Mini Şehir Alışveriş Merkezi

01 Eylül 2009 Salı

Alışveriş merkezlerinin gelişim sürecine bakıldığında hızlı bir gelişim gösterdiği ve salt ekonomik işlev olmaktan çıkıp bir yaşam biçimi olmaya başladığı görülüyor

Alışveriş merkezlerinin bu denli hayatımızın bir parçası olmasını hızlandıran faktörleri sıralamak gerekirse; Mekân kalitesi, başka yerde olmayan markaların olması, hizmet kalitesi, personel kalitesi, güvenli alışveriş, tatmin edici marka zenginliği, tatmin edici mal ve hizmet çeşitliliği, sosyal alanların gelişkinliği, sosyal aktiviteler, çocuk oyun alanları, kişisel gelişim faaliyetleri, sosyalleşme, orada olma duygusunu tatmin, oradakinin statüsüne ulaşma isteği olarak sıralanabilir. Tüm bu faktörler bilinçli yada refleksif olarak AVMleri insanların hayatlarının ayrılmaz parçası haline getiriyor. Alışveriş Merkezinde, muhtemel günlük gerginliklerin giderilmesini sağlayan soyut bir mutluluğun verdiği kolaylık sunulurken tüketimin merkezi olması, günlük yaşamın bütünüyle düzenlenebilmesini sağlaması onu vazgeçilmez kılar. Diğer yandan da şehrin caddelerinde ki sosyalliğin içeriye taşınmasını sağlıyor olması bu durumu daha da güçlendirir. Bu çerçevede AVM'lere mini şehirler diyebiliriz. Mini şehirlerin gelişimi hızlandıran faktörler bir süre sonra alışveriş merkezlerini müşteriler için yaşam biçimi olmaktan uzaklaştırmaya başlayıp ve sade bir hayat pratiği haline getirmektir. Bu dönüşüm alışveriş merkezlerinin kendilerini sürekli geliştirmeye itmektedir. Özellikle ülkemizde toplum yenilikleri hızla benimseyip, hızla tüketmektedir. Bunun Türk alışveriş merkezi sektörüne en önemli katkısı 20 yılda hem Amerikadaki hem de Avrupadaki alışveriş merkezleri ile arasındaki farkı birçok alanda kapatmış hatta ileri gitmiştir. Bunun en somut kanıtı da son yıllarda Türk alışveriş merkezlerinin uluslar arası düzeyde birçok kategoride ödül alıyor olmasıdır. Buradan hareketle etkileşim müşterilerden alışverişmerkezlerine doğru olmuştur. Bu anlamda, tüm Türk tüketicisine katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Tüketicilerimizin hayatlarının bir parçası olmayı sürdürebilen alışveriş merkezleri pazarlama, müşteri odaklılık ve farklılaşmak konusunda hemen hemen her gün kendini yenileyebilen alışveriş merkezleridir.Alışveriş Merkezleri aynı zamanda bir bakıma da özel mekânlardır. Çünkü içerideki insanlar sürekliolarak denetlenmekte ve uygun olmayanlar ise içeriye alınmamaktadırlar (sarhoşlar, dilenciler vs). Bu anlamda, sokak sosyalliğinden farklı bir sosyalliğe sahiptirler. Bu bağlamda alışveriş merkezlerinin yarı kamusal nitelikli, özel mekânlar olduklarını söyleyebiliriz. Ticarettin en önemli düsturlarından olan müşteri velinimetimizdir sözü alışveriş merkezleri için mekanın mülkiyeti müşterilere aittir seviyesine ulaşmıştır artık. Alışveriş merkezi kamuya ait bir alan olmuştur. Buradan bir adım öteye geçtiğimizde ise serbestçe gezilebilen ve satın alma zorunluluğu olmayan, sadece vitrinleri seyretme eğiliminin yaşandığı alışveriş merkezlerinde özel mülkiyet ile kamusal alan arasındaki fark flulaşmaktadır. Neredeyse karnaval ambiyansında sunulan ortamda birde müşterinin ürüne bakması,kendine ait olmayan ürünleri üzerinde denemesi için izin verilmekte böylece müşteriye kendine ait olmayan mekanlarda kendi mülkiyeti gibi davranması için her ortam sağlanmaktadır. Bizler, müşterilerimiz için boş zaman mekanları ve tüketim yerleri arasında açık bir sınır kalmaması için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Hazırlanan bu ortama müşterilerin alışveriş merkezlerinin ziyaret amaçları ile birleştirince mini şehir daha yaşanır hale geliyor ve bir cazibe merkezine dönüşüyor. Alışveriş merkezleri, ziyaret amacı yaş, cinsiyet, gelir seviyesi, eğitim durumu, sosyal statüsü vb. birçok duruma göre değişkenlik göstermektedir. Aslında, bunca farklılık arz eden ziyaretçiler için alışveriş merkezleri ailece bir çatı altında bulunabilecekleri güvenli, hijyenik, dilencinin, serserinin olmadığı, tatmin edici marka zenginliğinin olduğu, kişisel gelişime katkı sağlayan yönü ile mini bir şehir kimliği doğrulanmaktadır. Eğer alışveriş merkezi sadece alışveriş merkezi kimliği ile değil aynı zamanda yaşam merkezi, şehrin ta kendisi misyonu ile de bu aileyi kapsamı içine alabiliyorsa aile yaptığı tüm faaliyetlerden alışveriş merkezi içinde keyif almaktadırlar.


Güvenilir Online Alışveriş Siteleri Ucuz İnternet Alışveriş Siteleri Sosyal Sorumluluk Shopping Mall Online Satış Siteleri Online Giyim Kıyafet Siteleri Kadın Giyim Markaları İndirimler Giyim Markaları Fırsat Erkek Giyim Markaları Discount Dernekler Bayan Giyim Siteleri