Organize Perakende Geleceğe Güveniyor

25 Eylül 2009 Cuma

Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Derneği (AMPD) ile Deloitteun birlikte hazırladığı Perakende Sektörü Güven Araştırması açıklandı. Araştırmaya göre sektör yatırımlarını sürdürme eğiliminde ancak ekonomik ve politik istikrar ortamı beklentisi de ağırlığını koruyor

organize-perakende-gelecege-guveniyor
Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Derneği (AMPD) organize perakende sektörüne ışık tutacak yepyeni bir çalışmaya daha imza attı. Deloitte ile birlikte hazırlanan ve organize perakende sektörünün Türk ekonomisindeki ağırlıklı rolü nedeniyle karar alıcılar için de önemli bir gösterge olması hedeflenen Perakende Sektörü Güven Araştırmasının yılda düzenli olarak tekrar edilmesi planlanıyor. AMPD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet T. Nane; ilki gerçekleştirilen ve yılın ilk yarısına ilişkin değerlendirmeleri içeren çalışmayla ilgili olarak sektörün mevcut ekonomik koşullarını ve bu koşulların iş ortamına etkisini değerlendirirken karamsarlıktan uzak olduğunu söyledi. Organize perakende sektörünün, sağduyulu ve soğukkanlı algılayışıyla gerçekçi tespitler ortaya koyduğunu ifade eden Nane, Perakende Sektörü Güven Araştırması hakkında şunları söyledi: Bu çalışmanın ortaya koyduğu en önemli göstergelerden biri sektörümüzün genel ekonomik ortamdan çok kendisine güven duyduğunu göstermesi olmuştur. Enflasyon ve hanehalkı alım gücü tahminlerindeki olumsuzluğa rağmen, sektörümüz yatırımlarını sürdürme eğilimindedir. Organize perakende sektörü, yatırımlarını sürdürürken özellikle ekonomik ve politik istikrarın sağlanmasının gereğini vurgulamaktadır. Tüketici alım gücünde yüzde 90lık düşüşAraştırmaya katılan sektör temsilcilerinin yüzde 90ı tüketicinin alım gücünün düştüğünü belirtirken, katılımcıların yüzde 53ü gelecek 12 aylık dönemde tüketici alım gücünün aynı seviyede kalacağı ve yüzde 36sı ise daha da azalacağı görüşünü paylaştı. Ayrıca katılımcıların yüzde 38i, T.C. Merkez Bankasının enflasyon tahminlerinin üstünde bir yıl sonu enflasyon seviyesi öngörüyor. Ayrıca araştırma kapsamında finans piyasalarında güvenin sağlanamaması ve hane halkı alım gücünün düşmesi gibi makro ekonomik endişelerin de sektör potansiyelinin gerçekleşmesinde ciddi bir engel teşkil edebileceği ifade ediliyor. AMPD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet T. Nane, perakendecilerimizin krizden dersler çıkardığını ve verimliliği arttıracak yöntemler geliştirildiğini söyleyerek Araştırmamızın sonuçları da gösteriyor ki, gelecek 12 aylık dönemde, yatırım kararları kadar, istihdam politikaları da planlı bir şekilde yürütülecek ve verimlilik vurgusu ön plana çıkacaktır dedi.Sektörün özgüveni yerindeKendi potansiyeline duyduğu güvene rağmen, perakende sektörü, hem mevcut duruma ilişkin, hem de kriz sonrası dönem için ekonominin genel gidişine dair bazı soru işaretleri taşıyor. Bu durum enflasyon ve döviz kuru parite tahminlerinde kendisini gösteriyor. Gelecek 12 ay içindeki beklentiler değerlendirildiğinde, katılımcıların yüzde 31i şirket satışlarında ve yüzde 24ü karlılıkta olumlu bir tablo çiziyor. 2009 yılındaki beklentilerde ise yatırım ortamının aynı kalacağı ve daha iyi olacağını belirtenlerin oranı yüzde 62dir. Öte yandan, ekonomi genelindeki istihdam ortamı ve enflasyon tahminleri de tüketicinin alım gücündeki iyileşmenin daha geç olacağı yönünde bir fikir birliği olduğunu gösteriyor.Araştırma sonuçlarına göre, perakende sektörü, son 12 aylık dönem içinde yatırımlarına devam etmiş ve ileride de devam etme beklentisi içinde. Buna paralel olarak, ankete katılanların yüzde 24ü bir önceki yıla göre istihdamını artırmış, yüzde 36sı ise istihdamını aynı seviyede korumayı başarmış. İstihdamın azaldığı yanıtı ise yüzde 40 ile yaşanmakta olan kriz ortamının istihdam gerçeğini ortaya koyuyor. İstihdam politikasındaki bu istikrar, beklentilerde de devam ediyor. Çalışan sayısının azalacağı öngörüsü ise yüzde 7 gibi çok düşük bir oranda katılımcı tarafından ifade edilmiş. AMPD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet T. Nane, sektörün geleceği ile ilgili değerlendirmesinde Araştırma sonuçlarını genel olarak değerlendirdiğimizde organize perakende sektörünün, genel ekonomik ortamdan kaynaklanan kısa süreli sorunlara karşı uzun vadeli ve planlı çözümler bulma eğiliminde olduğunu görüyoruz. Hükümetin aldığı önlemler değerlendirildiğinde, organize perakende sektörünün bakış açısının hükümetle tam olarak örtüşmediği ve bu durumun özellikle güven ortamıyla ilgili soru işaretlerini artırdığı anlaşılıyor. AB ve IMF gibi kurumlarla olan ilişkiler uzun vadeli istikrarın temeli olarak anlaşılmakta, öte yandan önlem paketlerinin kapsamı yeterli görülmemektedir. Bizler, düzenli olarak tekrarlanacak bu araştırmanın, sektörümüzün nabzını tutmada önemli bir kaynak haline geleceğine inanıyoruz ifadelerini kullandı. Deloitte Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi ve Ortak M.Sait Gözüm ise perakendecilik sektöründeki son bulgular hakkında şunları söyledi: Değişimin kaçınılmaz olduğu ortamlarda, yaratıcı ve rekabetçi kurumlar rekabetçiliklerini sürdürebilme adına değişimi çok iyi gözlemlemeli ve bu gelişimi bir o kadar da iyi değerlendirmelidir. AMPD ve Deloitte olarak gerçekleştirmiş olduğumuz bu araştırmada katılımcılar iş ortamı ve genel ekonomik durum hakkında geçmiş yıllara oranla karamsar bir tablo ortaya koymuş olsalar da önümüzdeki 12 ay için daha umutlu olduklarını ifade etmişlerdir. Perakende sektöründe yer alan şirketlerin beklentilerini, yöneticilerin ekonomik krizi nasıl değerlendirdiklerini ve mevcut ekonomik durum ile ilgili kaygılarını ve stratejilerini ortaya koyduğuna inandığımız ve düzenli olarak tekrarlamayı hedeflediğimiz araştırmanın sektör açısından faydalı olacağına inanıyoruz.

Firma Fotogalerisi Bulunmuyor
Firma Videosu Bulunmuyor

Güvenilir Online Alışveriş Siteleri Ucuz İnternet Alışveriş Siteleri Sosyal Sorumluluk Shopping Mall Online Satış Siteleri Online Giyim Kıyafet Siteleri Kadın Giyim Markaları İndirimler Giyim Markaları Fırsat Erkek Giyim Markaları Discount Dernekler Bayan Giyim Siteleri