Organize perakendenin Ağustos tablosu

26 Eylül 2012 Çarşamba

AMPD Perakende Endeksi sonuçlarına organize perakende sektörü ciroları Ağustos ayında aylık bazda yüzde 7 artış gösterdi. Cirolardaki ilk 8 aylık artış yüzde 6, 12 aylık büyüme de yine yüzde 6 oldu. 2011 yılında Ağustos ayı yıllık ciro gelişimi de yüzde 6 olarak gerçekleşmişti

organize-perakendenin-agustos-tablosu

CNBC-e Tüketici Güveni Ağustos ayı Endeksi bir önceki ayın nihai endeksine göre yüzde 7,9 değer kaybederek 87,06 seviyesine geldi. Endeks yıllık bazda da yüzde 4,3 aşağıda seyrediyor.

CNBC-e Tüketici Beklenti Endeksi Ağustos ayında yüzde 7,1 gerileyerek 82,63 değerini aldı. Ağırlıklı olarak otomobil, konut ve dayanıklı tüketim mallarına talebi gösteren Tüketim Eğilimi Endeksi yüzde 6,4 gerilerek 81,50 değerini aldı.

Yaz aylarında tüketici güveninde bir miktar düşüş genel anlamda mevsimsel bir özelliğe sahip olmakla birlikte ramazan ayı da bu yavaşlamayı bir miktar artırmış olabilir.

TEPE, Ağustos 2012'de hem geçen aya hem de geçen yıla göre düştü. Geçen yılın aynı dönemine göre iş hacmi son 29 ayın en düşük seviyesine geldi. TEPE Ağustos'ta sıfırın altında 6.5 değerini aldı. TEPE bir önceki aya göre 1 puan, geçen yılın aynı dönemine göre ise 2.2 puan düştü. Gelecek 3 aya göre satış beklentileri durağan seyrediyor. AB'de de perakende güveni negatif eğilimini sürdürüyor.


Sektörün genel olarak satış beklentileri durağan seyretmesine rağmen, cirolar geçen yıla paralel bir seviyede artmaya devam ediyor. Tüketici beklenti ve güvenindeki gerilemeye dikkat etmek gerekiyor.

Gıda ve gıda dışı cirolar
Organize gıda perakendesi cirolarında Ağustos 2012’de geçen aya göre yüzde 2 düşüş yaşanırken, yıllık artış oranı yüzde 2 oldu. Gıda dışında ise aylık yüzde 20, yıllık ve 8 aylık da yüzde 12 artış yaşandı. 2011 yılı aynı döneminde yıllık büyüme yüzde 13 düzeyinde gerçekleşmişti.

Hazır giyim alt kırılımında, cirolar aylık yüzde 32 artış gösterdi. Yıllık bazda ise cironun yüzde 9 arttığı görüldü. 2011 yılında da bu oran yüzde 16 olmuştu.

Ağustos ayında indirimlerin artması ve Ramazan Bayramı nedeniyle özellikle hazır giyim alt kırılımında cirolarda önemli artışlar kaydedilirken gıdada yüzde 2’lik bir gerileme yaşandı.

Metrekare endeksi
Organize perakende sektörünün satış alanı metrekareleri, 2012 Ağustos ayında bir önceki aya göre fazla bir değişim göstermezken, yıllık bazda yüzde 8 artış gerçekleşti. 2011’in aynı döneminde yıllık artış oranı yüzde 16 olmuştu. Mağaza sayıları ise, yıllık bazda yüzde 8 arttı.

Türkiye’de 2012 ilk yarıyılı itibarıyla faal AVM sayısı 313’e çıktı, AVM’lerdeki kiralanabilir metrekare 8 milyona ulaştı.

Gıda ve gıda dışı metrekareleri
Gıda metrekaresi gelişimine bakıldığında, Ağustos 2012 itibarıyla yıllık bazda yüzde 8 oranında artış görülüyor. Mağaza sayıları ise yıllık bazda yüzde 9 artış gösterdi. Gıda dışı perakendede aylık bazda metrekarelerde yüzde 1 artış olurken, yıllık bazda yüzde 10 artış oldu. Mağaza sayılarında ise yıllık yüzde 7 artış yaşandı.

Hazır giyim alt kırılımında ise metrekareler aylık bazda yüzde 1 atarken, yıllık bazda yüzde 11 arttı. Mağaza sayıları ise yıllık yüzde 7 arttı. Yaz döneminde mağaza yatırımlarında bir miktar yavaşlama görülse de sektör yatırımlarına devam ediyor. Hazır giyim mağaza sayısında ve metrekarelerinde artış sürüyor ve mağaza alanları büyüme eğiliminde.

Metrekare başına cirolar
Organize perakende sektörü metrekare başına ciro performansının, Ağustos 2012’de aylık yüzde 7, geçen yıl aynı aya göre ise yüzde 8 iyileştiği görüldü.

Gıda ve gıda dışı metrekare başına cirolar
2012 Ağustos ayında alt sektörler bazında incelendiğinde, gıda perakendeciliğinde aylık yüzde 2 ve geçen yıl Ağustos’a göre yüzde 1 gerileme görüldü. Gıda dışı perakendede ise metrekare başına cirolar aylık bazda yüzde 19 artarken, geçen yıl aynı döneme göre de yüzde 21 yükseldi. Hazır giyim perakendesinde aylık yüzde 31,  yıllık bazda ise yüzde 8 artış yaşandı.

Ağustos ayında metrekare artışına göre daha yüksek oranda artan cirolar, beraberinde verimlilik artışını da getirdi. Gıda dışı perakendesinde, tüm kategorilerin olumlu performansı dikkat çekici….

Sektör istihdamı
Organize perakende sektörü istihdamında ise Ağustos 2012’de aylık 1 artış görülürken yıllık bazda yüzde 5 artış sağlandı.

Gıda ve gıda dışı perakendede istihdam
Gıda perakendeciliği istihdamında yıllık bazda  yüzde 4 artış oldu. Gıda dışı perakendesinde ise yıllık bazda yüzde 5 artış gerçekleşti. Hazır giyim perakendesi istihdamı da yıllık yüzde 3 artış gösterdi. Organize perakende sektörü, yıllık bazda istihdam artışını devam ettiriyor. Geçen yıla göre daha düşük seviyedeki artışa rağmen sektör istihdama olumlu etkisini tutarlı biçimde sürdürüyor.

Fiş sayıları
Organize perakende sektörü fiş sayılarında, aylık yüzde 4, yıllık bazda yüzde 7 artış kaydedildi.
  
Gıda ve gıda dışı fiş sayısı
Gıda perakendesinde fiş sayısında aylık değişim görülmezken, yıllık ise yüzde 8 artış oldu. Gıda dışında ise aylık yüzde 21, yıllık olarak da yüzde 6 artış görüldü. Hazır giyim perakendeciliğinde ise fiş sayısı aylık yüzde 27, yıllık yüzde 7 artı.

Fiş sayılarında gıda perakendesinde aylık bazda bir artış görülmezken, indirim dönemi sebebiyle özellikle hazır giyim kaynaklı olarak gıda dışı perakendesinde önemli artış kaydedildi.


Firma Fotogalerisi Bulunmuyor
Firma Videosu Bulunmuyor

Güvenilir Online Alışveriş Siteleri Ucuz İnternet Alışveriş Siteleri Sosyal Sorumluluk Shopping Mall Online Satış Siteleri Online Giyim Kıyafet Siteleri Kadın Giyim Markaları İndirimler Giyim Markaları Fırsat Erkek Giyim Markaları Discount Dernekler Bayan Giyim Siteleri