Organize Perakendenin Nisan Ayı Tablosu

28 Mayıs 2009 Perşembe

AMPD Nisan ayı endeksi verilerine göre organize perakende geçtiğimiz ayı cirolarda yıllık yüzde 7, aylık yüzde 1'lik büyümesiyle temkinli kapattı

organize-perakendenin-nisan-ayi-tablosu
Endekse göre perakende sektörü cirolarında aylık ve yıllık bazda artış gözlenirken, aylık olarak incelendiğinde, Nisan ayı ciroları Mart ayına kıyasla yüzde 1 büyüdü. 2008 yılının Nisan ayına göreyse aylık değişim ise yüzde 7 seviyesinde seyretti.2008 Nisan ayındaki yıllık artış 2007 Nisan ayına kıyasla yüzde 13 oldu. 2009 Nisan ayındaki yıllık ciro artışı ise yüzde 3 düzeyinde gerçekleşti. Geçtiğimiz yılın yatırım yılı oluşu sebebiyle cirolar metrekare artışa bağlı olarak yükselirken, endeksete 2009 yılında ise sadece yüzde 3'lük artış gerilemeye delalet etmektedir ibaresi yer aldı. 2009 yılının ilk 4 ayını 2008 yılının aynı dönemiyle kıyasladığımızda, organize perakende cirosunun yüzde 2 büyüdüğü görülüyor.Gıda ve gıda-dışı cirolarAlt sektörler bazında ciroları incelendiğinde, gıda perakendesi cirosunda önceki aya göre yüzde 4 seviyesinde bir azalma yaşandığı görülüyor. Gıda dışında ise aylık ciro değişimi yüzde 10 artış olarak gerçekleşti. Hazır giyim sektörü cirosu da yüzde 9 büyüdü. Aylık bazda geçen yılın nisan ayıyla kıyaslandığında, gıda perakendesi ciroları yüzde 4 artarken, gıda dışı perakende cirosu yüzde 12, hazır giyim cirosu yüzde 15 büyüdü. Öte yandan, geçen yılki metrekare artışa bağlı ciro büyümesi de reelde bir karlılık artışı yaratmadı.Yıllık olarak baktığımızda ise gıda cirolarının yüzde 1 arttığı görülüyor. Öte yandan gıda dışında da yüzde 8 büyüme gözleniyor. 2008 Nisan ayından- 2009 Nisan ayına kadarki 12 aylık dönemde yüzde 13 büyüme yaşayan hazır giyim sektörü, gıda dışı perakendedeki büyümenin lokomotifi görevini görüyor. Endekste bu gelişmeye ilişkin olarak ÖTV ve KDV indirimlerine rağmen organize perakende sektöründe sınırlı büyüme yaşanması dikkate değer bir konu olup artan tüketici güveninin alışverişe yansımadığını işaret etmektedir yorumu getiriliyor.2009 yılının ilk 4 ayını 2008 yılının ilk 4 ayıyla kıyasladığımızda, gıda ciroları yüzde 15 artarken, gıdadışı yüzde 5, hazır giyim ise yüzde 9 büyüme gerçekleştirdi. Metrekare endeksiMetrekare endeksinde, yıllık olarak yüzde 18 artış yaşandı. Öte yandan, 2008 mart ayındaki bir yıllık büyümeye bakıldığında yüzde 25 artış yaşandığı görülüyor. Aralık 2008 sonuna kıyasla 2009 yılı ilk 4 aylık metrekare artışı ise yüzde 3 oranında gerçekleşti.Mağaza sayılarına dikkat edildiğinde ise, yıllık yüzde 17 artış yaşandığı görülüyor. Ancak artış oranlarında dikkate değer bir gerileme gözleniyor. Gıda ve gıda-dışı metrekareleriNisan 2009da yıllık metrekare artışı gıdada yüzde 20, gıda dışında yüzde 15 seviyesinde gerçekleşti. Hazır giyimde yüzde 18 yıllık metrekare artışı yaşandı.Gıdada 2008 yılın Nisan ayındaki yıllık artış yüzde 17 iken, 2009 yılı Nisan ayında bu oran yüzde 20ye çıktı. Gıda dışında ise tersine bir gelişme olup 2008deki yüzde 36lık büyüme 2009da yüzde 15e geriledi. Geçen sene hazır giyim metrekare alanında ise yüzde 44 büyüme gözlemlendi; 2009 Nisan ayında hazır giyim metrekaresi yıllık yüzde 18 arttı. Geçen yılın nisan ayına göre mağaza sayıları yıllık gelişimine baktığımızda, Gıdada yüzde 28, gıda dışında ise yüzde 8 artış olduğu görülüyor. Hazır giyim sektöründe mağaza sayısı artışı yüzde 11...Aralık 2008 sonuna kıyasla 4 aylık büyümeye baktığımızda da, en yoğun metrekare artışının yüzde 5 ile gıda perakendesinde olduğu görülüyor. Geçen sene metrekare artışının şampiyonu hazır giyim sektöründe ise yıl sonundan beri metrekare bazında bir değişiklik gözlenmiyor. Bunda, bir önceki aya göre yüzde 2 metrekare düşüşü yaşanmasının etkili olduğu tahmin ediliyor. Gıda dışında, özellikle hazır giyim sektöründe, önceki aya göre metrekarelerde düşüş kaydedildiği de endeksin verilerinde görülebiliyor. Endeksin yorum bölümünde konuya ilişkin olarak Organize gıda sektörü, AVMlerin dışında caddelerdeki yayılması ile bu oranları yakalamaktadır. Hazır giyim sektörü ise hem daha seçici davranmakta hem de AVMlere bağlı olarak yayılmaktadır ibaresi yer alıyor. Metrekare başına cirolarNisan ayında metrekare başına ciro endeksi, geçen aya göre aynı kaldı. 2008 Nisan ayına kıyasla ise yüzde 4 düşüş görülüyor. Dolayısıyla, yatırımların geri dönüşünde bir düşüş uyarısı fark ediliyor.Gıda ve gıda-dışı metrekare başına cirolarAlt sektörlere baktığımızda; gıdada aylık yüzde 5 gerileme yaşanırken, 2008 yılı aynı dönemine göre ise yüzde 8 düşüş gerçekleştiği görülüyor.Gıda dışında ise aylık yüzde 10 artış olurken, Nisan 2008e göre artış seviyesi yüzde 2 olarak gerçekleşti. Dolayısıyla, gıda perakendesinde hem aylık bazda hem de bir önceki yılın aynı ayıyla kıyaslamada gerileme yaşanırken, gıdadışı her iki kıyaslamada da gelişim gösterdi. Hazır giyim sektöründe ise önceki aya göre metrekare başına cirolarda yüzde 10 artışa rağmen geçen yılın aynı dönemine göre ise ancak yüzde 1lik bir artış görülüyor. Hazır giyim sektöründeki metrekarelerdeki düşüşün, bu gelişimde etkili olduğu tahmin edilirken, endekste Seçici davranmaya başlayan sektör bunun karşlığını almaktadır. Ayrıca kriz ortamı ve sektörün, ihtiyaçların ertelenmesini durdurmaya yönelik çabaların da bu durumda katkısı vardır cümlelerine yer verilmiş.Gıdadışı ve hazır giyimdeki metrekare başına ciro düşüşleri yerini yükselişe bırakıyor. Dolayısıyla, 2009 yılında aslında metrekare başına cirolarda gelişim kaydedildi. Ancak, gıda perakendesinde metrekare başına cirolarda gerileme sürüyor; çünkü organize perakende zincirleri 2009 yılı planlarında açıkladıkları gibi yayılmaya devam ediyor. Sektör istihdamıSektör istihdamı mart ayına göre değişmezken , yıllık olarak yüzde 3 artış yaşadı. Toplam çalışan sayısında Aralık 2008 sonundan bu yana ise yüzde 5 düşüş oldu. Öte yandan, 2008 Nisan ayında 2007 Nisan ayına göre yaşanan yüzde 22 istihdam artışını hatırlandığında, sektörün istihdamdaki patlamadan sonra bu düşüşü yaşadığı ortaya çıkıyor. Sektör istihdamındaki bu düşüş, diğer sektörlere kıyasla daha geç oluştu ve daha az seviyede gerçekleşti. Bilindiği gibi Türkiye genelindeki 2008 yıllık istihdam büyüme oranı yalnızca yüzde 2 düzeyinde gerçekleşirken, işsizlik oranı yüzde 11e ulaştı. Şubat ayında işsizlik, tarihi bir yükselişle yüzde 16,1 olarak açılanmıştı; endekste bu durumda organize perakendenin, ender rastlanan bir istihdam koruma başarısı yakalandığının altı çiziliyor.Gıda ve gıda-dışı perakendede istihdamAlt sektörlerde de 2008deki istihdam artışının hız kestiği görülüyor. Yıllık en yüksek istihdam artışı yüzde 5 ile gıdada yaşanıyor. Bu aynı zamana gıdada bir verimlilik artışını da göstermektedir ki metrekareler artarken eldeki elemanlardan en iyi randımanı alma çabasını işaret ediyor. Gıda dışında yüzde 1, hazır giyimde ise yüzde 4 istihdam gelişimi gözlemleniyor.Aralık 2008 sonuna kıyasla, 2009 ilk 4 aylık dönemde istihdam gelişimine baktığımızda ise, en büyük daralmanın yüzde 7 ile gıdada olduğu ortaya çıkıyor. Gıda dışı ve hazır giyim istihdamı ise 2009un ilk 4 ayında yüzde 4 daraldığı gözlemleniyor. Hazır giyim ve gıdadışında metrekarelerdeki daralmayla istihdamdaki daralma paralelken, öte yandan, gıda perakendesi metrekare artışa rağmen istihdam daralması yaşıyor. Endekste bu daralmalarda mevsimsellik etkisinin bulunduğu vurgulanıyor.Endeskte sektörün istihdam eğilimi Şubat ayı için açıklanan yüzde 16,1lik işsizlik oranı dikkate alındığında, bütün alt sektörlerin 2008e göre istihdam büyümesini sürdürdüğünün altını çizmekte fayda görülmektedir. Sektör, 2009un ilk aylarında yaşadığı istihdam kaybını en aza indirmek için önlemler almaktadır; zira sektör vasıfsız işçi değil yetişmiş, deneyimli işgücünü istihdam etmekte ve deneyimli elemanın kaybı performansları da etkilemektedir. Sektör verdiği hizmet ile farklılaşmakta bu da eğitimli elemanı olabilidiğince uzun süre bünyesinde tutma refleksini geliştirmektedir cümleleriyle yorumlanmış.Fiş sayılarıNisan ayında fiş sayıları geçen aya göre yüzde 14 artarken, 2008 Nisan ayına kıyasla aylık artış yüzde 17 seviyesinde seyretti. Tüketici Güveni kasım ayından beri yükselişini sürdürürken öte yandan Nisan 2008de tarihindeki en düşük değerlerinden birini gören Tüketici Güven Endeksi, bir yılda yüzde 57 artışla, 54,46 seviyesinden 85,32 seviyesine çıktı. Öte yandan endeks, tüketici güvenindeki bu iyileşmenin tüketim olarak gerçekleşmediğini, tüketicinin indirim ve kampanyalarla alışveriş gerçekleştirdiğinin de altını çiziyor. 2009un ilk 4 ayı 2008 yılının ilk 4 ayıyla kıyaslandığında yüzde 14 düzeyinde fiş sayısı artışı gerçekleşirken, yıllık olarak bakıldığında ise, sektör genelinde fiş sayıları yüzde 15 arttı. Endeksin yorumuna göre bu kayıtlılığın gelişimine katkıda bulunurken, tüketicinin sık alışverişe çıksa da her defasında az satın aldığına da işaret ediyor. Gıda ve gıda dışı fiş sayısıGıdada fiş sayısı 2008 nisan ayına göre yıllık yüzde 14 artarken, gıdadışında bu oran yüzde 19 oldu. Hazır giyimde ise aylık yüzde 15 artış, yıllık bazda yüzde 34 düzeyinde gerçekleşti. CNBC-e Tüketici Güveni Endeksi sonuçlarının değerlendirmesinde yılın ikinci çeyreğinde, özel tüketim harcamaları son iki çeyreğe göre bir miktar toparlanma sinyali verdiği yorumu yapılıyor.

Firma Fotogalerisi Bulunmuyor
Firma Videosu Bulunmuyor

Güvenilir Online Alışveriş Siteleri Ucuz İnternet Alışveriş Siteleri Sosyal Sorumluluk Shopping Mall Online Satış Siteleri Online Giyim Kıyafet Siteleri Kadın Giyim Markaları İndirimler Giyim Markaları Fırsat Erkek Giyim Markaları Discount Dernekler Bayan Giyim Siteleri