Organize Perakendenin Mayıs Tablosu

06 Temmuz 2010 Salı

AMPD Perakende Endeksi Mayıs 2010 sonuçlarına göre organize perakende ciroları geçtiğimiz Nisan ayına göre yüzde 12 artarken, geçtiğimiz yılın Mayıs ayına göre aylık değişim yüzde 5 seviyesinde gerçekleşti

organize-perakendenin-mayis-tablosu
Mayıs 2010 itibarıyla, perakende sektörü cirolarında aylık ve yıllık bazda bir artış gerçekleşti. Mayıs 2010 ciroları Nisan 2010a kıyasla yüzde 12 artarken, 2009 yılının Mayıs ayına göre aylık değişim yüzde 5 seviyesinde oldu. Yılın ilk beş ayında sektör genelinde cirolar 2009 yılının aynı dönemine göre yüzde 6 büyüdü. 2009 Mayıs ayındaki yıllık artış 2008 Mayıs ayına kıyasla yüzde 3 seviyesindeydi. 2010 Mayıs ayındaki yıllık ciro artışı ise yüzde 9 düzeyinde oldu.CNBC-e Tüketici Güven endeksi 2010 Mayıs ayında bir önceki aya göre 0.50 oranında bir düşüş göstererek 102,36 düzeyine geriledi. CNBC-e Tüketim Endeksi Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 0.73 oranında artış göstererek 169,38 düzeyine yükseldi. Şubat ayından bu yana önemli oranda yükseliş gösteren endeksin Mayıs ayı sonuçları yükselişin durduğuna işaret ediyor. Endeksin detaylarına bakıldığında, Mayıs ayında tüketicinin geleceğe ilişkin beklentilerinde kötüleşme izlenirken, tüketim eğiliminde kısmi bir artış gözlemliyoruz. Bu çerçevede, CNBC-e Tüketici Beklenti Endeksi bir önceki aya göre yüzde 3.39 oranında değer kaybedip 87.50 değerini alırken, CNBC-e Tüketim Eğilim Endeksinin yüzde 2.56 oranında bir artış ile 148,50 düzeyine çıktı. TCMB İktisadi Yönelim Anketi, Mayıs ayında üretime yönelik ekonomik aktivitede bir önceki aya göre yavaşlamaya işaret ediyordu. Mevcut durum algısı ve geleceğe ilişkin beklentiler kötüleşirken, CNBC-e Tüketim Eğilimi Endeksinin Mayıs ayında artması mevsimsel bir talep artışına işaret ediyor. Mayıs ayında cirolarda aylık ve yıllık büyüme gerçekleşti. Hazır giyim perakendesi yüzde 31lik yıllık büyüme ile ciro büyümesinde lider konumunu koruyor. Organize perakende sektörü, 2010 yılının Mayıs ayında bir önceki yıla göre yüzde 9 ciro artışı gösterdi. Tüketicinin mevcut durum algısı ve geleceğe ilişkin beklentiler kötüleşirken, CNBC-e Tüketim Eğilimi Endeksinin Mayıs ayında artması mevsimsel bir talep artışına işaret ediyor. Ancak beklentide görülen olumsuz yönelim mutlaka perakendeciler tarafından dikkate alınmalı.Gıda ve gıda dışı cirolarAlt sektörler bazında ciroları incelediğimizde, gıda perakendesi cirosunda önceki aya göre yüzde 9 artış yaşandığını görüyoruz. Gıda dışında aylık ciro değişimi yüzde 17 artış olarak gerçekleşti. Hazır giyim sektörü cirosu da aylık yüzde 15 artış kaydetti.Aylık bazda geçen yılın Mayıs ayıyla kıyaslandığında, gıda perakendesi ciroları değişmezken, gıda dışı perakende cirosu yüzde 14 ve hazır giyim ciroları yüzde 19 büyüdü.Yılın ilk beş ayını geçen yılın aynı dönemiyle kıyasladığımızda, gıda ciroları yüzde 2, gıda dışı yüzde 13 ve hazır giyim ciroları ise yüzde 24 artış kaydetti. Yıllık olarak baktığımızda ise gıda cirolarında yüzde 4, gıda dışında yüzde 18lik büyüme gözleniyor. 2009 Mayıs ayından- 2010 Mayısa yıllık yüzde 31 büyüme yaşayan hazır giyim sektörü yeni sezona damgasını vuruyor.2010 yılı Mayıs ayında 2003=100 Temel Yıllı Tüketici Fiyatları Endeksinde bir önceki aya göre yüzde 0,36 düşüş, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 4,17, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,10 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 7,20 artış gerçekleşti. Alt sektörler bazında 2010 Mayıs ayında, aylık ve yıllık ciro artışı yaşandı, tüketimde bir önceki ayda yaşanan mevsimsel dönüş yerini artışa bıraktı. Gıda dışında yatırımların dönüşü alınıyor. Hazır giyim sektörü yıllık ciro büyümesinde önemli bir pay sahibi... Yılın başında 236 olan AVM sayısı Mayıs sonu itibarıyla 6 artış ile 242ye çıkarken, özellikle hazır giyimde görülen ciro artışı artık metrekare artışları ile açıklanamayacak konuma geldi. Bu konum hazır giyim perakendecilerinin yeni atılımları için sağlam bir zemin hazırlıyor. Tüketici gücündeki düşme eğilimi henüz alışverişte ifadesini bulmadı.Metrekare endeksiMetrekare endeksine baktığımızda, yıllık olarak yüzde 15 artış gözlemliyoruz. Öte yandan, 2009 Mayıs ayındaki bir yıllık büyümeye baktığımızda yüzde 17 olarak gerçekleştiğini görüyoruz. 2010 yılında sektör genelindeki metrekare artışları 2009 yılına paralel seyrediyor. Yılın ilk beş ayında sektör genelinde yüzde 5 metrekare artış kaydedildi.Mağaza sayılarına baktığımızda ise yıllık yüzde 20 artış yaşandığı görülüyor; 2009daki yıllık yüzde 17lik artış oranının önüne geçildi. Aralık 2009 yılsonuna kıyasla, mağaza sayıları yüzde 8 artarken, metrekareler ise yüzde 5 büyüdü.Sektör 2010 yılında da metrekare artışlarını sürdürüyor. Mayıs ayı itibarıyla mağaza artış hızı 2009un aynı döneminin çok az da olsa önüne geçti. Özellikle, 2010 yılı ilk beş ayındaki mağaza gelişiminin öncüsü gıda yatırımları oldu. Yıllık bazda metrekare gelişiminin öncüsü de yüzde 22 ile hazır giyim sektörü. Mağaza sayılarında da yıllık yüzde 27 büyüme oranı ile öncü yine gıda perakendesi; gıdada son dönemde mağaza sayısındaki artış metrekare artışının önüne geçti. Daha küçük metrekareli mağaza artışları söz konusu... Gıda dışında ise mağazalar daha büyük metrekarelerle açılıyor.Gıda ve gıda dışı metrekareleriMayıs 2010da yıllık metrekare artışı gıdada yüzde 14, gıda dışında yüzde 15 seviyesinde gerçekleşti. Gıdada metrekare artış hızı 2009un gerisinde kalmış olsa da gıda dışında aynı hızı yakaladı. Hazır giyimde Mayıs 2010da yıllık yüzde 22 metrekare artışı yaşandı. Geçen sene hazır giyim metrekare alanında ise yüzde 21 büyüme gözlemlenmişti. Geçen yılın Mayıs ayına göre yıllık mağaza sayıları gelişimine baktığımızda ise, gıdada yüzde 27 artış olurken, gıda dışında ise yüzde 12 artış olduğu görülüyor. Hazır giyim sektöründe mağaza sayısı artışı yüzde 14 düzeyinde kaldı. Gıda perakendesi yıllık yüzde 27 mağaza sayısı artışıyla yatırımlarda öncü konumda ve 2008-2009 dönemindeki eğilimini sürdürüyor. 2009 yılı sonuna kıyasla gıda yatırımlarındaki yüzde 5lik metrekare artışı kayda değer. Gıda dışı yatırım ivmesini yavaşlatmış olmasına rağmen, yıllık yüzde 15 artışı korudu. Hazır giyim perakendesi yatırım atağıyla metrekaresini yıllık bazda yüzde 22 artırdı. Organize perakende sektörü metrekareleri Mayıs ayında hazır giyim perakendesi ağırlıklı bir büyüme yaşadı.Metrekare başına cirolarMayıs 2010da metrekare başına ciro endeksi Nisan 2010a göre yüzde 10 artarken, yıllık bazda yüzde 1 yükselme kaydedildi. Gıda ve gıda dışı metrekare başına cirolarAlt sektörlere baktığımızda; gıdada aylık yüzde 8 artış, Mayıs 2009a göre ise yüzde 4 düşüş yaşandı. 2009 yılında 2008 yılı aynı dönemine göre ise yüzde 5 düşüş gerçekleştiği görülüyor. Sektördeki verimlilik kaygısı, metrekare başına cirolardaki mevsimsel düşüşü azaltma yönünde gerçekleşti.Gıda dışında ise aylık bazda yüzde 15 artış olurken, geçen yılın Mayıs ayına göre ise yüzde 9 artış olduğu gözleniyor. Hazır giyim sektörü ise, bir önceki aya göre yüzde 13, Mayıs 2009a göre ise yüzde 7 verimlilik artışı yakaladı. Hazır giyim sektöründe ciroların metrekarelerin ve mağaza sayısı artışının önünde büyümesi metrekare başına ciro verimililiğini geliştirdi.Özellikle gıda dışında yıllık bazdaki metrekare artışından daha yüksek gerçekleşen ciro artışına bağlı olarak, metrekare başına cirolar yükseldi. Öte yandan, gıda yatırımlarının devam etmesi nedeni ile gıda perakendeciliğinde yıllık bazda metrekare başına cirolarda yüzde 4 düşüş yaşansa da, aylık bazda yüzde 8 yükseliş yaşandı.Sektör istihdamıSektör istihdamı aylık bazda yüzde 2, yıllık bazda ise yüzde 16 arttı. 2009 yılındaki yüzde 4lük istihdam artışının önüne geçildi. İlk 5 ayda istihdam yüzde 6 arttı.Bilindiği gibi Türkiye genelindeki 2010 yılı mart ayı işsizlik oranı yüzde 13,7 olarak açıklandı. Bu oran kentsel istihdamda yüzde 15,6, genç nüfus istihdamında ise yüzde 24,6 düzeyinde. Bu durumda organize perakende, ender rastlanan bir istihdam yaratma başarısı yakalamış görünüyor. Gıda ve gıda dışı perakendede istihdamAlt sektörlerde istihdam artışı sürüyor. Gıdada yıllık bazda yüzde 16 istihdam artışı yaşandı. Gıda dışında yıllık yüzde 15 artış olurken, hazır giyimde ise yüzde 26 istihdam gelişimi gözleniyor. 2010 yılının ilk 5 ayında gıda yüzde 8, gıda dışı yüzde 6 ve hazır giyim sektörleri yüzde 10 istihdam artışı yarattı. Sektör, işsizliğin yüzde 13,7ye ulaştığı dönemde istihdam yaratma gücünü tüm olumsuzluklara rağmen yıllık yüzde 16 artışa ulaştırdı. Organize perakende sektörünün alt sektörler bazında yıllık yüzde 26ya kadar yükselen oranlarda yarattığı bu kayıtlı istihdam, organize perakendenin Türkiye ekonomisinin temel kaldıraçlarından biri olduğuna tekrar işaret ediyor.Fiş sayıları2010 Nisan ayına göre organize perakende fiş sayıları Mayıs 2010da yüzde 11 arttı. Bunda Mayıs ayında yaşanan mevsimsel artış etkili oldu. Mayıs 2009a kıyasla aylık ve yıllık bazda yüzde 13 artış yaşandı. 2010un ilk beş ayı 2009un ilk 5 ayı ile karşılaştırıldığında, fiş sayılarında yüzde 12 artış kaydedildi. Gıda ve gıda dışı fiş sayısıAylık bazda tüm sektörlerde ve özellikle hazır giyimde artış gerçekleşti. Gıdada fiş sayısı yıllık yüzde 11 artarken, gıda dışında bu oran yüzde 19 oldu. Hazır giyimde aylık yüzde 20, yıllık bazda ise yüzde 34 artış gerçekleşti.1 yılda toplam fiş sayısında yüzde 13lük artış tutarlı bir seyre girildiğine işaret ediyor. Geçen yıl bu oran yüzde 15 oldu. Tüketici uzun bir zamandan bu yana sık ama az alışveriş temposuna alıştı; 2009da öne çıkan bu alışkanlık ilk kez bir önceki aya göre farklılık gösterdi. Fiş sayısı artış oranı ciro artışının çok az da olsa önüne geçti. Fiş sayılarının artış oranı ciro artış oranlarının çok üzerinde seyretti. Mayıs ayında Nisan ayına göre gıdada ve gıda dışında hem fiş sayısı hem de ciroda artış yaşandı.

Firma Fotogalerisi Bulunmuyor
Firma Videosu Bulunmuyor

Güvenilir Online Alışveriş Siteleri Ucuz İnternet Alışveriş Siteleri Sosyal Sorumluluk Shopping Mall Online Satış Siteleri Online Giyim Kıyafet Siteleri Kadın Giyim Markaları İndirimler Giyim Markaları Fırsat Erkek Giyim Markaları Discount Dernekler Bayan Giyim Siteleri