Mağazalarda elemanlı güvenlik tedbirleri

20 Mayıs 2013 Pazartesi

Perakendede ne yazık ki alınan ya da satılan malın tümü hiçbir kayba uğramadan nakde dönüşmez, belli oranda stok kayıplarına uğrar. Bu da doğal olarak hedeflenen karlılığı düşürür ve işletmeler doğal olarak istemsiz zarar görür

Bu stok kaybına hangi yol ile olursa olsun mağaza hırsızlığı diyoruz. Burada kastedilen sadece mağazaya dışarıdan gelen kişilerin ürün çalması değil, çalışanların işletmeye verdiği zararlar da bu hırsızlık kapsamının içinde. Stok kayıplarına yol açan 4 temel etken var: Müşteri hırsızlığı, çalışan hırsızlığı, tedarikçilerin dağıtım zinciri zararları, yönetim hataları.

Bu konuyla ilgili İngiltere merkezli araştırma kuruluşu olan Centre for Retail ve dünya perakende devlerinden Checkpoint firması tarafından ortaklaşa hazırlanan Küresel Perakende Hırsızlık raporu verilerine dikkati çekmek ve bu konuda alınması gereken önlemlerden söz etmek istiyorum. Özellikle son yıllarda pek çok uluslararası firma mağazalarda operasyon ve lojistik takımında kayıp önleme personeli konumlandırarak bu konuya verdikleri önem ve hassasiyeti göstermekteler. Burada mağazanın organizasyonu içinde bulunan kayıp önleme personeli tanımının altını çizmek istiyorum, bu dışarıdan temin edilen güvenlik elemanı değildir.

Raporda Temmuz 2009 ile Haziran 2010 tarihleri arasında firmaların verdiği (42 ülkeden yıllık satış toplamı 874 milyar doları bulan 1103 firma) kayıp miktarı yıllık satışlarının yüzde 1.36’sına karşılık gelmektedir. Bu oran sadece şirketlere ilave maliyet görünsede, diğer yandan her ailenin cebinden yılda 171 dolar fazla çıkmasına neden olmaktadır.

Raporda dikkat çeken bazı önemli noktalar:
• 2009 yılında yüzde 1.44 olan oran, 2010 yılında yüzde 1.36 ya düşmüştür fakat araştırmaya katılan firmaların yarıdan fazlası 2010 yılında güvenlik harcamalarını yüzde 9 oranında arttırmışlardır
• Kayıp oranı en yüksek ülkeler Hindistan, Fas ve Brezilya, en düşük ise Tayvan, Hong Kong ve Avusturya’dır.
• En yüksek kayıp hırdavat, oto, inşaat malzemesi satan mağazalarda, daha sonra tekstil ve aksesuar mağazalarında ve üçüncü sırada kozmetik ve parfümeri mağazalarında yaşandığı tespit edilmiştir. En düşük kayıp ise alkollü içki, ayakkabı ve elektronik mağazalarında olmaktadır.
• Kayıp kaynakları incelendiğinde müşteriler yüzde 45.5, çalışanlar yüzde 35.3, tedarikçiler yüzde 5.4, idari hatalar yüzde 16,9 olarak belirtilmiştir.
• Çalışanların sayıca az olmasına rağmen hırsızlık yapan müşterinin çaldığı ürünlerin değer ortalaması 196 dolar iken, çalışanların ortalamasının bin 944 dolar olduğu tespit edilmiştir
• Artan hırsızlık olayları ve azalan bütçeler nedeniyle firmaların yüzde 91’inin mağaza çalışanlarına kayıp önleme ile ilgili eğitimler verdiği anlaşılmıştır.

Elemanlı güvenlik tedbirleri kayıp önleme faaliyetlerinin temel unsurunu teşkil etmektedir. Üniformalı güvenlik personelinin yanında çoğu şirket bünyelerinde kayıp önleme elemanı bulundurmakta ve çalışanlarını eğitip primlerini kayıp oranına (shrink bonus) göre belirlemektedirler.

Kayıp Önleme Elemanının başlıca görevleri arasında
• Mal kabul işlemlerine nezaret etmek ve teslimatların belge ve prosedürlere uygun yapıldığını denetlemek
• Mağaza içinde reyonlardan depoya ve depodan mağaza içinde yapılan ürün transferlerini kontrol etmek
• Envanter sayım işlemlerinin doğruluğunu teyid etmek ve stok kayıtlarının düzeltilmesi işlemlerini kontrol ve denetim altında tutmak
• Atık ve iade işlemlerinin usulüne uygun yapıldığını kontrol etmek
• Çalışanlara kayıp yaratacak işlemleri hatırlatmak ,bu konuda rol model olmak ve tüm çalışanların kayıp önleme faaliyetlerine aktif olarak yer almalarını sağlamak.

Bununla beraber bu bilinci almış olan çalışanların reyonlar arasında sürekli varlıklarını göstermeleri ve dikkatli olmaları, düzenli etiket kontrolü yaparak yanlış fiyatlandırmayı önlemeleri, sahte para-kredi kartı ile yapılan ödemelere karşı dikkatli olmaları, herhangi bir şüpheli durum ve hal olduğunda derhal raporlamaları kayıp önleme faaliyetlerinin verimli olması ve bu kültürün şirkete yayılmasını sağlayan davranışlardır.
Bu kültürün yayılmasında yöneticilere saha yönetimi, çalışanların bu konuda bilgi seviyelerinin ve farkındalıklarının arttırılması konusunda çok yoğun görevler düşüyor fakat en trajiği yöneticilerin bu konuda farkındalıklarının yok denecek kadar az olması.

Unutmayalım, cironun satıştan geldiği dönem çoktan bitti, marjlar desen diplerde, operasyonel verimlilik denen kavramın (yani gelir-gider kaynaklarının kalem kalem tespit edilip, bütçelendirilip, kontrolünün ve denetiminin sağlanması) üzerine çok yoğun çalışılması gerekiyor. En etkili verimlilik kaynaklarınız çalışanlarınız, lütfen güvenlik tedbirlerinizi alırken çalışanlarınızın seçimine, çalışanlarınızın eğitimine, çalışanlarınızın uygun görevlerde olup olmadığına, çalışanlara verdiğiniz değere, işletmenizin kültürüne, kullandığınız teknolojiye, ürünlerinizin yerleşimine önem verelim.

Farkındalığın yükseldiği güvenli yarınlar diliyorum…
Tabii ki her zamanki gibi sevgiyle…Güvenilir Online Alışveriş Siteleri Ucuz İnternet Alışveriş Siteleri Sosyal Sorumluluk Shopping Mall Online Satış Siteleri Online Giyim Kıyafet Siteleri Kadın Giyim Markaları İndirimler Giyim Markaları Fırsat Erkek Giyim Markaları Discount Dernekler Bayan Giyim Siteleri