Daha İyi Bir Yönetici Olmak

18 Nisan 2008 Cuma

Yönetmek; bilgi, beceri, deneyim ve tutku gerektiren zor bir görevdir. Bir yöneticinin görevini başarıyla yürütebilmesi için sahip olması gereken özelliklerini sıralayacağınız liste oldukça uzun olacaktır. Yönetimin çok yönlülüğü ve karmaşıklığı, çeşitli yetkinliklere sahip olmayı ve bunları etkili bir şekilde bir arada kullanmayı gerektirmektedir.

İyi bir yönetici ile daha iyi bir yönetici arasındaki en belirgin fark tutkudur. Tutku, bir yöneticinin, yetkinliklerden öteye geçerek, başkalarına ilham veren, dinamik bir lider olmasını sağlayan içsel güçtür. Bu durum, özellikle, zor zamanlarda onu, diğerlerinden ayıran / öne çıkaran tek niteliktir. Tutku, bir insanın işine adanmasını, bedeniyle, aklıyla ve ruhuyla bir bütün olmasını sağlar. İçsel değerlerini ortaya çıkarır, güçlerini canlandırır, belki varlığını bile bilmediği kaynaklarını, yeteneklerini, enerjisini harekete geçirir. Tutku, bir insanı ve onun çevresindekileri yukarılara taşıyan gücün ateşleyicisidir. Bu, şüphesiz bilgi, beceri ve deneyimin önemini azaltmaz. Her yönetici, temel bilgilere sahip olmak, yeteneklerini ortaya koymak durumundadır. Bunlar olmadan zaten iş hayatında kalması söz konusu olamaz. Fakat bilgi, beceri ve deneyim, bir yöneticiyi yalnızca iyi yapar ve en azından iş dünyasındaki diğer yöneticiler kadar iyi olmasını sağlar. Oysa, günümüzün global rekabet ortamında iyi olmak yeterli değildir. Daha iyi bir yönetici olmanın mayası olan tutku geliştirilebilir bir duygudur. Öncelikle böyle bir duyguya sahip olmanın anlamını ve önemini kavramak, ardından bunu istemek gerekir. Tutku, düşünceyle beyinde başlar. Sözlerle, davranışlara, alışkanlıklara, sonra da kişiliğe yansır. İsteyen her yönetici belirli bir süreç içinde tutkuyu geliştirebilir. Bir yöneticinin yüreğindeki tutku, onun daha meraklı olmasını, daha ısrarcı davranmasını, daha yüksek motivasyonla çalışmasını ve daha fazla risk almasını sağlar. Tutku, yöneticinin öğrenmesini, yenilik yapmasını, büyümesini ve zorluklarla daha kolay baş etmesini sağlayan itici güçtür. Çoğu kişinin düşündüğü gibi yalnızca liderlere, dahi sanatçılara ya da şampiyonlara özgü değildir. Yaş ya da cinsiyetle bir ilgisi yoktur. Bir yönetici seçerken eğer onun ürün, rekabet, sektör ve müşterilerle ilgili bilgilerini, önceki işlerindeki başarılarını, eğitim geçmişini, mesleğindeki birikimini bir liste şeklinde alt alta yazıyorsanız, ortaya bir çizgi çizip diğer tarafa da adayın yüreğindeki tutkuyu yazmanız gerekir. Eğer adaylar arasında bir seçim yapmanız gerekiyorsa yüreğindeki ateşi fazla olanı, bilgi, beceri ve deneyim yönleri güçlü olana tercih etmelisiniz. Bir kişiye eğitimle ya da zamanla bilgi ve beceri kazandırabilirsiniz. Ancak, yüreğinde ateş yoksa bunlar hiçbir işe yaramayacaktır. Bir yöneticiyi daha iyi bir yönetici yapmanın önemli bir aracı şüphesiz onun performansını değerlendirip, güçlü ve zayıf yönlerini belirlemektir. Çoğu organizasyonda görülen durum, performans değerlendirmelerinde özellikle zayıf yönlerin üzerinde durulması ve bunların iyileştirilmesi amacıyla eylem planlarının hazırlanmasıdır. Performans görüşmeleri çoğu kez yapılmayanların ya da yanlış yapılanların dile getirildiği ve sonuçta da bunların pekiştirildiği ikili toplantılar olmaktadır. Bir yöneticiyi eleştirerek, suçlayarak, sorgulayarak, yargılayarak iyileştiremezsiniz.Şüphesiz, yaptığınız ya da yapamadığınız herhangi bir şey gelişmenize engel oluyorsa bu konuda mutlaka eyleme geçmeli ve bir şeyler yapmalısınız. Fakat bu, güçlü yönlerinizi geliştirme ve kullanma fırsatlarından vazgeçmek pahasına olmamalıdır. Kendi zayıf yönlerinizi nasıl iyileştireceğinizi düşünmek ve bunlar için endişelenmek yerine, güçlü yönlerinizi anlamaya çalışmanız ve bu yönlerinizi kullanabileceğiniz fırsatları aramanız çok daha doğru olacaktır. Zayıf yönleri iyileştirmek için çaba ve zaman harcadıktan sonra orta olarak nitelendirilebilecek bilgi ya da beceriye sahip olan bir yönetici, bu zamanı ve çabayı esasen güçlü olduğu bir alanda harcadığında, büyük olasılıkla, daha fazla değer yaratabilir, kazanç sağlayabilir ve üstünlük elde edebilir. Özet ve sonuç olarak, daha iyi yönetici olma yolculuğunda aşağıdaki adımları içeren bir planınız olmalıdır.- Kişisel farkındalığınızı arttırın, kendinizi daha iyi tanıyın- Günlük iş yaşamınıza heyecan ve coşku getirin- Sınırlarınızı ve zayıf yönlerinizi bilin ve eğer gerekiyorsa onlarla baş etmenin yollarını öğrenin- Kişisel ve profesyonel anlamda performansınızı iyileştirin- Kişisel başarı için fırsatlar yaratın. Kazanımlarınızın farkında olun, kendinizi ödüllendirin Öğrenmenin, başarının, gelişmenin ve mutluluğun kaynağının içinizde olduğunu unutmayın. Bunları size bir başkasının vermesini beklemeyin. Onları sizin bulmanız gerekmektedir.


Güvenilir Online Alışveriş Siteleri Ucuz İnternet Alışveriş Siteleri Sosyal Sorumluluk Shopping Mall Online Satış Siteleri Online Giyim Kıyafet Siteleri Kadın Giyim Markaları İndirimler Giyim Markaları Fırsat Erkek Giyim Markaları Discount Dernekler Bayan Giyim Siteleri