her görev kendine özgü nitelikler taşır. Yöneticilerin karşılaştığı hemen her durum farklı bir sorun içerir ve özgün çözümler gerektirir. Bu nedenle de yöneticilerin performansını planlamak ve değerlendirmek farklı bir anlayış gerektirir.Bir perakende işletmede, kritik kararları vermeleri ve yüksek maliyetleri nedeniyle üst düzey yöneticilerin performansları büyük önem taşır. İşletme sahipleri, mağazalar koordinatörleri ve / veya insan kaynakları yöneticileri, her şeyden önce, mağaza yöneticilerinin iş başarılarını yakından planlamak, izlemek, ölçmek ve değerlendirmek zorundadırlar. Diğer mağaza personelinin performansı da büyük ölçüde mağaza yöneticisinin performansına bağlı olarak değişir.Performans planlama bir ön görüşmeyi gerektirir. Yaklaşık 30-40 dakika sürecek olan bu görüşmede iş sahibi, genel müdür ya da koordinatör, mağaza yöneticisine hedeflerini, kendisinden beklenenleri ve performans kriterlerini bildirir. Onun görüşlerini alır ve sonunda karşılıklı bir mutabakata varırlar. Çoğu kez yazılı olmayan bu Performans Sözleşmesi taraflar arasındaki bir psikolojik anlaşmadır. Mağaza yöneticisinin üst yönetime vermiş olduğu bir taahhüttür.Performans yönetimi sürecinde önemli bir aşama izlemedir. Mağaza yöneticilerinin iş hedefleri ve çalışma standartları, kayıtlar üzerinden ve gözlem yoluyla yakından takip edilmelidir. Hedeflerin ve standartların olmaması durumunda izlemenin bir anlamı ve değerlendirme yapmanın olanağı yoktur. Etkili bir izleme, yöneticinin işini yaparken, iş başında gözlenmesidir. Bunun belirsiz zamanlarda ve farklı aralıklarla yapılması ve tespitlerin kaydedilmesi önemlidir. Bu kayıtlar daha sonra yıl sonu değerlendirilmesine de temel oluşturacaktır.Mağaza yöneticilerine izleme ve gözlem sonuçları ile ilgili olarak geribildirim verilmesi de önem taşır. Bu geribildirimin gerek olumlu gerek olumsuz tespitlerde ayırım gözetmeden ve olabildiği ölçüde en kısa sürede yapılması gerekir. Geç verilen geribildirimin yararı pek fazla olmayacaktır. Olumlu bir durumun gözlemlenmesi üzerine verilecek övgü niteliğindeki geribildirimin mağazada ve başkalarının yanında olması gerekir. Buna karşın, ikaz ve yergi niteliğindeki geribildirimin başkalarının olmadığı bir yerde birebir konuşularak yapılması doğrudur. Her iki durumda da geribildirim, memnuniyeti ya da memnuniyetsizliği belirten duyguların ifade edilmesi şeklinde olmalıdır. Geribildirim, bir - iki dakikalık süre içinde ve gerek olumlu gerek olumsuz pekiştirmede cesaretlendirici bir konuşma şeklinde yapılmalıdır. Bütün bu tespitlerin ayrıca yazılı olarak kayıt altına alınması gerekir. Bu notların daha sonraki genel değerlendirmede dikkate alınacağı da bilinmelidir.Mağaza yöneticileri, kendilerine verilen satış, kârlılık, müşteri memnuniyeti ve benzeri hedeflere ulaşma derecelerinin hesaplarını yıl sonunda vereceklerdir. Yıl sonundaki genel değerlendirmenin yanı sıra yıl içinde belirli aralıklarla, örneğin üç aylık dönemlerde de ara değerlendirmeler yapılacaktır. Bunlar, gelişmelerin yönünü ve varsa sorunların niteliğini ortaya koyacaktır. Aynı zamanda, alınması gereken düzeltici önlemlerin neler olabileceğini belirleme olanağı da bulunacaktır. Bir mağaza yöneticisinin gerek üçer aylık, gerek yıl sonundaki genel değerlendirilmesi, karşılıklı görüşmelerle açık ve dürüst bir iletişim ortamında yapılmalıdır. Bu değerlendirme, gizli sicil tutulması ya da birinci ve ikinci derece sicil amirlerinin(!) notları ile olamaz. Mağaza yöneticisinin performansı, kendisinin doğrudan bağlı olduğu kişi tarafından değerlendirilir. Bu kişi; firma sahibi, yönetim kurulu başkanı ya da mağazalar koordinatörü olabilir. Ayrıca, mağaza yöneticisinin kendisini değerlendirmesine de olanak verilmelidir. Mağaza yöneticisi, eğer varsa, performans düşüklüğünü haklı ve geçerli nedenlerle açıkladığı takdirde bunun kendisine bir tehdit ve ceza olarak değil, iyileştirme fırsatları olarak yansıyacağını bilmelidir. Bu durumda, dürüst ve samimi olarak hatalarını ve zayıf yönlerini bilecek ve belirtecektir. Diğer taraftan, hedeflerini beklentilerin üzerinde gerçekleştiren ve belirlenen standartları aşan mağaza yöneticilerinin takdir edilmesi ve parasal ve parasal olmayan nitelikte ödüllendirilmesi gerekir. Eğer, ödüllendirme veya ödüllendirmeme gibi bir uygulama ile sonuçlandırılmayacaksa Performans Sistemini kurmanın ve yönetmenin bir anlamı olmayacaktır.


Güvenilir Online Alışveriş Siteleri Ucuz İnternet Alışveriş Siteleri Sosyal Sorumluluk Shopping Mall Online Satış Siteleri Online Giyim Kıyafet Siteleri Kadın Giyim Markaları İndirimler Giyim Markaları Fırsat Erkek Giyim Markaları Discount Dernekler Bayan Giyim Siteleri