Organize Perakendenin Mayıs Ayı Rakamları

18 Haziran 2008 Çarşamba

Organize perakendenin Mayıs 2008 cirosu, hem bir önceki aya göre, hem de 2007 yılının Mayıs ayına göre net yüksek oranlı büyüme kaydetti

organize-perakendenin-mayis-ayi-rakamlari
AMPD Perakende Endeksine göre, sektör cirosu Nisan ayına göre yüzde 7lik net artış gösterirken, bir önceki yılın aynı dönemi olan Mayıs 2007ye göre net yüzde 12 artarak önemli bir büyümeye imza attı. Sektör, Ocak 2008den bu yana sürdürdüğü yüzde 10 düzeyindeki büyüme trendini korudu. 2007 mayısa göre yüzde 12lik ciro artışıOrganize perakendenin enflasyondan arındırılmış net cirolarının geçmiş verilerine bakıldığında, Mayıs ayında mevsimsel bir yükseliş kaydedildiği görülüyor. Ancak 2008 yılında bu artış eğilimi daha da güçlendi. 2007 Mayısında bir önceki yıla göre ciro büyüme oranı yüzde 8 olurken, 2008 Mayısında yıllık ciro artışı yüzde 12 oldu. Ciro artışı için esas gösterge olarak alınan yıllık büyüme rakamı, sektörün bu yıl da yüzde 10 düzeyinde büyüme yakalayacağına işaret etti. Aylık ciro değişimine bakıldığında ise; sektör cirosu, bir önceki ay olan Nisan ayına göre yüzde 7 arttı. Sektör, 2007 yılının Nisan ayından Mayıs ayına yüzde 4,3lük bir artış yakalamıştı. Bu durum, Mayıs ayında mevsimsel olarak yakalanan artışın bu yıl daha güçlü olduğunu koyuyor. Gıda dışının perakende daha çok büyüdüSektörün gıda ve gıda dışı alt kırılımlarının ciro performanslarına baktığımızda, gıda-dışı perakendesinin, Nisanın ardından Mayıs ayında da daha yüksek bir ciro artışını yakaladığı görülüyor. Organize gıda perakendesinin cirosu, 2008 Mayıs ayında, 2007 Mayısına göre yüzde 9 büyüyerek ortalama sektör cirosunun altında kaldı. Ancak gıda perakendesinin büyüme rakamı, geçen yıla göre arttı. Gıda perakendesi, 2007 Mayıs ayında yüzde 5 büyümüştü.Öte yandan, gıda-dışı perakendeciliğin cirosu yüzde 11 büyüyerek ortalama büyümenin üstünde bir performans sergiledi. Ancak gıda dışı perakendecilik, 2007 Mayıs ayında yüzde 17lik bir büyüme kaydetmişti. Mayıs ayında gıda dışı perakendecilikte ortalamanın üstünde büyüme gerçekleşmekle birlikte, geçen seneye göre bir yavaşlama dikkate çarpıyor. Yatırımlar sürüyorOrganize perakende yatırımlarının önemli bir göstergesi olan aylık toplam metrekare rakamı, bir önceki aya göre yüzde 2 artış gösterdi. Toplam metrekare, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 25 büyüme gösterdi. Bu 12 aylık büyüme rakamı, sektörün yatırım ivmesini koruduğunu gösteriyor. Mayıs ayından geriye doğru bakıldığında, son 24 ayda sektörün toplam metrekaresinin yüzde 46ya varan oranda arttığı görülüyor. Endeks kapsamındaki mağazaların metrekare toplamı, Mayıs 2006da 1,51 milyon metrekare iken, Mayıs 2008de 2,21 milyon metrekareye çıktı. Yani tam iki yıllık bir süreçte organize perakendenin hizmet alanı yaklaşık bir buçuk katına çıktığı görülüyor. Metrekarede de gıda dışı öndeMetrekare artışlarının gıda ve gıda-dışı alt kırılımlarını incelediğimizde, gıda-dışının gıdaya göre yüksek olan yatırım hızını sürdürdüğü görülüyor. Bir önceki ay olan Nisanla karşılaştırdığımızda ise, her iki alt kesimin de yüzde 2lik bir alan genişlemesi yaşadığı görülüyor. Ancak, son 12 aylık metrekare artışlarına baktığımızda, gıda dışı yüzde 36 artış yakalarken, gıda perakendesi yüzde 19 büyüdü. Geçen yıl Nisan ayında da benzer bir eğilim gözlenmiş; gıda dışı hizmet alanını daha yüksek bir hızda genişletmişti. Son 24 ayda ise, gıda dışı perakendeciliği toplam hizmet alanını yüzde 61 arttırarak 587 bin metrekareden 950 bin metrekareye çıkardı. Gıda perakendesi ise, hizmet alanının yüzde 37 arttırarak 924 bin metrekareden 1,25 milyon metrekareye çıkardı. İstihdam artışı da devam ediyorOrganize perakendenin toplam istihdamı, bir önceki aya göre yüzde 1 artarak önemli bir aylık artış sergiledi. Toplam istihdamın 12 aylık artışı yüzde 20 oldu. Yıl başından bu yana yüzde 20-25 bandında seyreden yıllık istihdam artışları, 2008 yılında da yüzde 25e yakın bir istihdam artış hedefinin gerçekleşeceğini gösteriyor. Toplam istihdam artışının, 24 aylık artışı ise yüzde 48 oldu. Diğer bir deyişle organize perakende, toplam istihdamını 24 ayda 1,5 kata yakın arttırdı. Ocak 2006dan bu yana geçen 29 aylık dönemde ise, organize perakendenin toplam istihdamı yüzde 60 arttı.


Güvenilir Online Alışveriş Siteleri Ucuz İnternet Alışveriş Siteleri Sosyal Sorumluluk Shopping Mall Online Satış Siteleri Online Giyim Kıyafet Siteleri Kadın Giyim Markaları İndirimler Giyim Markaları Fırsat Erkek Giyim Markaları Discount Dernekler Bayan Giyim Siteleri