Özeleştiri = gelişme

05 Kasım 2010 Cuma

Geçmişi sorgulamak,geçmişte yapılan hatalardan ders çıkarmak ve gelecekle ilgili bu hatalara tekrar düşmemek ve gelecekle ilgili doğru kararlar almak, yeni hedefler belirmek için önemsenmesi gereken bir davranıştır.

Yeni olan her şeye insanlar her zaman ilgi duymuşlardır.yaşam değişim üzerine kurulu olduğundan ,bu değişimi fark etmek,bu değişimi izlemek ,geleceği görüp buna uygun kararlar almak ,insanlar ,kurumlar , ve ülkeler için oldukça önemlidir.Neden önemlidir ? çünkü özeleştirinin olmadığı yerde gelişme olmaz ve sağlanamaz.değişimi izleme ve buna uygun karaların alınmadığı yerde gelişme ve ilerleme de sağlanamaz.Sevabıyla,günahıyla koca bir yılı geride bırakıyoruz.şimdi bütün sektör firmaları ,geride bırakacağımız koskoca bir yılda neler yaptıklarını ,önlerine koydukları hedefleri gerçekleştirip gerçekleştiremediklerini,nerede hata yaptıklarını ,nerede doğru karalar aldıklarını ,kısacası kendi iç denetimlerini sorgulayacaklardır.İşletmelerimiz de şimdi mali bütçe ve bilançolarının hazırlayacaklar.ne kazandıklarına bakacaklar.ve önümüzdeki yıl için bütçe ve planlamalarını yapacaklar.nasıl bir strateji izleyeceklerine karar verip ,önlerine gerçekleştirebilecekleri hedefler belirleyecekler.Paket bakliyatçılar olarak bizlerde ,Geride bırakacağımız yılda,gerçekleştirme konusunda çaba harcadığımız konulardan en önemlileri,Üretimde yaşanan sorunlar,kayıtdışılık,haksız rekabet,kdv,denetim ,açık ürün satışı,ve tüketimin arttırılması.Bu konularda sektör aktörleri olarak yoğun çabalar harcamamıza rağmen kısmen ilerleme sağlanmıştır.Önce Üretim konusuna değinmek istiyorum. Üretim ;ülkemizin kalkınmasında ve Sektörel gelişmemizin en önemli konusudur.geçen yıllarda olduğu gibi kırmızı mercimek ve nohutun dışındaki bütün tarımsal ürünlerde,özellikle yeşil mercimek ve barbunya fasulyede ürettiğimiz miktar, tüketimimizi karşılamadığını ve bu iki üründe tüketim açığımızı ithalat yoluyla giderdik.Üretimin planlanması ve ithalatçı konumda olduğumuz ürünlerin üretilmesi konusunda geçmiş yıllara nazaran çiftçilerimizin desteklenmesi ve bu ürünleri üretmeleri için alt yapısal destek sağlanması konusunda kısmi ilerlemeler sağlanmıştır.özellikle baklagillere verilen prim desteği çok olumlu bir girişimdir.Sektörümüzde ,geçmiş yıllardaki faturasız mal satışları ,%20 -ler seviyelerine gerilemiştir.bu olumlu bir gelişmedir.fakat kayıtdışılık halen önemini korumaya devam etmektedirüretilen ürünlerde prim desteği ,ve kaynağında vergilendirmedeki kolaylık ayrıca kurumlar ile gelir vergi oranlarındaki düşüş ,kayıtdışılığı ortadan kaldırmada önemli katkılardır.denetim konusunda da; daha önceki yıllara oranla ,denetim yoğunlaştırılmıştır.fakat ilgili müdürlüklerimizin kendi çabaları ile başlı başına bu sorunu çözmeye olanakları yeterli değildir.mesleki sivil toplum örgütlerinin desteği de mutlaka alınmalıdır.Haksız rekabet konusu başlı başına bir sorun olmaya devam ediyor.sektörümüzde firmalarımızın satışını yaptıkları ürünlerden bazılarının katma değer vergileri %1 ,bazı ürünlerin katma değer vergileri de % 8 oranındadır.özellikle her iki değerde satışı yapılan ürünlerde tahminen hala vergi kaçağı yaşanıyor.%1 li ürünlerde sorun tarladan başlıyor.burda müstahsil vergisi,stopaj ve katma değerden dolayı %3 ila %4 oranında üretilen üründe bir ek maliyet oluşuyor. Dolayısıyla kayıtdışı satışlarda bu oran,faturasız satın almalarda alıcıya haksız bir avantaj Sağlıyor.ancak bankalar üzerinden yapılacak zorunlu ödeme miktarları ve çek ile ilgili yapılan düzenlemelerde % 1li ürünlerin tamamında sıkıntı yaşanmadığı düşüncesindeyim.Katma değer vergisi %8 olan ürünlerde de benzer durum sözkonusudur.fakat burada katma değer vergisiz ,yani faturasız alınan ürünlerde , bu yüksek katmadeğer vergisi oranı,zaten düşük kar marjlarıyla çalışan kayıtaltındaki firmaları ciddi manada rahatsız ediyor.ürün prim desteği olan ürünlerde, artık bu destekten dolayı pek kaçak olmuyor.fakat kdv si %8 olan ürünlerde sıkıntı halen devam ediyor.dolayısıyla özellikle kdv si %8 olan tarımsal ürünlerin tamamında bu oranın perakende noktasına kadar %1 lere çekilmesinin hem kayıtdışılığı yok etmede faydalı olacağı gibi,uzun vadede vergi artışı sağlayacağı ve envanter oluşturmada da önemli katkı sağlayacağı düşüncesindeyim.paket bakliyatçılar önündeki diğer bir önemli husus da,açık bakliyat satışlarının devam etmesidir.bu konu da ; özellikle markalaşma çabası içinde olan paket bakliyatçıları da olumsuz etkilemeye devam etmektedir.Tüketim konusunda da şunu söylemek istiyorum.özellikle dengeli beslenmede bakliyat ürünleri ,insan yaşamında çok önemli bir yer tutuyor.ülkemizde üretilen tarımsal ürünlerin kalitesi,fiyatı,üretim miktarı,lezzeti,tüketim boyutunda da bu ürünlerin tercihinde ve kişi başı tüketim miktarının artışına neden olmaktadır.bu da sektörümüz tarafından olumlu karşılanmaktadır.Koca bir yılı da geride bırakmaya az zaman kaldı.bu yıl yaşadığımız olumsuzluklardan ders çıkararak gelecek yılda gerçekleştirmeyi hedeflediğimiz şeylerin gerçekleşmesi dileğiyle,yaklaşan kurban bayramanızı ve yeni yılınızı şimdiden en içten dileklerimle kutlar,sevgi ve saygılarımı sunarım.


Güvenilir Online Alışveriş Siteleri Ucuz İnternet Alışveriş Siteleri Sosyal Sorumluluk Shopping Mall Online Satış Siteleri Online Giyim Kıyafet Siteleri Kadın Giyim Markaları İndirimler Giyim Markaları Fırsat Erkek Giyim Markaları Discount Dernekler Bayan Giyim Siteleri