Sütün Lezzet Durağı: Peynir - III

23 Temmuz 2009 Perşembe

Peynir dosyası kapsamında, iki gün boyunca sektör dernekleri ve üretici kanadının görüşlerini aktardık. Bugün de Tesco Kipa, Makromarket, Adese, Groseri ve Onur Group'un peynir sektörüne ilişkin değerlendirmeleriyle dosyayı noktalıyoruz

sutun-lezzet-duragi-peynir-iii
Özlem ElgünPerakendecilerle yaptığımız söyleşilere göre peynir, marketlerin toplam cirosunun yaklaşık olarak yüzde 5ini oluşturuyor. Yetkililer, genellikle ve ekonomik krizin de etkisiyle şarküteri reyonundaki açık ürünlerin müşteriler tarafından daha çok tercih edildiğini ifade ediyor. Perakendecilerin peynir üreten firmalardan beklentisi ise çoğunlukla ürünlerde hijyen, kalite, standardizasyon ve yeni lezzetlerAdese AVM Genel Müdür Yardımcısı Mustafa CücePeynir ürünlerinin cironuzdaki payı nedir?Beyaz peynir, sürülebilir peynir, kaşar peyniri, tulum ve yöresel peynir dâhil olmak üzere 2008 yılına ait verilere göre peynir grubunun süt ürünlerindeki ciro payı yüzde 41.29, açık şarküteri grubunun peynir grubundaki payı yüzde 53,3 ve sütlükteki paketli grubun peynir grubundaki payı yüzde 46,7. Peynirde ambalajlı ürünler mi, yoksa açık şarküteri reyonundaki ürünler mi daha çok satılıyor?Peynir ürünlerinin bölgelere göre dağılımına bakıldığında, yüksek müşteri profiline sahip bölgelerde klasik, kaşar, yöresel peynir ürünlerinin daha fazla tercih edildiği; çalışan kesim nüfusunun daha az ve gelir seviyesinin daha düşük olduğu taşra bölgelerinde uygun fiyatlı ürün gruplarının, açık şarküteri grubunun ve kültürlü peynirlerin tercih edildiği görülüyor. Paketli üründe maliyetin yüksek olması, ambalajlamada ürünün lezzetinin korunamaması ve tüketicinin tadına bakarak ürün tercihinde bulunması, açık şarküteri ürün grubu satışının, düşük gelirli bölgelerde daha fazla ilgi görmesinin başlıca nedenlerinden Peynir üreticilerinden ne bekliyorsunuz?Süt ve süt ürünlerinin tüketimlerine bakıldığında, ülkemizin Batı Avrupa ülkelerine kıyasla daha az süt tükettiği ve peynir, yoğurt gibi süt ürünlerine daha çok ilgi gösterdiği söylenebilir. Kuraklık ve sel gibi önlenemeyen doğal afetler, ithalatın artması ve ihracatçı ülkelerin üretim düşüşleri; yem, elektrik, doğalgaz, kömür gibi hammadde fiyatlarının artışı ve süt stoklarında yetersizlik gibi nedenlerden ötürü son yıllarda süt sektöründe fiyat artışları yaşandı. Ekonomik krizin etkilerinin de ağırlaşması ile birlikte kalitesiz süt ve süt mamulleri üretimi arttı. Dolayısıyla son zamanlarda süt piyasası kaliteden ve geleneksel damak tadından uzaklaştı. Süt elde edilen hayvanın bakımı ve sağımı, sütlerin depolanma ve üretimi gibi tüm üretim aşamalarında geleneksel damak tadından vazgeçilmeden, kaliteli ve hijyenik koşullarda üretim yapılması peynir üreticilerinden öncelikli beklentimiz. Bunların yanı sıra tüketimi teşvik edici yeni ürün ve lezzetlerin geliştirilmesi, süt üreticisi firmaların pazarlama stratejilerinin etkinleştirilmesi gibi hususlar da temel beklentilerimiz arasında.Groseri Market Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Levent UğursesPeynir ürünlerinin cironuzdaki payı nedir?Mağazalarımızda bulunan peynir ürünlerinin toplam ciromuzdaki payı 5,6 civarında. Peynirde ambalajlı ürünler mi yoksa açık şarküteri reyonundaki ürünler mi daha çok satılıyor?Açık şarküteri bölümündeki peynir çeşitleri, sütlük reyonundakilere nazaran daha fazla satıyor.Peynir üreticilerinden beklentiniz nedir?Ürünlerin aynı kalitede devamlılığını sağlaması, çeşitlilik, ürünlerin üretimden tüketiciye ulaşana kadar saklanma koşullarının sağlıklı olması bizim için önemli. Makromarket Satın Alma Grup Müdürü Şükrü KeskinPeynir ürünlerinin cironuzdaki payı nedir?Makromarket olarak, peynir ürünlerinin ciromuzdaki payı yüzde 5 olarak gerçekleşiyor. Peynirde ambalajlı ürünler mi, yoksa açık şarküteri reyonundaki ürünler mi daha çok satılıyor?Peynir grubunda ambalajlı ürünler mi, açık ürünler mi çok satıyor ifadesi, genel olarak baktığımızda bizi yanlış bir noktaya götürebilir. Çünkü pek çok farklı peynir türü var ve müşterilerin talepleri her biri için farklı gerçekleşiyor. Örneğin, sadece taze kaşar grubuna bakarsak ki hiç azımsanmayacak bir gruptur, paketli ürünlerin daha çok, açık taze kaşar grubunun ise daha az sattığını görürüz. Açık taze kaşar tüketicisinin de fiyata duyarlı müşteri gurubunu kapsadığını anlayabiliriz. Kültürlü beyaz peynir grubunda ise açık grubun daha fazla sattığını, bunda da bölgesel olarak güçlü üretici firmaların yıllardır oluşturduğu tüketici kültürünün etkisi olduğunu söyleyebiliriz. Bu gruplar dışında, sadece yılın bir döneminde (mayıs-haziran aralığı) üretilip bir yıl boyunca satılan ürünler de mevcut. Bunlar, tulum peyniri, koyun peyniri ve eski kaşar gibi ürünler. Bu peynir tiplerinde, şarküteri reyonlarında satılan ürünler, paketli grubun çok üstünde bir satışla karşımıza çıkıyor. Bu ürünler üretildiği dönemin sonrasında belirli bir bekletilme sonucu oluşumunu tamamlayan ve damak tadını oluşturan ürünler. Ayrıca bu ürünlerin kendi içerisinde de bölge farklılığından kaynaklı kalite yapısı var ve buna göre bir müşteri profili oluşuyor. Ancak bu farklılık, paketli ürünlerin açık ürünlere karşı pazar payını artırmasında sıkıntı oluşturmuyor. Örneğin taze kaşarın standardını oluşturan bir üretici, Türkiyenin her yerinde ürün satarak markasını yaygınlaştırırken, koyun peyniri veya tulum peynirinde böyle bir uygulama yapılamıyor. Genel olarak bakıldığında, açık ürünlerin paketli ürünlere göre pazar payı yüksek. Hızlı gelişen paketli grup, hala açık grubun çok gerisinde kalıyor. Peynir üreticilerinden beklentileriniz neler?Ülkemiz her yönüyle çeşitliliği ve zenginliği içerisinde barındıran bir millet olarak peynirde de aynı özelliği taşıyor. Bölgesel farklılıkları olan ve bu farklılıklara bağlı damak tatları oluşturan çok çeşitli bir peynir kültürüne sahibiz. Doğal olarak da üretici bolluğu içerisindeyiz. Bu üreticilerin çoğu organize olmayan, mevsiminde üretimini yaptıktan sonra kaderine boyun eğen ve yıl boyu ürününün takibinden uzak bir şekilde üretimine devam eden bir görüntüye sahip. Yani ürettikleri ürünlerde standart yok ve pek çok sıkıntı var. Sadece taze kaşar peyniri ve kültürlü beyaz peynir grubunda bu sorunların çözüldüğünü ve organize üreticilerin oluştuğunu görüyoruz. Ancak ne yazık ki, diğer ürün grupları için aynı şeyi söylemek mümkün değil. Bu gruplarda belli bir standart oluşturmak ve sıkıntıları gözlemek ve gidermek, daha çok aracı kurumlara veya direkt satın alma yapan perakendecilere düşüyor. Birçok ürün grubunda yurt dışına ihracat yapan ülkemiz, üreticilerinin olumsuz yapısı yüzünden, süt ve süt ürünlerini yurt dışına gönderemiyor. Pazarda ciddi yeri olan bu üreticilerin, ki çoğunluğu küçük mandıralardan oluşuyor, bir araya gelerek bir standart oluşturması, farklı damak tatlarını, kalite ve hijyen şartlarını ele alarak kalıcı çözümler bulması, yurt genelinde ve yurt dışında kalıcı markalar olmaları gerekiyor. Bugün tulum peynirinin çiğ sütten yapıldığından birçok tüketicinin haberi bile yokken bu peyniri severek tüketebiliyorlar. İnsan sağlığında önemli bir yeri olan peynirin, daha organize olmuş ve bilinçli üreticilere ihtiyacı var.Onur Group Et ve Süt Ürünleri Satın Alma Yöneticisi Fidan Kılıç Cironuzun yüzde kaçını peynir ürünleri oluşturuyor?Peynir ürünlerinin ciromuzdaki payı yüzde 3,87. Peynirde ambalajlı ürünler mi yoksa açık şarküteri reyonundaki ürünler mi daha çok satılıyor?Özellikle içinde bulunduğumuz dönemde Türk tüketicisinin açık ürünlere karşı ilgisi daha fazla. Ortalamalarımıza bakacak olursak; yüzde 55 paketli, yüzde 45 açık ürünler satılıyor. Ancak gelişen standartlarda tüketicinin kaliteyi takip etmesi, her geçen gün pazarı paketli ürünlere kaydırıyor. Peynir üreticilerinden neler bekliyorsunuz?Firmalardan öncelikle hile kaldıran mamullerde dürüst ve kaliteli üretim yapmalarını, Tarım ve Köyişleri Bakanlığının üretim izin belgelerine sahip olmalarını, ürünlerinde standart kaliteyi yakalayabilmelerini ve uzun ömür için ekledikleri kimyasalları mümkün olduğuca az kullanmalarını bekliyoruz. Paketli ürün imalatı yapan firmalar, açık ve paketli ürün arasındaki fiyat farklarını minimize ederlerse paketli ürüne rağbet artacaktır. Peynirde fabrikasyon üretim olmadığı için günün şartlarına, sütün sezonuna göre farklı damak tatları oluşan üretimler çıkabiliyor. Peynir üreticileri bunun önüne geçerek 12 ay boyunca aynı tadı sağlamalı.Tesco Kipa Sütlü Şarküteri Satın Alma Sorumlusu Eda DoğdaşMağazalarınızda sütlük reyonundaki ambalajlı ürünler mi yoksa açık şarküteri reyonundaki ürünler mi daha çok satılıyor?Yapılan araştırmalara göre 2008 yılında Türkiyede kişi başına düşen yıllık peynir tüketim miktarı 6 kilogram civarında. Pazarın yüzde 22si ambalajlı, yüzde 78i açık ürünlerden oluşuyor. Tüketici tercihleri ambalajlı, pratik ürünlere ve küçük gramajlara doğru yöneliyor. Ancak lezzeti ön planda tutan, damak tadına düşkün müşterilerimiz için açık peynir önceliğini koruyor ve tadım yaparak ürünü satın alabiliyorlar. Ayrıca açık peynirde vakum ambalajlı satışımızla ürün raf ömrünü 6 aya kadar uzatıp hijyenik koşullarda sunumunu ve satışını gerçekleştiriyoruz. Tesco Kipa olarak müşterilerimizi dinleyerek, onların beklentileri doğrultusunda ve lokal ürünlere de yer vererek uygun fiyat yapımızla ürün çeşitliliğimizi oluşturuyoruz. Peynir üreticilerinden ne gibi beklentileriniz var?Türk tüketicisi için geleneksel bir tat olan peynirde tüm üreticilerinden beklentimiz kalite ve lezzette standardizasyonun sağlanması. Müşteri aradığı lezzeti bulduğunda bir sonraki alışverişte de aynı lezzet beklentisinde oluyor. Kalite standardizasyonunu sağlamak adına tüm peynir tedarikçilerimiz Tesco Kipa spektlerine uygun üretim yapıyor. Böylece kalitede süreklilik ve izlenebilirlik sağlanıyor. Firmalarımıza yaptığımız rutin denetim ve ürün analizleriyle müşterilerimize gerekli hijyenik koşulları ve ürün kalitesinde sürekliliği sağlayabiliyoruz. Bu haber Market dergisinden alınmıştırDosyanın sektör derneklerinin görüşlerini içeren ilk bölümüne http://www.perakende.org/haber.php?hid=1248097664 adresinden, üreticilerin değerlendirmelerini kapsayan ikinci bölümüne de http://www.perakende.org/haber.php?hid=1248180447 adresinden ulaşabilirsiniz.


Güvenilir Online Alışveriş Siteleri Ucuz İnternet Alışveriş Siteleri Sosyal Sorumluluk Shopping Mall Online Satış Siteleri Online Giyim Kıyafet Siteleri Kadın Giyim Markaları İndirimler Giyim Markaları Fırsat Erkek Giyim Markaları Discount Dernekler Bayan Giyim Siteleri