Okul Harcamaları Araştırması Açıklandı

20 Ekim 2009 Salı

MasterIndex Okul Dönemi araştırmasına göre, veliler okula hazırlık döneminde, ilköğretime giden çocukları için ortalama 191 TL, liseye giden çocukları içinse 280 TL harcama yapıyor. Harcamalar içinde en yüksek pay kıyafet ve kırtasiyeye alırken, harcamalar büyük çoğunlukla kredi kartıyla yapılıyor

okul-harcamalari-arastirmasi-aciklandi
MasterCard tarafından gerçekleştirilen MasterIndex Okul Dönemi Araştırmasına göre, veliler okula hazırlık döneminde, ilköğretime giden çocukları için ortalama 191 lira, liseye giden çocukları için ise ortalama 280 lira harcama yapıyor. Bu rakamlar içinde kıyafet ve kırtasiye harcamalarının başı çektiği görülüyor. Araştırmaya katılan velilerin yüzde 38.7si okul dönemi harcamalarını kredi kartlarıyla öderken, taksit ve indirim olanaklarını bunun nedeni olarak gösteriyor. Bu arada katılımcıların yüzde 60a yakını okul harcamalarının geçen yıla göre arttığını belirtiyor. MasterIndex Okul Dönemi Araştırmasında şu bulgulara işaret ediliyor: Veliler, ilköğretim okuluna giden çocuklarına okul dışında ek eğitim aldırmayı tercih etmezken lise öğrencileri arasında ek eğitim alanların oranı oldukça artıyor. İlköğretim öğrencileri günde ortalama 2.5 saat, lise öğrencileri ise üç saate yakın zamanlarını bilgisayar başında geçiriyor. 11 şehri kapsıyorMasterCard tarafından eylül ayında, Türkiyenin kentsel nüfusunu temsil eden 11 il merkezinde gerçekleştirilen MasterIndex Okul Dönemi araştırması, okula hazırlık dönemi harcama eğilimleri ile öğrenci ve velilerin davranışları konusunu ele aldı. Araştırma sonuçlarına göre veliler, ilköğretim okuluna giden çocukların okul dönemi alışverişi için ortalama 191 lira harcama yapıyor. Üst gelir grubunda 302 lira olan ilköğretim okulu harcaması, orta gelir grubunda 150 liraya düşüyor. İlköğretim okulu harcamalarına bölgesel bazda bakıldığında, Ege ve Akdeniz Bölgesinde yaşayan veliler 236 liralık harcama ile başı çekiyorlar. Karadeniz Bölgesinde yaşayan veliler ise 56 liralık harcama ile son sırada. Araştırmaya göre, velilerin liseye giden çocukları için gerçekleştirdikleri okul harcaması 280 lira. Üst gelir grubundaki velilerde ortalama 342 liraya çıkan harcama, orta gelir grubunda 213 liraya iniyor. Bölgesel bazda bakıldığında ise Karadeniz Bölgesi 94 liralık ortalama harcama ile son sırada yer alırken, Akdeniz Bölgesi 405 liralık harcama ile lider durumda bulunuyor. Okula hazırlık dönemi harcamalarında kıyafet (yüzde 70.6) ve kırtasiye/kitap (yüzde 24) ile başı çekiyor. Araştırmaya göre velilerin yüzde 69.2si çocuklarına ek kitap ve zeka geliştirici oyun alıyor. Bu tür ek eğitim araçlarına en fazla orta gelir grubuna ait (yüzde 84) ve İç Anadolu Bölgesinde (yüzde 86,7) yaşayan veliler ilgi gösteriyor. Araştırma katılımcılarının yüzde 59.5i okul harcamalarının geçen yıla göre arttığını söylerken yüzde 34.1i aynı kaldığını, yüzde 6.5i ise azaldığını belirtiyor. Araştırmaya göre ilköğretim okulu öğrencilerinin yüzde 73.8i, lise öğrencilerinin ise yüzde 62.2si okula yürüyerek gidiyor. Yürüyerek giden de varYürümenin dışında lise öğrencileri servis (yüzde 25.2) ve toplu taşıma araçlarını (yüzde 12.6) tercih ederken, ilköğretim çağındaki öğrencilerin yüzde 20.5i servisten, yüzde 4.3üyse toplu ulaşım araçlarından yararlanıyor. Velilere okul dönemi harcamalarının nerelerden yapıldığı sorulduğunda yüzde 32.3ünün cevabı alışveriş merkezi, yüzde 25.1inin cevabı okulun gösterdiği mağazalar, yüzde 17.6sının cevabı semt pazarı, yüzde 13.6sının mahalle mağazası, yüzde 6.5inin hipermarket, yüzde 4.3ünün büyük mağaza/butik, yüzde 0.4ününse outlet merkezi olduğu görülüyor. Yanıtlar sosyo ekonomik seviyeye göre incelendiğinde üst gelir grubunun alışveriş için (yüzde 66.7) alışveriş merkezlerini, düşük gelir grubununsa semt pazarı (yüzde 28.1) ve mahalle mağazasını (yüzde 24.6) tercih ettiği görülüyor. Tüketici taksit istiyorAlışverişlerinde kredi kartını tercih eden velilerin yüzde 45i kartların taksit olanaklarına, yüzde 38iyse kartların sağladığı indirime önem verdiğini belirtiyor. Araştırmaya göre, ilkokul çağındaki çocukların yüzde 75.2si, lise çağındaki çocuklarınsa yüzde 73.2si okul dışında herhangi bir aktiviteye katılmıyor. Okul dışı aktiviteye katılanlar arasında da spor kursu, kamp ve sanat/müzik kursu ilk üçte yer alıyor. Araştırmaya katılanların yüzde 50.9unun evinde bilgisayar bulunurken, ilköğretim çağındaki çocukların 2.5 saati, lise çağındaki çocuklarınsa ortalama üç saati bilgisayar başında geçiyor. Araştırma, ilköğretim ve lise öğrencilerinin okul zamanında günde ortalama iki saatini TV başında geçirdiklerini gösteriyor. Kaynak: Radikal


Güvenilir Online Alışveriş Siteleri Ucuz İnternet Alışveriş Siteleri Sosyal Sorumluluk Shopping Mall Online Satış Siteleri Online Giyim Kıyafet Siteleri Kadın Giyim Markaları İndirimler Giyim Markaları Fırsat Erkek Giyim Markaları Discount Dernekler Bayan Giyim Siteleri