Mağazadaki müzik

15 Mart 2012 Perşembe

Mağazalardaki müzik yayını, mağaza içi trafik akışı ve satışlar üzerinde etkili. Seçilen müzik türlerinin müşterileri daha huzurlu, sakin ve ticari mesajlara daha açık hale getirdiği biliniyor. Benim bu sektörde bildiğim bu fakat ne yazık ki özellikle son zamanlarda alışverişimi kâbusa dönüştürdükleri açık.

Adını ve sektörü vermeyeceğim bir alışveriş mağazası geçen ay benimle birlikte onlarca kişinin alışverişinin kâbusa dönüşmesini sağladı ve kasada ürünleri almadan bırakmamıza neden oldu. Bu, tahminimce ben ve diğer müşteriler için sadece almak istenen ürünleri bırakmak değil, o mağazaya bir daha gelmemek anlamına geliyor. Bu yüzden bu ay bu konuya değinmek, konuyla ilgili bildiklerimi paylaşmak ve bu konuda ilgilileri biraz daha hassas olmaya davet etmek istiyorum.Müziğin sadece alışverişte değil, yüzyıllardır insanların duygu dünyası ve davranışları üzerinde çok çeşitli etkileri olduğu biliniyor. Hatta farklı kültür ve dillerdeki toplumlar müzik dilinde buluşur, müzikle anlaşabilir. Psikolojik hastalıkların tedavisinden iş yerlerinde çalışanların motivasyonuna kadar kullanım alanları genişleyen müzik, mağazalarda atmosfer oluşturmada sıklıkla tercih edilen bir araçtır.araştırmacılar insan beyninin sağ yarısının olayları ve nesneleri sezgi yoluyla algıladığını, bu sayede insanların herhangi bir olayı veya nesneyi beyinlerine daha çabuk kaydettiğini ve daha kolay hatırladığını belirtiyor. Buradan yola çıkarak, mağaza içerisinde ürünlerin müzik eşliğinde teşhir edilmesinin müşteriler üzerindeki etkisinin sözlü teşhirden daha fazla olacağı söylenebilir. Çalınan müzik, mağazanın veya teşhir edilen ürünlerin müşteri tarafından algılanmasını hızlandırır.İç kaynaklı gürültülerin, mağaza içinde istenmeyen seslerin yok edilmesi veya müşterileri rahatsız etmeyecek düzeye indirilmesinde müziğin kullanılması en etkin yoldur. Mağaza atmosferinin oluşturulmasında müziğin önemli bir yeri vardır. Müziğin insanı duygulandırıcı, isteklendirici, harekete geçirici, gevşetici ve dinlendirici etkileri olduğunun bilinir. Peki, bazı mağazalarda çalınan müziğin alışveriş yapan müşterileri rahatsız ettiği ve ürünlere odaklanmayı engellediği gerçeği neyin nesidir? Çünkü gelinen durum odur ki, bazı mağazalarda müzik yayını, adet yerini bulsun şeklindeki bir anlayışla yapılıyor ve genellikle müziğin türü, temposu ve ses düzeyine karar vermede mağaza yöneticisi veya çalışanlarının kişisel tercihleri ön plana çıkıyor. Oysa mağaza içinde müzik yayını amatörce yürütülmemeli, aksine bu konuya tamamen profesyonelce yaklaşılmalı. Hatta mümkünse bu konuda da yetkin ve uzman kişilerden destek alınmalı.Her mağazanın en önemli hedefi trafiği, buna paralel alışveriş yapan müşteri sayısını artırmak yani verilen ciro hedefini yakalamaya çalışmaktır. Başka hedef için çalışan işletmeler var mı bilmem? Durum bundan ibaretse, mağaza içi trafik akışı ve satışlar üzerinde çok önemli bir yere sahip olan bu konunun ilgililerce neden göz ardı edildiğini ya da önemsenmediğini son dönemde daha da merak etmeye başladım. Müziğin bir pazarlama elementi olduğu kabul ediliyor. Ancak doğru ve bilinçli kullanılmazsa satış üzerinde tamamen olumsuz bir etki bırakıyor. Tüketici psikolojisi ile müzik psikolojisi arasında bağ olmalı ve bunu bilenler yapmalı. Bilen yoksa, bu konunun uzmanına çekinilmeden danışılmalı.Tüketicinin malı veya hizmeti neden seçtiği ile ilgili 3 boyut tanımlanmış bilim adamlarınca: Müziğin bilişsel (algısal ve düşüncelsel) etkileri: Ürünü görme algılama ve ürünü düşündürmeye sevk etme kısmı Duygusal etkileri: Tüketici düşündüğü o ürüne karşı olan duygularının belirdiği bölüm Davranışsal Etkileri: Son kararı verdiği ürünü almak veya vezgeçmek safhasındaki seçim kısmının olduğu bölümÖyleyse gerek ticari internet sitesi mağazasında gerekse sokaktaki reel mağazada doğru müzik kullanıldığında tüketicinin bilincinde spesifik bir alışveriş deneyiminin yanı sıra marka imajı yaratıyor ve dolayısıyla hedef kitleyle duygusal bir bağ oluşturabiliyor. Perakendede en çok istenilen konuların başında gelen müşteri sadakati oluşturmada da müziğin etkisi var.Pavlovun çalışmalarını da bu konuyla ilintilendirebiliriz. Köpeğin yiyecek verildiğinde salya salgılamaya başladığı gözlemleniyor. Bu arada belirli aralıklarla çalınan zile köpek hiçbir tepki vermiyor. Daha sonra zil çalınmasının arkasından köpeğe yemek veriliyor, bu işlemin bir süre tekrarlanmasıyla köpeğin artık her zil çalınışında salya salgıladığı belirleniyor. Sonuç olarak köpek zil ile yemek arasında bir ilişki kuruyor ve koşullanıyor. Demek ki belli uyarıcılar her zaman belli istem dışı tepkilere yol açıyor. Koşulsuz uyarıcı (müzik) ile olumlu duyguların (satın alma yada sadakat) bağlantıları, markaya karşı olumlu duyguların artmasına neden olabiliyor. Koşulsuz olması gereken müziğin mağazalarda adet yerini bulsun diye değil, markaya karşı koşulsuz bir bağ oluşturduğu gerçeği düşünülerek çalınması dileğiyleSevgilerimle


Güvenilir Online Alışveriş Siteleri Ucuz İnternet Alışveriş Siteleri Sosyal Sorumluluk Shopping Mall Online Satış Siteleri Online Giyim Kıyafet Siteleri Kadın Giyim Markaları İndirimler Giyim Markaları Fırsat Erkek Giyim Markaları Discount Dernekler Bayan Giyim Siteleri