Organize perakendenin Ekim tablosu

26 Kasım 2010 Cuma

AMPD Perakende Endeksi Ekim 2010 sonuçlarına göre organize perakende sektörü ciroları Ekim ayında aylık yüzde 4 düşüş yaşadı. 12 aylık değişim incelendiğinde ise organize perakende ciroları yüzde 8 arttı

organize-perakendenin-ekim-tablosu
AMPD Endeksi Ekim 2010 sonuçları yayınlandı. Endekse göre organize perakende sektörü ciroları Ekim ayında aylık yüzde 4 düşüş yaşadı. Yılbaşından bu yana geçen 10 aylık dönem, geçen yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında, ciro artışının yüzde 6 oranında olduğu görülüyor. 12 aylık değişim incelendiğinde ise organize perakende ciroları yüzde 8 arttı. 2009 yılı Ekim ayında 12 aylık ciro gelişimi yüzde 5ti. Dolayısıyla 2010 yılında sektör, 2009 performansının üstüne çıktı.2010 Ekim ayında gerçekleşen ciro, 2009 Ekim ayı ile kıyaslandığında, yıllık yüzde 12 artış gerçekleşti. CNBC-e Tüketici Güven Endeksi Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 3.8 artarak 105.29 düzeyine çıktı. CNBC-e Tüketici Beklenti Endeksi aylık yüzde 3.4 artarak 89.20 değerini aldı. CNBC-e Tüketim Eğilimi Endeksi ise yüzde 6.8 oranında artış ile 156.10 düzeyine çıktı. CNBC-e Tüketim Endeksi Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 1.46 artarak 190,31 düzeyine yükseldi. Artışa en büyük katkı öncü bir sektör olan otomobilden geldi. Bunun dışında konut ve giyim sektörleri de aylık bazda artışa katkıda bulundu. Endeks sonuçlarını değerlendiren Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erhan Aslanoğlu şunları kaydetti: Ekim ayında otomobil sektörünün ağırlıklı etkisiyle yavaş da olsa artış eğilimini sürdüren bir endeks ortaya çıkıyor. Yıllık bazda ise artış oranı yüzde 20ler seviyesine ulaşıyor. Yılın son çeyreğinde Türkiye ekonomisinde beklentilerin üzerinde bir büyüme ve cari açık rakamı ile karşılaşma olasılığının arttığını düşünüyoruz. TEPE (TEPAV Perakende Güven Endeksi), TEPE, Ekim 2010da düşüşe geçerek 1,1 değerini aldı. TEPE bir önceki aya göre 5,7 puan düşerken, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise 11,4 puan arttı.Eylül ayı sonrasında sağlanan istikrar ortamı Ekim ayında da sürdü ve Tüketici Güvenine olumlu olarak yansıdı. TEPEdeki düşüş ise sektörün mevcut dönemdeki olumlu seyirden memnun olduğuna; ancak gelecek dönem beklentilerinde gerileme olduğuna işaret ediyor. Organize perakende sektörü ciroları aylık yüzde 4 düşüş yaşarken 12 aylık dönemde yüzde 8 büyüme oranı yakaladı. Aylık dalgalanma bayram harcamaları ertesi dönem olmasına bağlıyken, yıllık ve 10 aylık büyüme oranlı istikrarını korudu.Gıda ve gıda dışı cirolarOrganize gıda perakendesi ciroları Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 7 düşüş kaydetti. Yılın ilk 10 aylık döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2 büyüyen gıda cirolarında 12 aylık değişim de yüzde 3 büyüme şeklinde oldu.Gıda dışında ise aylık bazda yüzde 1 ciro artışı yaşanırken, yılık ilk 10 aylık dönemi kıyaslandığında, ciro değişimi yüzde 13 oldu. 12-aylık bazda ise gıda dışı perakende ciroları yüzde 18 artış kaydetti. Hazır giyim alt kırılımında ise metrekarelerin aylık bazda yüzde 2, yıllık bazda ise yüzde 20 artış kaydettiği görülüyor. Hazır giyim perakendesi, 12 aylık dönemde metrekare gelişimi öncüsü. 2009 yılsonuna kıyasla 2010 Ekim ayına kadar geçen 10 aylık dönemde ise hazır giyim sektöründe yüzde 14 metrekare artışı kaydedildi. Mağaza sayıları ise yıllık yüzde 16 arttı.2010 yılı Ekim ayında 2003 Temel Yıllı Tüketici Fiyatları Endeksinde bir önceki aya göre yüzde 1,83, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 6,69, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,62 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 8,45 artış gerçekleşti. En yüksek aylık ciro büyümesi yüzde 2 ile hazır giyim perakendesinde gerçekleşti. Gıda perakendesinde bir önceki ay yaşanan bayram alışverişi ertesinde, düşüş yaşandı. Gıda cirolarında yaşanan aylık yüzde 7 düşüşe rağmen, 12-aylık büyüme oranı yüzde 3 olarak gerçekleşti. Gıda dışı ve hazır giyim tüketimi yükselişini bayram sonrasında da sürdürdü. Mevcut dönemde tüketici güvenindeki iyileşme, yılın son çeyreğindeki büyüme oranı beklentilerini yükseltti.Metrekare endeksiOrganize perakende sektörünün satış alanı metrekare gelişimine bakıldığında, önceki aya göre yüzde 1, yıllık bazda ise yüzde 15 artış görülüyor. Sektör, 2009 yılsonuna kıyasla, 10 ayda yüzde 12 metrekare artışı kaydetti. Yeni açılan AVMlerin yanı sıra, cadde yatırımları da bu artışa katkıda bulundu. Mağaza sayıları aylık yüzde 1 artarken, yıllık bazda artış yüzde 21 oldu. Yıllık bazda metrekare gelişim hızı az farkla geçen yılın üzerinde seyrediyor; öte yandan mağaza sayılarındaki artış geçen yıla göre daha yüksek.Gıda ve gıda dışı metrekareleriGıda metrekaresi gelişimine bakıldığında, aylık yüzde 1, yıllık yüzde 15 artış görülüyor. 2009 sonundan bu yana geçen 10 aylık dönemde yüzde 12 metrekare artışı yaşandı. Mağaza sayıları ise yılın ilk 10 ayında yüzde 20, yıllık bazda ise yüzde 28 artış gösterdi.Gıda dışı perakendede aylık metrekare değişimi yüzde 2 artış iken, yıllık bazda artış yüzde 15 olarak kaydedildi. Bu oran bir önceki yılın aynı dönemindeki yüzde 13 büyüme oranına paralel. 10 aylık dönemde ise gıda dışı perakende satış alanı metrekaresi yüzde 11 büyüme kaydetti. Mağaza sayılarında ise yılın ilk 10 ayında yüzde 9, yıllık ise yüzde 12 artış oldu. Hazır giyim alt kırılımında ise metrekarelerin aylık bazda yüzde 2, yıllık bazda ise yüzde 20 artış kaydettiği görülüyor. Hazır giyim perakendesi, 12 aylık dönemde metrekare gelişimi öncüsü. 2009 yılsonuna kıyasla 2010 Ekim ayına kadar geçen 10 aylık dönemde ise hazır giyim sektöründe yüzde 14 metrekare artışı kaydedildi. Mağaza sayıları ise yıllık yüzde 16 arttı.Yılın ilk 10 aylık döneminde metrekare gelişiminin öncüsü hazır giyim perakendesi oldu. Mağaza sayıları artışında ise öncü 2010da da gıda perakendesi... Sektör tüm alt kırılımlarda yatırımlarını sürdürerek hem istihdam yaratıyor hem de tüketici güvenine paralel bir büyüme gerçekleştiriyor.Metrekare başına cirolarMetrekare başına cirolar incelendiğinde organize perakende sektörünün Ekim 2010da aylık yüzde 4 düşüşe karşın, yıllık bazda yüzde 5 oranında artış yaşadığı görülüyor. Geçen yılın aynı döneminde yıllık değişim yüzde 3 büyüme şeklinde gerçekleşti.Gıda ve gıda dışı metrekare başına cirolarAlt sektörler bazında incelendiğinde, aylık yüzde 6 düşüş yaşayan gıda perakendeciliğinde yıllık bazda ise yüzde 3 düşüş gerçekleşti. Gıda dışı perakendede ise metrekare başına cirolar aylık bazda yüzde 1 artarken, yıllık bazda yüzde 19 yükseldi. Hazır giyim perakendesinde aylık değişim yüzde 2 artış şeklindeyken, yıllık bazda kaydedilen yüzde 29 büyüme, geçen yılın aynı döneminin üstünde. Bunda 2009 yılı Ekim ayında cirolarda yaşanan dönemsel düşüşün de etkisi oldu.Hazır giyim başta olmak üzere gıda dışı perakende sektörü yatırımlarını sürdürürken bir yandan da yıllık bazda verimlilik artışı kaydetti. Öte yandan gıda perakendeciliği mağaza sayılarındaki artışa bağlı olarak, yıllık bazda metrekare başına cirolarda düşüş yaşadı.Sektör istihdamıOrganize perakende sektörü istihdam gelişimi 2010daki olumlu seyrini sürdürüyor. Ekim 2010da aylık yüzde 1 artış, yıllık bazda yüzde 16 artış olarak gerçekleşti. Geçen yılın aynı döneminde istihdam yıllık yüzde 1 artarken, 2010 yılında 2 haneli istihdam artışı sürekli kılındı. Yılın ilk 10 aylık döneminde ise sektör yüzde 14 istihdam yarattı.Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Ağustos 2010da işsizlik oranı yüzde 11,4 olmuştur. Genç nüfusta işsizlik oranı ise yüzde 21 düzeyinde. Özellikle genç nüfus için kayıtlı istihdam yaratan ve kariyer olanakları sunan yapısıyla organize perakende sektörü, işsizlikle mücadelede önemli bir destek sağlıyor. Gıda ve gıda dışı perakendede istihdamGıda perakendeciliğinde aylık istihdam değişimi olmazken, yılın ilk 10 ayında yüzde 12, yıllık bazda ise yüzde 19 oranında istihdam artışı sağlandı. Bir önceki yıl yaşanan yüzde 15lik daralma, 2010 yılı Ekim ayında tamamen karşılandı.Gıda dışı perakendesi de aylık yüzde 2 oranında istihdam artışı yaşarken, yılın ilk 10 ayında yüzde 14 artış oranı gösterdi. Yıllık bazda gıda dışı perakende istihdamındaki değişim yüzde 16 oldu.Hazır giyim perakendesi ise aylık yüzde 2lik istihdam artışına paralel olarak, yılın ilk 10 ayında yılsonuna kıyasla yüzde 25 istihdam artışı sağladı. Yıllık bazda yüzde 28 istihdam gelişimi ile geçen yılın aynı dönemindeki yıllık yüzde 10 artış oranındaki artış neredeyse üçe katlandı. Hem 2009 hem de 2010 yıllarında, hazır giyim perakendesi istihdam artışı lideri oldu.Organize perakende sektörü, yılın ilk 10 ayında, 2009 yılının üzerinde istihdam yaratma başarısı göstererek yüzde 16 artış yakaladı. Alt sektörler genelindeki yüksek performans, 2010 yılsonunda toplamda yıllık yüzde 20ye yakın bir istihdam artışı potansiyelini işaret ediyor. Fiş sayılarıOrganize perakende sektörü, aylık bazda yaşanan düşüşe karşın, 10 aylık ve yıllık bazda fiş sayısı artışı kaydetti. Aylık bazda yüzde 4 düşen fiş sayısı, 12 aylık dönemler kıyaslandığında yüzde 13 arttı. 2010un ilk 10 ayı 2009un ilk 10 ayı ile kıyaslandığında da fiş sayısı değişimi yüzde 13 oldu.Gıda ve gıda dışı fiş sayısıGıda perakendesindeki 12 aylık fiş sayısı artışı yüzde 11 oranında, aylık değişim yüzde 2 düşüş şeklinde oldu. Fiş sayıları cirodaki düşüşe bağlı olarak geriledi. Yılın ilk 10 ayı geçen yılın ilk 10 ayı ile kıyaslandığında değişim yüzde 11 artış olarak gerçekleşti.Gıda dışında ise 12 aylık değişim yüzde 22 oldu. 2009 yılının aynı döneminde yıllık fiş sayısı artışı yüzde 18ken, cirolardaki yıllık artışa bağlı olarak fiş sayıları da yükseldi. 10 aylık dönemler kıyaslandığında geçen yıla göre fiş sayıları yüzde 23 arttı. Hazır giyim perakendeciliğinde fiş sayısı aylık yüzde 13 düşüş yaşarken, cirolardaki artışa bağlı olarak, fiş başına cirolar yükseldi. Yıllık bazda ise yüzde 38 fiş sayısı artışı yaşadı. Bu artış geçen yılki yüzde 32 artışın üstünde oldu. 2010un ilk 10 ayı 2009un ilk 10 ayı ile kıyaslandığında fiş sayıları yüzde 40 arttı. Organize perakende sektöründe aylık fiş sayısı gelişimi, ciro gelişimine paralel bir dalgalanma yaşadı. Gıdada fiş sayılarındaki düşüş cirolardaki dönemsel düşüşe paralelken, hazır giyim ve gıda dışı fiş sayılarındaki düşüş, fiş başına cirolardaki artışa işaret ediyor.

Firma Fotogalerisi Bulunmuyor
Firma Videosu Bulunmuyor

Güvenilir Online Alışveriş Siteleri Ucuz İnternet Alışveriş Siteleri Sosyal Sorumluluk Shopping Mall Online Satış Siteleri Online Giyim Kıyafet Siteleri Kadın Giyim Markaları İndirimler Giyim Markaları Fırsat Erkek Giyim Markaları Discount Dernekler Bayan Giyim Siteleri