Organize Perakendenin Eylül Tablosu

23 Ekim 2009 Cuma

AMPD Perakende Endeksi Eylül 2009 sonuçlarına göre organize perakende ciroları geçtiğimiz ay, Ağustos ayına göre yüzde 9, 2008 Eylül ayına göre yüz de 3 büyüme gösterdi. Araştırma, 2009 yılının ilk 9 ayında ciroların, 2008'in aynı dönemiyle kıyaslandığında yüzde 5 arttığını söylüyor

organize-perakendenin-eylul-tablosu
Eylül ayı itibariyle, perakende sektörü cirolarında aylık ve yıllık bazda bir artış gerçekleşti.Eylül ayı ciroları ağustos ayına kıyasla yüzde 9 artarken, 2008 yılının Eylül ayına göre aylık değişim ise yüzde 3 seviyesinde oldu. 2008 Eylül ayındaki yıllık artış 2007 Eylül ayına kıyasla yüzde 11 seviyesindeydi. 2009 Eylül ayındaki yıllık ciro artışı ise (Eylülden Eylüle) yüzde 3 düzeyinde oldu. 2009 yılının ilk 9 ayını 2008 yılının aynı dönemiyle kıyasladığımızda, organize perakende cirosunun yüzde 5 büyüdüğü görülüyor.CNBC-e Tüketim Endeksi Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 8.46 artış göstererek 174.47 düzeyine çıktı. Endeksin detaylarına bakıldığında artışta otomobil, konut ve beyaz eşya ağırlıklı ev eşyası sektörleri etkili oldu. Tüketici Güven Endeksi, Eylül ayında, Ağustostaki 93,24 seviyesinden yüzde 5,3 artarak 98,21 düzeyine yükseldi. Endeks sonuçlarını değerlendiren Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erhan Aslanoğlu, CNBC-e Tüketim Endeksinin geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre baz etkisiyle artış trendine girdiğini, yılın son çeyreğinde iç talebin büyümeye pozitif katkı yapma ihtimalinin arttığını söyleyebiliriz dedi. BKMnin verilerine göre, 2009 yılı Ramazan ayı harcamaları yıllık bazda yüzde 41 yükseldi. Arife günü POS makinelerinde saniyede 638 işlem ile 5 yılın rekorunun kırıldığı bildirildi. Harcamalarda en yüksek oran yüzde 18 ile hazır giyim ve aksesuar kategorisinde gerçekleştirildi.Eylül ayındaki okul ve bayram harcamaları, vergi indirimlerinin sonuna gelinmesi, organize perakende sektörüne, özellikle de gıda dışına önemli bir canlılık getirdi. Yükselen tüketici güveni, tüketime dönüşerek, sektörün eylül ayı beklentilerini gerçekleştirdi. Endekste bu durum Ancak yüzde 3lük artış yine de sevindirici değildir. Ekonominin bir bütün olarak canlandırılması önümüzdeki 9 ayda ağırlıklı olarak iç talebe bağlı olacaktır. Bugün Çin de iç talebi artırıcı yönde önemli önlemler almış ve almaya devam ediyor şeklinde yorumlanmış.Gıda ve gıda-dışı cirolarAlt sektörler bazında ciroları incelendiğinde gıda perakendesi cirosunda önceki aya göre yüzde 5 seviyesinde bir düşüş yaşandığını görülmektedir. Gıda dışında ise aylık ciro değişimi yüzde 39 artış olarak gerçekleşti. Hazır giyim sektörü cirosu ise yüzde 64 artmıştır. Aylık bazda geçen yılın Eylül ayıyla kıyaslandığında, gıda perakendesi ciroları değişmezken, Gıda dışı perakende ve hazır giyim ciroları yüzde 16 büyümüştür. Yıllık olarak baktığımızda ise gıda cirolarının yüzde 1 arttığı görülmektedir. Öte yandan gıda dışında yüzde 6 büyüme gözleniyor. 2008 Eylül ayından- 2009 Eylüle yıllık yüzde 9 büyüme yaşayan hazır giyim sektörü, alt kırılımdaki ciro artışının yine lideri konumundadır. 2009 ilk 9 ayını 2008 yılının ilk 9 ayıyla kıyasladığımızda, gıda ciroları yüzde 3 artarken, gıdadışı yüzde 8, hazır giyim ise yüzde 11 büyüme gerçekleşti.2009 yılı Eylül ayında 2003=100 Temel Yıllı Tüketici Fiyatları Endeksine göre giyim ve ayakkabıda aylık yüzde -1,01 düşüş gerçekleşti. Dolayısıyla hazır giyim sektörü, fiyat düşüşüne rağmen ciro artırma başarısı gösterdi. Ramazan sonrası dönemde gıda harcamaları aylık bazda düşerken, okulların açılması, mobilya ve elektronikte vergi indiriminin son döneminin yaşanması ve bayram hediyesi alışverişleri gıdadışı perakendede ciroların yükselmesini sağladı. Fiyat gerilemesine rağmen organize hazır giyim, yayılması sonucunda cirolarını artırabilme konumuna geldi. Organize gıdadaki yayılmanın henüz anlamlı bir ciro artışına dönüşmediği gözleniyor.Metrekare endeksiMetrekare endeksine baktığımızda, yıllık olarak yüzde 12 artış gözlemlenmiştir. Öte yandan, 2008 Eylül ayındaki bir yıllık büyümeye baktığımızda yüzde 22 artış yaşandığı görülmektedir. Aralık 2008 sonuna kıyasla 2009 yılı ilk 9 aylık metrekare artışı ise yüzde 9 oranında gerçekleşti.Mağaza sayılarına baktığımızda ise, yıllık yüzde 11 artış yaşandığı görülmektedir; ancak 2008deki yıllık yüzde 24lük artış oranlarına kıyasla büyüme hız kesti.Sektör kriz ortamında güvenle yatırımlarını sürdürüyor. Bu durum, sektörün yakın ve orta vadede gerçekleşecek düzelmeye duyduğu güvenin ifadesidir. Gıdadışı perakende yatırımları da önceki aylara göre artış kaydetti.Mağaza metrekarelerindeki artış mağaza adedine göre daha hızlı seyretti. Gıda ve gıda-dışı metrekareleriEylül 2009da yıllık metrekare artışı gıdada yüzde 14, gıda dışında yüzde 11 seviyesinde gerçekleşti. Hazır giyimde yüzde 14 yıllık metrekare artışı yaşandı.Gıdada 2008 yılı Eylül ayındaki yıllık artış yüzde 20 iken, 2009 yılı Eylül ayında bu oran düşmüştür. Gıda dışında ise 2008deki yüzde 26lik büyüme 2009da yüzde 11e gerilemiştir. Geçen sene hazır giyim metrekare alanında ise yüzde 35 büyüme gözlemlenmişti; 2009 Eylül ayında yıllık hazır giyim metrekaresi ise yüzde 14 artmıştır.Aralık 2008 sonuna kıyasla 9 aylık büyümeye baktığımızda da, en yoğun metrekare artışının yüzde 10 ile gıda perakendesinde olduğu görülmektedir. Gıdadışında 9 aylık metrekare artışı yüzde 7 oldu. 2008 yılında satış alanı artışında öncü olan hazır giyim sektöründe ise yıl sonundan beri metrekare bazında yüzde 8 artış gözlenmiştir. Geçen yılın Eylül ayına göre yıllık mağaza sayıları gelişimine baktığımızda ise, Gıdada yüzde 20 artış olurken, gıda dışında ise yüzde 4 artış olduğu görülmektedir. Hazır giyim sektöründe mağaza sayısı artışı yüzde 5 düzeyinde oldu.Gıda perakendesi yıllık yüzde 20 mağaza sayısı artışıyla yatırımlarda öncü konumdadır. 2008 yılındaki ivmesini aynen sürdürüyor. Gıdadışı yatırım ivmesini yavaşlatmış olmasına rağmen, büyüme eğiliminden kopmamıştır. Kriz döneminde de kararlılığını sürdürmüştür.Eylül ayında açılan 3 yeni AVM mağaza sayılarında artışta etkili oldu. Organize perakende sektörü, bir bütün olarak ekonominin güvenilir payandası olduğunu bu davranış modeli ile tekrar gösteriyor. Sektörde, gıda dışındaki genel eğilimi mağaza metrekarelerinin büyümesi yönündedir.Metrekare başına cirolarEylül 2009da metrekare başına ciro endeksi, Ağustos ayına göre yüzde 8 artmıştır. 2008 Eylül ayına kıyasla aylık bazda yüzde 2 düşüş görülüyor.Gıda ve gıda-dışı metrekare başına cirolarAlt sektörlere baktığımızda; gıdada Ağustos ayına göre yüzde 5 düşüş yaşandı. 2008 yılı aynı dönemine göre ise yüzde 8 düşüş gerçekleştiği görülmektedir. Gıda dışında ise aylık yüzde 37 artış olurken, Eylül 2008e göre yüzde 10 yükseliş kaydedilmiştir. Hazır giyim sektörüne bakıldığında ise önceki aya göre metrekare başına cirolarda yüzde 58 artış oldu. Geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 8 yükselme yaşandı. Cirolardaki artış metrekare başına cirolara da yansımıştır.Cirolardaki aylık yükselişler, metrekare gelişiminin üstüne çıkarak, metrekare başına ciroların aylık ve yıllık bazda artmasını sağlamıştır. Organize gıda perakendesi 2009 yılındaki atağını henüz verimliliğe çevirmemiş olup yayılmasını hız kesmeden sürdürüyor. Yatırımlarının geri dönüşü konusunda güvenli ve etkin olmaya devam ediyor. Organize perakendenin gün geçtikçe sağladığı bu etkinlik devlet açısından da daha fazla vergi geliri anlamına gelmektedir.Sektör istihdamıSektör istihdamı aylık bazda aynı kalırken yıllık bazda yüzde 1 azaldı. Toplam çalışan sayısında Aralık 2008 sonundan bu yana ise yüzde 2 düşüş oldu. Bilindiği gibi Türkiye genelindeki temmuz ayıişsizlik oranı yüzde 12,8 olarak açıklandı. Bu durumda organize perakende bir istihdam koruma başarısı yakaladı.Gıda ve gıda-dışı perakendede istihdamAlt sektörlerde de 2008deki istihdam artışının hız kestiği görülmektedir. Gıdada yıllık bazda yüzde 6 istihdam düşüşü yaşandı. Gıdadışında yüzde 1 artış olurken, hazırgiyimde ise yüzde 2 istihdam gelişimi gözleniyor. Eylül 2009 itibariyle, Aralık 2008den beri olan 9 aylık dönemde hazır giyim yüzde 2 istihdam artışı sağlarken, gıda yüzde 5, toplam gıda dışı ise yüzde 1 düşüş yaşamıştır. Eylül ayında özellikle gıda dışı organize perakendede geçtiğimiz aylardan sonra yeniden bir istihdam hamlesi gözleniyor. Gıdadışı ve hazır giyim alt sektörleri yıllık ve aylık istihdam gelişimini sürdürmüştür. Organize perakende istihdamı alt sektörler bazında aylık, yıllık ve 8 aylık bazda yükselme trendi sinyalleri verdi. Sektör, işsizliğin yüzde 12,8e ulaştığı dönemde istihdam yaratma gücünü tüm olumsuzluklara rağmen tekrar sergilemeye başladı. Organize perakende sektörünün yarattığı bu değer, diğer sektörlerde görülmedi. Fiş sayılarıAğustos ayına göre organize perakende fiş sayıları yüzde 1 azalırken, 2008 Eylül ayına kıyasla aylık artış yüzde 14 seviyesinde oldu. 2009un ilk 9 ayı 2008 yılının ilk 9 ayıyla kıyaslandığında yüzde 14 düzeyinde fiş sayısı artışı gerçekleşti.Fiş sayılarında yıllık bazda yüzde 14 artış gözleniyor. Bu durum hem kayıtlılığın gelişimine dikkat çekmekte hem de tüketicinin bir süredir benimsediği üzere, sık alışverişe çıktığında her defasında az satın aldığına işaret ediyor.Gıda ve gıda dışı fiş sayGıdada fiş sayısı 2008 Eylül ayına göre yıllık yüzde 14 artarken, gıdadışında bu oran yüzde 15 oldu. Hazır giyimde ise yıllık bazda yüzde 27 artış, aylık bazda yüzde 37 artış olarak gerçekleşti. Gıdada aylık fiş sayısı düşerken, gıdadışı ve hazırgiyimde yükselme gerçekleşti.Eylül ayında bayram ve okul alışverişinin yanı sıra, vergi indiriminin eylül ayı sonunda kaldırılması sebebiyle mobilya ve elektronik sektörlerindeki satışlarda canlılık yaşandı.Öte yandan, 1 yılda toplam fiş sayısında yüzde 14lük artış kayıtlılık oranındaki artışın sürdüğünü işaret ediyor. Geçen yıl bu oran yüzde 17 oldu.Tüketici uzun bir zamandan bu yana sık ama az alışveriş temposuna alıştı. Kampanyalar ve özel günler, istenen sonucu yaratma becerisi gösteriyor. Hazır giyim sektörü Eylül ayında cirolar ve fiş sayıları açısından öncü konumundadır. Hazırgiyim 2008 yılındaki yüzde 48lik artışını yüzde 27 oranında artış ile sürdürülebilir bir zemine taşıdı. Perakende sektörünün kayıt içine girişi sağlıklı ama henüz yetersiz bir sürece dönüştü.

Firma Fotogalerisi Bulunmuyor
Firma Videosu Bulunmuyor

Güvenilir Online Alışveriş Siteleri Ucuz İnternet Alışveriş Siteleri Sosyal Sorumluluk Shopping Mall Online Satış Siteleri Online Giyim Kıyafet Siteleri Kadın Giyim Markaları İndirimler Giyim Markaları Fırsat Erkek Giyim Markaları Discount Dernekler Bayan Giyim Siteleri